Tin mới
Kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại 2 tỉnh Gia Lai, Kom Tum
Kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại 2 tỉnh Gia Lai, Kom Tum

Triển khai Kế hoạch số 29/KH-BGDĐT ngày 11/01/2021 về việc kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021-2025. Trong hai ngày 24 và 25/11, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức đoàn công tác tới làm việc với Sở GDĐT tỉnh Kon Tum và Sở GDĐT tỉnh Gia Lai.

 

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

NAFOSTED

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị hiện thực trong bài học tận dụng “thời cơ” – nhân tố quan trọng góp phần đem lại thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao cuộc kháng ...

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ: Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực

Cuộc đời Nguyễn Văn Cừ tuy ngắn ngủi, bị địch sát hại khi mới 29 tuổi, nhưng đồng chí ...

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận mác-xít sáng tạo của Đảng

Như một ánh sao băng trên bầu trời cách mạng Việt Nam, ngắn ngủi, nhưng chói sáng, đồng chí ...

Cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là một mẫu mực về phẩm chất cao quý của người cộng sản

Khái quát những nét nổi bật về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng ...