Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 11 (tháng 6/2024)
Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 11 (tháng 6/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 11, kì 1 tháng 6, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 10 (tháng 5/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 10, kì 2 tháng 5, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 9 (tháng 5/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 9, kì 1 tháng 5, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 8 (tháng 4/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 8, kì 2 tháng 4, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 7 (tháng 4/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 7, kì 1 tháng 4, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 6 (tháng 3/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 6, kì 2 tháng 3, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tọa đàm về chủ đề “Chăm sóc sức khỏe chủ động trong xã hội hiện đại” nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/2024)

Sáng ngày 06/03/2024, Công đoàn Tạp chí Giáo dục long trọng tổ chức Mít tinh và tọa đàm với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe chủ động trong xã hội hiện đại” nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tham dự buổi Lễ có Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh - giảng viên đề án 818 của Bộ Y tế, Lãnh đạo Tạp chí, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí, cùng toàn thể cán bộ nữ của Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 5 (tháng 3/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 5, kì 1 tháng 3, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 4 (tháng 2 /2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 4, kì 2 tháng 2, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 3 (tháng 2/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 3, kì 1 tháng 2, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 2 (tháng 1/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 1, kì 2 tháng 1, gồm 10 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 24, Số 1 (tháng 1/2024)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 24, Số 1, kì 1 tháng 1, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 24 (tháng 12/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 24, kì 2 tháng 12, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 23 (tháng 12/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 23, kì 1 tháng 12, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục: Trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban Thư kí tòa soạn

Thực hiện công tác cán bộ của Tạp chí Giáo dục, sáng ngày 01/12/2023, Tạp chí Giáo dục công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý: Phó trưởng ban Thư kí tòa soạn cho đồng chí Trương Văn Thạo.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 22 (tháng 11/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 22, kì 2 tháng 11, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 21 (tháng 11/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 21, kì 1 tháng 11, gồm 11 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19