Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022
Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Ngày 23/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có văn bản gửi Sở GDĐT các địa phương về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022. Năm học này, các nhà trường sẽ thực hiện đồng thời hai chương trình giáo dục phổ thông, là chương trình hiện hành (CT GDPT 2006, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT) đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12 và chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT 2018, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT) đối với lớp 6.

Ban hành Quy định Chuẩn chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, ngày 22/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (sau đây gọi là Thông tư).

Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19

Ngày 17/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có văn bản số 2515/BGDĐT-QLCL gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

[2/6/2021] Thông báo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước: Danh sách hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021

Ngày 2 tháng 6 năm 2021, Văn phòng Hội đông Giáo sư Nhà nước đã thông báo về danh sách các hội đồng giáo sư cơ sở (tính đến ngày 1/6/2021). Danh sách này được chia theo ba khu vực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

[20/5/2021] Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo về việc bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg

Theo đó, có một số nội dung đã được điều chỉnh, cập nhật trong các hồ sơ, văn bản, để chuẩn bị cho quá trình nộp và xét công nhận chức danh phó giáo sư, giáo sư từ năm 2021.

Chỉ đạo khẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ GDĐT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo các Sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19.

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh vừa ký công văn gửi các Sở GDĐT; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19.

Bộ GDĐT yêu cầu cơ sở giáo dục đại học tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn vừa ký công văn gửi các đại học, trường đại học, học viên, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.