Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc.

Lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có Công văn gửi các Sở GDĐT về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023. Theo đó, từ 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến, chia thành 6 đợt.

Rà soát xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Ngày 9/2, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn chủ trì phiên họp về quá trình xây dựng chuẩn chương trình đào tạo (CTĐT) các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH), với sự tham dự của đại diện các Hội đồng tư vấn khối ngành và cơ sở đào tạo.

Đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục

Ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công điện về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục.

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT

Ngày 14/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023.

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.

Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Giữ ổn định “điểm sàn” nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành hai quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với hai nhóm ngành: nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học.

Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH gửi các cơ sở đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Tổ chức thi, tuyển sinh an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng

Ngày 27/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.

Bộ GDĐT thông tin về môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Ngày 23/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn Sổ tay được ban hành theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 và Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2020.

Tất cả các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trước ngày 14/2

Ngày 24/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 283/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Quy định mới về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Một trong những quy định mới nhất của Thông tư mới quy định về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo là quy định người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai Số định danh cá nhân, thay vì phải kê khai một số trường thông tin.

Bảo đảm an toàn khi tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành công văn số 5969/BGDĐT-GDMN gửi các sở GDĐT về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Chi bộ Vụ Giáo dục Thường xuyên sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2021

Chi bộ Vụ Giáo dục Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công vụ"

Bộ GDĐT đề nghị địa phương báo cáo tình hình dạy học trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn số 4983/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19