Bàn luận về ý nghĩa của “phát minh” và “đổi mới” trong giáo dục
Bàn luận về ý nghĩa của “phát minh” và “đổi mới” trong giáo dục

Bài viết của tác giả Leslie Wilson, CEO Viện One-to-One, bàn luận về sự khác biệt bản chất giữa hai khái niệm “phát minh” và “đổi mới” trong giáo dục. Trong khi “đổi mới” là một khái niệm mang tính vĩ mô, định hướng; thì “phát minh” là sự hiện thực hoá các ý tưởng của đổi mới, tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng trong giáo dục. Hai khái niệm này không loại trừ mà bổ sung, phát triển cho nhau.

Hội nhập quốc tế giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong tình hình mới

Xu thế hội nhập quốc tế đối với giáo dục đại học ở Việt Nam cần có những phương pháp tiếp cận và quy trình hành động phù hợp với bối cảnh, điều kiện và mục tiêu phát triển của đất nước và mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Tích hợp công nghệ số vào dạy học môn Toán trong hệ thống giáo dục K-12 (giáo dục phổ thông) tại Thuỵ Điển

Nghiên cứu của nhóm tác giả Olga Viberg và cộng sự được tiến hành tại 3 lớp học Toán bậc trung học, trong đó, các giáo viên đã tìm cách cải thiện công việc giảng dạy và học tập của học sinh bằng cách sử dụng công cụ kỹ thuật số. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn và quan sát để tìm hiểu những khó khăn của học sinh trong việc học tập môn Toán sử dụng công nghệ số.

Làm cách nào để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy tự tin hơn trong trường học?

Sự tự tin là một trong những yếu tố cần thiết giúp học sinh thành công hơn trong học tập. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp có xu hướng cảm thấy tự ti về trường học so với học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội cao. Vậy đâu là phương pháp để làm tăng sự tự tin của các em ?

Thực tế tăng cường và thực tế ảo: Công nghệ nào sẽ làm thay đổi giáo dục?

Thực tế tăng cường và thực tế ảo là bộ đôi công nghệ “song sinh dính liền”: bạn dường như không thể nói về một trong hai công nghệ này mà không nói về phần còn lại. Nhưng giữa thực tế ảo và thực tế tăng cường, đâu mới là công nghệ phù hợp nhất cho giáo dục?

Cặp song sinh có nên học riêng lớp không?

Ngày nay, nhiều trường học tách các cặp song sinh ra hai lớp riêng biệt vì họ cho rằng điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển các bản sắc riêng biệt của các em. Một nghiên cứu tại Úc được tiến hành nhằm tìm ra mức độ hiệu quả của phương pháp này và đề xuất hướng đi đúng đắn cho những trường học có các cặp song sinh đang theo học.

Tư duy lại giáo dục: Hướng tới những chân trời kiến thức mới

Nối tiếp bài báo trước, trong bài viết này, GS. TS Phạm Tất Dong đề cập đến sự phong phú của hành trình tri thức ngày nay, đánh dấu nhiều hướng tiếp cận để đạt đến những chân trời mới của kiến thức.

Tư duy lại giáo dục: Khẳng định lại cách tiếp cận giáo dục theo hướng nhân văn

Bài viết trình bày quan điểm của GS. TS Phạm Tất Dong về vai trò quan trọng của giáo dục trong phát triển con người bền vững, gắn kết xã hội, và tôn trọng đa văn hóa. Đồng thời, bài viết cũng đề cập đến thách thức của toàn cầu hóa và sự cần thiết của hệ chính sách giáo dục toàn cầu nhằm hỗ trợ một môi trường học tập linh hoạt và đa dạng.

Trường đại học với việc học tập suốt đời của nhân dân trong xã hội học tập

Học tập suốt đời trở thành một yếu tố quan trọng với tất cả mọi người khi xu hướng xây dựng và phát triển một xã hội học tập đang ngày càng gia tăng ở các quốc gia. Nơi có nguồn tri thức đa dạng và phong phú nhất để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời chính là các trường đại học. Do đó, quan điểm về vai trò của trường đại học và quyền tiếp cận học đại học đang trải qua sự đổi mới để đáp ứng nhu cầu từ cộng đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn 1 bộ sách giáo khoa: Sẽ quay lại độc quyền?

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giao Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo thêm một bộ sách giáo khoa đang nhận được nhiều ý kiến bàn luận. Các ý kiến này cho rằng việc quan tâm đến sách giáo khoa là cần thiết nhưng cũng có ý kiến lo lắng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách sẽ dẫn đến việc quay về một bộ sách như trước đây, đồng thời phá vỡ chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa.

Một số loại hình văn hóa học tập (Phần 2)

Tiếp nối phần trước, trong bài viết này, GS. TS Phạm Tất Dong trình bày và giải thích 2 loại hình văn hóa học tập là: Loại hình văn hóa học nghề và Loại hình văn hóa học tập suốt đời.

Mô hình học tập Cá nhân hoá dựa trên trò chơi “tiểu thuyết tương tác” nhằm cải thiện chất lượng dạy học môn Toán

Nghiên cứu của nhóm tác giả Elena V. Soboleva và cộng sự tìm hiểu các đặc điểm trong quá trình phát triển một mô hình dạy học môn Toán được “cá nhân hoá” tới từng học sinh, thông qua việc sử dụng các trò chơi “tiểu thuyết tương tác”(interactive novel) để cải thiện chất lượng giáo dục.

Một số loại hình văn hóa học tập (Phần 1)

Bài viết giới thiệu và giải thích quan điểm của GS. TS Phạm Tất Dong về một số loại hình văn hóa học tập. Cụ thể, đó là: (1) Loại hình văn hóa đọc và (2) Loại hình văn hóa tự học.

Các vai trò xã hội của chính sách công trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Bài viết này phân tích các vai trò xã hội của chính sách phát triển giáo dục và đào tạo ở các giai đoạn trong lịch sử phát triển của đất nước. Việc làm rõ các vai trò xã hội của chính sách công trong giáo dục và đào tạo có ý nghĩa to lớn trong quá trình nghiên cứu và triển khai các định hướng lớn, các quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết 29/TW-NQ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

Cơ sở khoa học đánh giá chính sách quốc gia trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai các định hướng lớn, các quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết 29/TW-NQ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay, việc phân tích, đánh giá chính sách trên cơ sở khoa học và làm rõ các vai trò xã hội của chính sách công trong giáo dục và đào tạo có ý nghĩa to lớn. Bài viết này phân tích các cơ sở khoa học đánh giá chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

Nuôi dưỡng sự đa dạng: một thập kỷ chính sách giáo dục dân tộc của Việt Nam

Việt Nam, một quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa phong phú và đa dạng sắc tộc, đã kiên định cam kết thực hiện các chính sách giáo dục hòa nhập và công bằng. Trong thập kỷ qua, chính phủ đã nỗ lực thu hẹp sự chênh lệch về trình độ học vấn giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số, nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục trong việc thúc đẩy sự hòa hợp xã hội và phát triển bền vững.

Chính sách xếp hạng đại học ở Việt Nam: hiệu quả chính sách và khuyến nghị về một “Bảng xếp hạng Việt Nam”

Trong bối cảnh Việt Nam, thập kỷ qua đã chứng kiến sự chú trọng cao độ vào việc cải thiện thứ hạng đại học, được thúc đẩy bởi các chính sách của chính phủ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Đã đến lúc cần một bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam?

Những nguyên lí và giá trị cốt lõi trong văn hóa giáo dục của thế giới đương đại

Bài viết giới thiệu và giải thích quan điểm của GS. TS Phạm Tất Dong về các nguyên lí giáo dục: (1) Nguyên lí giáo dục khai phóng; (2) Nguyên lí giáo dục cá nhân hóa; (3) Nguyên lí giáo dục dân chủ và bình đẳng; (4) Nguyên lí giáo dục đa văn hóa; (5) Nguyên lí giáo dục đa trí tuệ.

Triết lí giáo dục và văn hóa giáo dục

Giáo dục là phương thức lưu trữ kho tàng tri thức văn hóa xã hội và tạo ra những giá trị mới. Bài viết này bàn luận về triết lí của giáo dục từ quan điểm văn hóa.

Những loại hình văn hóa giáo dục cơ bản

Bài viết này trình bày những loại hình văn hóa giáo dục cơ bản. Có thể phân biệt thành 3 loại hình văn hóa giáo dục gồm: (1) Loại hình văn hóa giáo dục trong xã hội nông nghiệp; (2) Loại hình văn hóa giáo dục trong xã hội công nghiệp và (3) Loại hình văn hóa giáo dục trong xã hội tri thức.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19