Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 3 (tháng 2/2024)
Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 3 (tháng 2/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 3, kì 1 tháng 2, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 2 (tháng 1/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 1, kì 2 tháng 1, gồm 10 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 1 (tháng 1/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 1, kì 1 tháng 1, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 24 (tháng 12/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 24, kì 2 tháng 12, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 23 (tháng 12/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 23, kì 1 tháng 12, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục: Trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban Thư kí tòa soạn

Thực hiện công tác cán bộ của Tạp chí Giáo dục, sáng ngày 01/12/2023, Tạp chí Giáo dục công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý: Phó trưởng ban Thư kí tòa soạn cho đồng chí Trương Văn Thạo.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 22 (tháng 11/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 22, kì 2 tháng 11, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 21 (tháng 11/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 21, kì 1 tháng 11, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 20 (tháng 10/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 20, kì 2 tháng 10, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Trao quyết định bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí

Thực hiện công tác cán bộ của Tạp chí Giáo dục, sáng ngày 30/10/2023, Tạp chí Giáo dục công bố Quyết định bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ quản lý.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 19 (tháng 10/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 19, kì 1 tháng 10, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 18 (tháng 9/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 18, kì 2 tháng 9, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 17 (tháng 9/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 17, kì 1 tháng 9, gồm 10 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 16 (tháng 8/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 16, kì 2 tháng 8, gồm 10 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 15 (tháng 8/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 15, kì 1 tháng 8, gồm 10 bài báo của 26 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 14 (tháng 7/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 14, kì 2 tháng 7, gồm 11 bài báo của 18 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 13 (tháng 7/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 13, kì 1 tháng 7, gồm 11 bài báo của 28 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19