Tự chủ trong chính sách giáo dục đại học của Việt Nam
Tự chủ trong chính sách giáo dục đại học của Việt Nam

Sau giải phóng, hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) của Việt Nam được tổ chức theo mô hình của tổ chức của Xô Viết, trong đó các cơ sở GDĐH được tài trợ hoàn toàn và hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà nước. Sau sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết, mô hình quản lý nhà nước tập trung đã có nhiều sự thay đổi, các đơn vị hành chính sự nghiệp có nhiều quyền tự chủ hơn trong hoạt động trong đó có các cơ sở GDĐH (Do & Mai, 2022; Hayden & Thiep, 2007).

Khung đánh giá mức độ tự chủ của hệ thống giáo dục đại học ở châu Âu

Ra đời vào năm 2009, khung đánh giá mức độ tự chủ đại học do Hiệp hội các trường đại học ở Châu Âu khởi xướng đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học tại đây. Không chỉ được sử dụng tại trên 30 quốc gia châu Âu trong vòng gần 20 năm trở lại đây, bộ chỉ số đánh giá mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học châu Âu còn được sử dụng tại một số quốc gia khác.

Làm thế nào để đánh giá mức độ đa dạng tài chính của một cơ sở giáo dục đại học?

Trong bối cảnh xã hội hóa và tăng cường tự chủ ở các lĩnh vực công, trong đó có giáo dục đại học đang ngày càng được đẩy mạnh, các cơ sở giáo dục đại học đứng trước sức ép phải tìm kiếm các nguồn thu để hoạt động. Trong quá trình thực hiện, một trong những vấn đề đặt ra là cần phải đa dạng hóa được các nguồn thu.

Về khái niệm bền vững tài chính trong cơ sở giáo dục đại học

Bài viết này trình bày về một số khái niệm liên quan đến chủ đề bền vững tài chính trong cơ sở giáo dục đại học từ các nghiên cứu quốc tế và trong nước.

Học phí giáo dục đại học: Tìm sự cân bằng giữa chất lượng và khả năng tiếp cận

Học phí là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kép của giáo dục đại học: đảm bảo chất lượng và mở rộng cơ hội tiếp cận. Không tăng học phí thì không đủ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tăng học phí thì người nghèo không có điều kiện học đại học.

Sử dụng thơ ca trong giảng dạy bộ môn Sinh học ở đại học

Nghiên cứu của nhóm tác giả Natalia Calderón Moya‑Méndez và Hub Zwart trình bày kết quả giảng dạy một hợp phần Sinh học ở bậc cử nhân cho sinh viên chuyên ngành Luật và Khoa học Xã hội tại Lima, Peru. Mục tiêu của thử nghiệm là khơi dậy tư duy phản biện của sinh viên về các khái niệm liên quan đến tự nhiên (chiều cạnh nhận thức) và đánh giá việc sử dụng thơ ca trong giảng dạy hỗ trợ như thế nào đối với việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành khoa học tự nhiên của sinh viên khoa học xã hội.

Chất lượng đội ngũ giảng viên và các cơ chế đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: một nghiên cứu từ Việt Nam

Nghiên cứu với đề tài “Academic staff quality and the role of quality assurance mechanisms: the Vietnamese case” của nhóm tác giả Phạm Thị Hương và Nguyễn Hữu Cương (2020) đã được công bố trên tạp chí Quality in Higher Education. Đây là tạp chí thuộc Q1 Scopus và được ESCI chỉ mục. Bài báo này thảo luận về sự phát triển của phương pháp tiếp cận đảm bảo chất lượng của Việt Nam trong cải cách giáo dục đại học dựa trên cơ sở phân tích thực tiễn liên quan đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên.

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe, sư phạm

Ngày 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành các quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với: nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học; nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021.

Thông tư 18 ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ năm 2021: cơ hội và thách thức

Ngày 28/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ”. Tạp chí Giáo dục sơ lược giới thiệu một số điểm mới và đưa ra một số bình luận về những cơ hội và thách thức khi triển khai.

Thang đánh giá mức độ tự chủ đại học: Kinh nghiệm từ Hiệp hội các trường đại học ở Châu Âu

Từ năm 2009, Hiệp hội các trường đại học ở châu Âu đã xây dựng tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ tự chủ đại học (EUA Autonomy Scorecard) dựa trên việc tính điểm theo các thành tố cơ bản là tự chủ tổ chức; tự chủ tài chính; tự chủ nhân sự và tự chủ học thuật. Đến nay, thang đánh giá cũng như báo cáo của EUA Autonomy Scorecard được sử dụng rộng rãi, là cơ sở quan trọng cho các khuyến nghị chính sách liên quan đến tự chủ đại học ở châu Âu.

Hoàn thiện chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng ta xác định là quốc sách hàng đầu, đồng thời là cơ sở quan trọng để thực hiện chính sách "Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc".

Công bố khoa học quốc tế ở Việt Nam: hiệu quả của chính sách và dư địa cho phát triển

“Quy định về đào tạo tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chính sách quan trọng tạo động lực thúc đẩy công bố quốc tế ở Việt Nam”, bình luận từ những kết quả nghiên cứu của TS. Phạm Hùng Hiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, Trưởng đại diện, Hiệp hội STARS Scholar tại Việt Nam.

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ ​

Nội dung của những điểm mới trong các văn kiện lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện vai trò to lớn trong định hướng phát triển đất nước, ở thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045- Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chuyển đổi số nhà trường: Sẽ thành công sớm nhờ tầm nhìn đúng

Thực hiện chương trình “Điều ước cho em” kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn thân thiện giai đoạn 2021-2025, với sự hỗ trợ và đồng hành của công ty công nghệ DUCAPITAL Holding (DUCA) và Công ty The Smart Light (TSL), các trường sẽ trang bị bộ giải pháp phòng học thông minh SmartROOM hỗ trợ việc dạy/tập huấn trực tuyến.

Một nghiên cứu mô phỏng để phát hiện và ngăn chặn “fake news”

Để cải thiện hiểu biết về tin tức và giảm sự lan truyền của thông tin sai lệch, nhà nghiên cứu và tác giả chính của Trung tâm An ninh mạng NYUAD, Nicholas Micallef, là thành viên của nhóm đã thiết kế 'Fakey', một trò chơi mô phỏng nguồn cấp tin tức trên mạng xã hội và nhắc người chơi sử dụng các tín hiệu có sẵn để nhận ra và xem xét kỹ lưỡng nội dung đáng ngờ và tập trung vào thông tin đáng tin cậy.

Ảnh hưởng của COVID-19 lên các trường đại học hàng đầu thế giới

“Đây là vấn đề phức tạp nhất tôi từng phải đối mặt”, Carol Christ, người đứng đầu Đại học California, Berkeley cho biết. Sẽ không quá lời khi nói rằng 2020 là một năm đầy biến động cho giáo dục đại học toàn cầu, nhìn theo một số góc độ, tương lai của lĩnh vực này có vẻ tăm tối.

“Chỉ số về giáo dục của Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất chắc chắn”

Đây là thông tin được các thành viên Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trao đổi tại phiên họp nghe Báo cáo quốc gia năm 2020 về tiến độ 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đánh giá khả năng hoàn thành của Việt Nam đến năm 2030.