Đánh giá các chương trình đào tạo giáo viên về đảm bảo tính bền vững trong kết quả, nội dung học tập và cách tiếp cận sư phạm
Đánh giá các chương trình đào tạo giáo viên về đảm bảo tính bền vững trong kết quả, nội dung học tập và cách tiếp cận sư phạm

Nghiên cứu của nhóm tác giả Anh Ngoc Nguyen và cộng sự tìm hiểu thực trạng việc tích hợp các yếu tố của Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) trong các chương trình đào tạo giáo viên hiện nay, dựa trên các khía cạnh nội dung giảng dạy, đầu ra học tập và cách tiếp cận sư phạm, thông qua việc phân tích 429 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Việt Nam).

Phát triển chuyên môn cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục: Liên hệ với công tác đảm bảo chất lượng đại học ở Việt Nam

Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về phát triển chuyên môn cho giáo viên và hiệu trưởng các trường, tuy nhiên lượng thông tin liên quan đến phát triển chuyên môn ở cấp quản lý nhà nước còn khá hạn chế. Nghiên cứu tìm hiểu về công tác phát triển chuyên môn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam.

Tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược phát triển giáo dục: Khuyến nghị cho các trường đại học Việt Nam:

Nghiên cứu của nhóm tác giả Hao Van Le và Cuong Huu Nguyen (2023) được công bố trên tạp chí “Vietnam Journal of Education” tập trung tổng hợp các báo cáo, bài viết học thuật và thảo luận về việc tích hợp 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc vào giáo dục đại học trên toàn thế giới, từ đó đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam.

Quan điểm, chính sách và định hướng phát triển giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Giáo dục mầm non được coi là sứ mệnh quan trọng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng. Sự phát triển của giáo dục mầm non là quan trọng để chuẩn bị cho trẻ vào giai đoạn tiểu học và đáp ứng xu thế giáo dục thế giới. Đặc biệt, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non góp phần cải thiện giáo dục phổ thông và nguồn nhân lực quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện của người Việt Nam.

Giảm tổ hợp xét tuyển, nhưng vẫn đảm bảo công bằng và tự chủ

Phương án thi tốt nghiệp THPT 2+2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD–ĐT) đã nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận. Theo các chuyên gia, tác động của phương án này tới việc tuyển sinh đại học (ĐH) từ năm 2025 chắc chắn là có, nhưng không đáng lo ngại bởi các trường ĐH với tinh thần tự chủ tuyển sinh, họ sẵn sàng thiết kế các tổ hợp xét tuyển mới thích ứng với phương án thi mới, nhưng vẫn đảm bảo công bằng cho thí sinh…

Giáo dục STEM - Góc nhìn và bài học quốc tế

Giáo dục STEM đang nhận được sự quan tâm của các cấp quản lí giáo dục, các nhà trường và giáo viên phổ thông ở Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả Khổng Thị Diễm Hằng (Đại học Monash) đưa ra định nghĩa về giáo dục STEM, so sánh tình hình giáo dục STEM ở Việt Nam và trên thế giới, cuối cùng rút ra một số bài học cho việc thực hiện giáo dục STEM ở Việt Nam.

Quản trị chất lượng giáo dục đại học: xu hướng, thực trạng và khuyến nghị

Nghiên cứu của Lê Lâm và cộng sự cung cấp cái nhìn tổng quan về các xu hướng toàn cầu trong quản trị chất lượng giáo dục đại học, đồng thời đánh giá thực trạng quản trị chất lượng đại học thông qua phân tích tài liệu và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2022. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam.

Nghị quyết 29: Đầu tư ngân sách lớn cho giáo dục, diện mạo trường lớp thay đổi

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 với ngân sách đầu tư cho giáo dục được quan tâm, chú trọng, cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị… phục vụ cho công tác dạy và học ở các tỉnh thành đã ghi nhận kết quả đáng kể.

Xã hội hóa và đa dạng sách giáo khoa – điểm đột phá của chương trình GDPT mới

Một trong những thay đổi quan trọng và nổi bật khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 là sự thay đổi trong quan điểm và triển khai biên soạn sách giáo khoa. Theo đó, sách giáo khoa không còn là “pháp lệnh” mà chỉ là công cụ giáo dục. Vì vậy, sách giáo khoa cũng không còn là sản phẩm độc quyền, duy nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà được xã hội hóa với sự tham gia của nhiều tổ chức với nhiều bộ sách và chịu sự kiểm duyệt chất lượng nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Phổ cập” phương pháp giáo dục STEM ở cấp tiểu học

Sau thời gian thực hiện thí điểm đưa giáo dục STEM vào cấp tiểu học trong năm học 2022-2023 ở một số tỉnh thành, từ năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào đã đưa STEM trở thành hoạt động bắt buộc ở các trường tiểu học trên cả nước

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: Cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng nhu cầu

Trong điều kiện khó khăn, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã nỗ lực bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, trang thiết bị phục vụ giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình mới, vấn đề cũ: Quan điểm của giáo viên về việc đổi mới chương trình giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam

Sự nổi lên của tiếng Anh như một ngôn ngữ chung toàn cầu, cùng với tác động sâu sắc của toàn cầu hóa, đã thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách thực hiện dự án ngoại ngữ quốc gia nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh phổ thông. Chương trình giảng dạy và sách giáo khoa tiếng Anh mới được phát triển, tuân thủ các nguyên tắc Giảng dạy Ngôn ngữ Giao tiếp (CLT). Bài viết này tìm hiểu thái độ và hiểu biết của giáo viên về chương trình giảng dạy cũng như nền tảng sư phạm của chương trình mới.

Quan niệm và việc thực hành công tác kiểm tra đánh giá của giáo viên tại các lớp học tiếng Anh ở Việt Nam

Phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ đang ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh đổi mới chương trình dạy học. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về việc triển khai kiểm tra đánh giá trong các lớp học áp dụng phương pháp này. Nghiên cứu của Xuan Van Ha và cộng sự tìm hiểu về quan niệm và việc thực hành kiểm tra đánh giá của các giáo viên bộ môn tiếng Anh cấp Trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới chương trình học ở Việt Nam.

Sự truyền tải sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của trường đại học vào chương trình đào tạo

Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi là cơ sở nền tảng định vị giá trị, vị thế của mỗi trường đại học, cũng như định hướng chiến lược cho sự phát triển của trường. Bài viết này hướng trọng tâm vào thảo luận về sự truyền tải sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của trường đại học vào chương trình đào tạo. Cụ thể là việc xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra và chỉ số đánh giá từ những thành tố này theo quan điểm của cách tiếp cận giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra.

Tái định vị vai trò của giáo dục đại học trong chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam

Kể từ khi cơ sở giáo dục đại học (GD ĐH) ngoài công lập (NCL) đầu tiên được thành lập vào năm 1988, khu vực GDĐH NCL trước kia và tư thục hiện nay đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Bài viết này nhằm đánh giá thực trạng hệ thống GD ĐH tư thục tại Việt Nam, phân tích các tác nhân tác động đến sự phát triển cũng như đề xuất một số định hướng chính sách đối với khu GD ĐH này tại Việt Nam.

Tôn trọng quyền lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường, giáo viên

Dự thảo thông tư mới về lựa chọn sách giáo khoa (SGK) phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ nay đến ngày 20/12. Điểm đáng chú ý là dự thảo quy định hội đồng lựa chọn SGK phổ thông do hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp thành lập. Hội đồng giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn SGK.

Tích hợp giáo dục Quyền con người trong Chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học

Chương trình giáo dục 2018 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh nhằm tạo môi trường học tập và rèn luyện, giúp học sinh hài hòa về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin. Định hướng này phù hợp với việc xây dựng, lồng ghép giáo dục học sinh về quyền con người trong tất cả các môn học.

Thi tốt nghiệp THPT 2+2: Giảm áp lực, phù hợp với triết lý "tích hợp cấp dưới, phân hóa ở cấp trên"

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 với 2 môn thi bắt buộc và 2 môn thi tự chọn (phương án 2+2) vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số giáo viên, phụ huynh, học sinh và các chuyên gia giáo dục đều đồng tình với phương án này vì giảm căng thẳng, đỡ tốn kém cho xã hội, không gây ra sự mất cân bằng giữa việc chọn khối. Song, phương án 2+2 cũng sẽ có tác động tới tuyển sinh đại học, gây xáo trộn trong việc thiết kế tổ hợp xét tuyển…

Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học. Chỉ trong vài năm đẩy mạnh triển khai, hoạt động STEM tại các trường học đã phát triển và đạt được nhiều thành tích trong nước lẫn quốc tế.

Nghị quyết 29: Thay đổi toàn diện ngành giáo dục và đào tạo ở các tỉnh thành

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, trong tâm thế nỗ lực, quyết tâm, linh hoạt và sáng tạo, nhiều tỉnh thành cho biết đã đạt được thành tựu trong ngành giáo dục và đào tạo.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19