Tin mới
Quản trị chất lượng giáo dục đại học: xu hướng, thực trạng và khuyến nghị
Quản trị chất lượng giáo dục đại học: xu hướng, thực trạng và khuyến nghị

Nghiên cứu của Lê Lâm và cộng sự cung cấp cái nhìn tổng quan về các xu hướng toàn cầu trong quản trị chất lượng giáo dục đại học, đồng thời đánh giá thực trạng quản trị chất lượng đại học thông qua phân tích tài liệu và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2022. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị ...