Thư mời viết bài cho Số Đặc biệt (tiếng Anh) trên Vietnam Journal of Education 2024

Năm 2024, Vietnam Journal of Education (Tạp chí Giáo dục) với sự phối hợp tổ chức của Vietnam Educational Research Initiative (Sáng Kiến Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam - VERI) sẽ xuất bản một số đặc biệt về chủ đề phương pháp nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Qualitative Journeys - Reflecting on Educational Research and Exploring New Horizons.

Thư mời viết bài cho Số Đặc biệt (tiếng Anh) trên Vietnam Journal of Education năm 2024

Năm 2024, Vietnam Journal of Education (Tạp chí Giáo dục) với sự phối hợp tổ chức của Vietnam Educational Research Initiative (Sáng Kiến Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam - VERI) sẽ xuất bản một số đặc biệt về chủ đề phương pháp nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Qualitative Journeys - Reflecting on Educational Research and Exploring New Horizons.

Hội thảo quốc tế về Bảo đảm chất lượng trong giáo dục xuyên quốc gia

Sáng ngày 29/3/2024, Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Trường Đại học Charles Sturt (Australia) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Bảo đảm chất lượng trong giáo dục xuyên quốc gia” (Quality assurance of transnational education).

Hội thảo 10 năm thực hiện Nghị quyết 29: “Bức tranh” giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên sau 10 năm đổi mới

Trong bối cảnh cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn hẹp, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng tình ủng hộ của toàn xã hội, nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta đã tạo được chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

Hội thảo 10 năm thực hiện Nghị quyết 29: Nhiều kết quả đạt được về giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

Ngày 10/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội thảo Khoa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội thảo.

Định hướng giảng dạy đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong kỷ nguyên số

"Định hướng giảng dạy đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Kỷ nguyên số" là chủ đề Hội thảo Khoa học Quốc gia do Trường Đại học Công nghệ Đông Á tổ chức ngày 22/10/2023 tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở giáo dục đại học trong nước.

Tọa đàm “Con đường trở thành nhà nghiên cứu giáo dục thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa”

Sáng ngày 24/6/2023, các cộng tác viên chủ trì nhóm chuyên môn Giáo dục và Nghiên cứu, thuộc chương trình Aus4Skills đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với tiêu đề “Con đường trở thành nhà nghiên cứu giáo dục thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa”. Chương trình này do nhóm Kết nối cựu sinh, thuộc chương trình Aus4Skills hỗ trợ.

Hội thảo khoa học Quốc gia: “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam”

Trong hai ngày 8 và 9/6, tại tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Giáo dục và Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam”. Hội thảo thu hút tham luận của 155 tác giả, nhà khoa học đến từ hơn 70 cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước.

THÔNG BÁO SỐ 02: Về thời gian đăng ký và nhận bài viết Hội thảo quốc tế: “Đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”

Tiếp theo Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”. Ban tổ chức trân trọng thông tin một số nội dung cập nhật liên quan đến Hội thảo.

Lí luận và thực tiễn giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

Ngày 26/4/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: Lý luận và thực tiễn Giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

26/4/23-Học viện Chính trị-Bộ Quốc phòng: Hội thảo "Lý luận và thực tiễn giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại Hà Nội, Tạp chí Giáo dục (Bộ GD-ĐT) phối hợp với Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đồng tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Lý luận và thực tiễn giáo dục quốc phòng, an ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19