VJE Talks 01: 9h-11h ngày 25/9/2021 - Cấu trúc bài báo nghiên cứu theo hướng tiếp cận quốc tế
VJE Talks 01: 9h-11h ngày 25/9/2021 - Cấu trúc bài báo nghiên cứu theo hướng tiếp cận quốc tế

Cấu trúc một bài báo khoa học phản ánh logic về mục tiêu, quá trình, phương pháp, kết quả nghiên cứu và những bình luận về ý nghĩa, giá trị liên quan đến kết quả nghiên cứu. Việc viết bài tuân theo các cấu trúc quy định của các tạp chí là yêu cầu bắt buộc với các tác giả. Phiên thứ nhất của VJE Talks sẽ giới thiệu và đưa ra một số bình luận, khuyến nghị liên quan đến vấn đề này.

[VJE] - Vietnam Journal of Education xuất bản Volume 5, issue 2 (30/6/2021)

Đây là số thứ hai trong 04 số xuất bản năm 2021 của Vietnam Journal of Education (bằng tiếng Anh), gồm 09 bài báo, của 18 tác giả từ các Trường, Viện nghiên cứu trên cả nước.

THƯ MỜI: Gửi bài báo tới Vietnam Journal of Education (Speacial issue)

Tạp chí Giáo dục, phối hợp với EduNet, trân trọng kính mời các tác giả gửi tới các kết quả nghiên cứu liên quan đến sự phát triển bền vững của lực lượng giáo viên vì một tương lai giáo dục bền vững, tổng hợp lại thành một số đặc biệt để đông đảo bạn đọc có thể tiếp cận, nghiên cứu, tham khảo, chia sẻ và lan toả các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước.

Hệ thống xuất bản tạp chí mở vje.vn theo chuẩn quốc tế của Vietnam Journal of Education

Nhân dịp Kỉ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhằm xây dựng Vietnam Journal of Education theo các tiêu chuẩn xuất bản khoa học quốc tế, Tạp chí Giáo dục xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống xuất bản tạp chí khoa học mở theo chuẩn quốc tế - http://vje.vn, với sự đồng hành và tài trợ của công ty DUCAPITAL Holding.

23-25/6: Hội thảo khoa học quốc tế: “Thúc đẩy tính bền vững trong xuất bản khoa học: vai trò của các biên tập viên”

Hội thảo online: Đại hội đồng và Hội thảo online của Hiệp hội Biên tập khoa học châu Âu (The European Association of Science Editors, viết tắt là EASE) với chủ đề về vai trò của biên tập viên trong bối cảnh mới, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của xuất bản khoa học.

20 năm Tạp chí Giáo dục: thư chúc mừng từ các nhà khoa học, chuyên gia

Nhân kỉ niệm 20 năm Ngày thành lập (09/3/2001-09/3/2021), Tạp chí Giáo dục vui mừng nhận được nhiều thư chúc mừng, những chia sẻ và khuyến nghị từ nhiều nhà khoa học, nhà quản lí, chuyên gia trong và ngoài nước. Tạp chí Giáo dục trân trọng cảm ơn và giới thiệu một số ý kiến.

tapchigiaoduc.edu.vn - Trang thông tin điện tử mới của Tạp Chí Giáo dục

Nhân dịp Kỉ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tạp chí Giáo dục sẽ ra mắt phiên bản mới của trang thông tin điện tử. Phiên bản này được sự tài trợ của các công ty DUCAPITAL Holding và Vietnam Digital Books.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021 tại Tạp chí Giáo dục

Ngày 29/01/2021, Tạp chí Giáo dục đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 và khen thưởng một số cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Chi bộ Tạp chí Giáo dục tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 19/01/2021, Chi bộ Tạp chí Giáo dục đã tổ chức kết nạp quần chúng Trương Văn Thạo vào Đảng Cộng sản Việt Nam.