Trường THPT Hà Huy Tập (Khánh Hòa): 46 năm - Một chặng đường vẻ vang, nghĩa tình.

Tọa lạc ngay sát đường 23-10 trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh thuộc phía Tây thành phố Nha Trang, ...

Trường Đại học Điện lực: Sôi nổi Hội thi giảng viên dạy giỏi Giáo dục quốc phòng và an ninh

Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Điện ...

Mạng lưới sáng kiến bền vững giáo dục đại học của Liên Hợp Quốc

Mạng lưới Sáng kiến HESI ra đời nhằm thúc đẩy sự giao thoa giữa giáo dục đại học, khoa ...

Trường Đại học Điện lực đồng hành cùng thí sinh chọn nguyện vọng xét tuyển

Trường Đại học Điện lực đồng hành cùng thí sinh chọn nguyện vọng xét tuyển

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua nêu gương về đạo đức cách mạng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát ...

 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19