Tin mới
Trường Đại học Quảng Nam  “Năng động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm”
Trường Đại học Quảng Nam “Năng động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm”

Ngày 8 - 9 tháng 6 năm 2023, tại Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam phối hợp với Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam”.

 

 

Trường Đại học Thành Đô - đảm bảo chất lượng, tuyển sinh liên tục với nhiều học bổng đặc biệt

Với triết lí giáo dục: “TRÍ - NĂNG - NHÂN - HÒA”. Trong đó TRÍ là phát triển về Trí tuệ; ...

Trường Đại học Hùng Vương: Vững bước kiến tạo thành công cho tương lai

Trải qua hơn 60 năm truyền thống, Trường Đại học Hùng Vương (HVU) đã và đang ngày càng khẳng ...

Tiếp tục lan tỏa mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã

Mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã đã từng bước xây dựng xã hội học tập, tác ...

Kiểm định chất lượng - khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia

Trường học (tiêu chí số 5) là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Đối với xã ...

 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19