Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 17 (tháng 9/2023)
Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 17 (tháng 9/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 17, kì 1 tháng 9, gồm 10 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 16 (tháng 8/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 16, kì 2 tháng 8, gồm 10 bài báo của các tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 15 (tháng 8/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 15, kì 1 tháng 8, gồm 10 bài báo của 26 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 14 (tháng 7/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 14, kì 2 tháng 7, gồm 11 bài báo của 18 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 13 (tháng 7/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 13, kì 1 tháng 7, gồm 11 bài báo của 28 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 12 (tháng 6/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản Tập 23, Số 12, kì 2 tháng 6, gồm 11 bài báo của 27 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 11 (tháng 6/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản số Vol. 23(11), kì 1 tháng 6, gồm 11 bài báo, của 27 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 09 (tháng 5/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản số Vol. 23(09), kì 1 tháng 5, gồm 11 bài báo, của 25 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 08 (tháng 4/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản số Vol. 23(08), kì 2 tháng 4, gồm 10 bài báo, của 25 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 07 (tháng 4/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản số Vol. 23(07), kì 1 tháng 4, gồm 11 bài báo, của 20 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thăm và làm việc với Tạp chí Giáo dục

Ngày 16/3/2023, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Bộ thăm và làm việc với Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục xuất bản Tập 23, Số 05 (tháng 3/2023)

Tạp chí Giáo dục trân trọng thông báo về việc xuất bản số Vol. 23(05), kì 1 tháng 3, gồm 11 bài báo, của 34 tác giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục

Ngày 24 tháng 02 năm 2023, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục đối với TS. Hà Văn Dũng.

Thông báo số 2: Hội thảo tại Đại học Đồng Tháp (9/9/2022)

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới Chương trình và sách giáo khoa: chính sách và thực tiễn” thông báo về việc đón tiếp, đăng kí tham dự, báo cáo và danh sách bài báo đã gửi về Hội thảo.

Tạp chí của Ngành cần phản ánh sâu sắc hơn lí luận và thực tiễn

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn nhân dịp về thăm và chúc mừng cán bộ Tạp chí Giáo dục nhân kỉ niệm niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).