Cơ hội xuất bản bài báo trên tạp chí Journal of University Teaching and Learning Practice

Tạp chí Giáo dục xin giới thiệu và tóm lược thông tin mời gửi bài báo khoa học cho Số đặc biệt về chủ đề “Đổi mới trong hoạt động đánh giá của giáo dục đại học: ảnh hưởng của đại dịch COVID-19” của tạp chí Journal of University Teaching and Learning Practice (Scopus, Q3, ESCI). Đây là một cơ hội tốt cho các nhà khoa học về lĩnh vực giáo dục học.

Các tạp chí khoa học thường mời bài cho những số đặc biệt, với những nội dung thường phản ánh các xu hướng nghiên cứu mới. Các số đặc biệt này sẽ thường là các bài báo cùng thuộc một chủ đề. Cụ thể, trong trường hợp này, Tạp chí “Journal of University Teaching and Learning Practice” tập trung vào việc mời các bài báo công bố các kết quả nghiên cứu về tác động mà COVID-19 đã gây ra cho việc đánh giá của giáo dục đại học. Chủ đề của số đặc biệt này, sẽ được xuất bản vào tháng 8/2022, là: “Đổi mới trong hoạt động đánh giá của giáo dục đại học: ảnh hưởng của đại dịch COVID-19” (Innovation in Higher Education Assessment: Effects of the COVID-19 Pandemic)

Những vấn đề mà số đặc biệt này tập trung vào bao gồm:

- Các phân tích thực chứng so sánh về đánh giá trong giáo dục đại học trước, trong và sau khi đại dịch diễn ra

- Mối quan hệ giữa khả năng xin việc của sinh viên (employability) và đánh giá trong một thế giới hậu đại dịch

- Sự phát triển học thuật trong việc thiết kế và điều tiết hoạt động đánh giá

- Các công nghệ hỗ trợ hoạt động học tập và cải thiện tính liêm chính của hoạt động đánh giá trong môi trường trực tuyến

- Các hỗ trợ dành cho sinh viên để hoàn thành hoạt động đánh giá

- Các thiết kế hoạt động đánh giá sáng tạo

Đặc biệt, ban biên tập đánh giá cao các quan điểm toàn cầu và liên ngành, khuyến khích các tác giả triển vọng cộng tác với các đồng nghiệp trong các bối cảnh khác nhau.

Các biên tập viên khách mời (Guest Editors)

Các Guest editor của số đặc biệt này đến từ nhiều nước khác nhau, bao gồm:

- TS. Andrew Kelly, Đại học Edith Cowan, Úc

- GS. Richard Fuller, Đại học Liverpool, Vương quốc Anh

- TS. Phạm Hùng Hiệp, Đại học Phú Xuân

- PGS. Weiyan Xiong, Đại học Lingnan, Hồng Kông

- TS. Cathy Mae Toquero, Đại học Mindanao, Philipin

Các loại bài báo được chấp nhận

Các loại ấn phẩm chấp nhận trong Số Đặc biệt này là các nghiên cứu (thực chứng hoặc lý thuyết) giới hạn trong 5.000 - 7.000 chữ.

Các đánh giá có hệ thống (systematic review), bài biện luận phản tư (critical reflection) và các bài báo dựa trên thực hành (practice-based papers) cũng sẽ được chấp nhận, nhưng phải dựa trên các tài liệu học thuật có căn cứ chắc chắn và áp dụng một khung lý thuyết rõ ràng. Tất cả các bản thảo cũng phải tuân thủ các hướng dẫn cho tác giả của tạp chí tại: https://ro.uow.edu.au/jutlp/policies.html.

Yêu cầu về tóm tắt đề xuất (proposal abstract):

- Tóm tắt được viết bằng Microsoft Word

- Tiêu đề bài báo đề xuất

- Tên các tác giả và các cơ sở liên hệ đề xuất

- Một cơ sở lý luận dựa trên bằng chứng rõ ràng cho hướng nghiên cứu được đề xuất

- (Các) câu hỏi nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu đề xuất

- Hàm ý thực tiễn của nghiên cứu được đề xuất

Giới hạn cho một tóm tắt đề xuất là 250 chữ (không bao gồm tài liệu tham khảo) và được thiết kế sao cho ban biên tập cảm nhận được tính nghiêm ngặt của bản thảo đề xuất và các hàm ý khả thi của nghiên cứu đó. Ban biên tập có thể đưa ra các lời mời kết hợp các bản thảo có nội dung tương tự nhau. Bản đề xuất được chấp nhận không đảm bảo cho việc bản thảo cuối cùng cũng sẽ được chấp nhận.

Các mốc thời gian:

- Hạn nộp đề xuất: ngày 1 tháng 11 năm 2021

- Thông báo chấp nhận: ngày 1 tháng 12 năm 2021

- Hạn nộp bản thảo đầy đủ: ngày 1 tháng 5 năm 2022

- Hạn chỉnh sửa bản thảo cuối cùng: ngày 1 tháng 7 năm 2022

- Ngày công bố: ngày 1 tháng 8 năm 2022

Một số thông tin về Tạp chí Journal of University Teaching and Learning Practice:

 Thông tin trên SCOPUS:

https://www.scopus.com/sourceid/21100456854

Thông tin trên SCIMAGOJR:

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100456854&tip=sid&clean=0

Lưu ý:

Các tóm tắt đề xuất hoặc các thắc mắc liên quan xin gửi về email andrew.kelly@ecu.edu.au (TS. Andrew Kelly). Độc giả, tác giả có thể xem toàn văn thông tin (bằng tiếng Anh) tại: https://ro.uow.edu.au/jutlp/latestnews.html.

Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Cơ hội xuất bản bài báo trên tạp chí Journal of University Teaching and Learning Practice tại chuyên mục Xuất bản khoa học của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

NAFOSTED

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19