Tin mới
THÔNG BÁO SỐ 02: Về thời gian đăng ký và nhận bài viết Hội thảo quốc tế: “Đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng:  Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”
THÔNG BÁO SỐ 02: Về thời gian đăng ký và nhận bài viết Hội thảo quốc tế: “Đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”

Tiếp theo Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”. Ban tổ chức trân trọng thông tin một số nội dung cập nhật liên quan đến Hội thảo.

 

 

Trường Đại học Thành Đô - đảm bảo chất lượng, tuyển sinh liên tục với nhiều học bổng đặc biệt

Với triết lí giáo dục: “TRÍ - NĂNG - NHÂN - HÒA”. Trong đó TRÍ là phát triển về Trí tuệ; ...

Trường Đại học Hùng Vương: Vững bước kiến tạo thành công cho tương lai

Trải qua hơn 60 năm truyền thống, Trường Đại học Hùng Vương (HVU) đã và đang ngày càng khẳng ...

Tiếp tục lan tỏa mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã

Mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã đã từng bước xây dựng xã hội học tập, tác ...

Kiểm định chất lượng - khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia

Trường học (tiêu chí số 5) là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Đối với xã ...

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19