Tin mới
Hành trình phát triển của giáo dục mầm non Việt Nam: Từ quá khứ đến hiện tại
Hành trình phát triển của giáo dục mầm non Việt Nam: Từ quá khứ đến hiện tại

Việt Nam có lịch sử giáo dục lâu đời và người Việt Nam rất coi trọng việc học. Tuy nhiên, giáo dục mầm non ở Việt Nam mới chỉ được quan tâm từ năm 1945. Bài báo "Early childhood education in Vietnam, history, and development" của Thao Thi Vu mô tả quá trình hình thành và phát triển giáo dục mầm non tại Việt Nam.