Tìm hiểu về cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp và biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học
Tìm hiểu về cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp và biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học

Trí tuệ nhân tạo mang lại cả cơ hội và thách thức cho giáo dục đại học. Các tài liệu hiện có chưa nghiên cứu kỹ lưỡng xem công nghệ này sẽ tác động như thế nào đến việc đánh giá trong giáo dục đại học. Đánh giá phạm vi này sử dụng cách tiếp cận có tư duy tiến bộ để điều tra cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học.

Mô hình trao đổi sáng tạo nhằm phát triển kỹ năng nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo

Bài viết này trình bày một mô hình phát triển chuyên môn cho giáo dục nghệ thuật mầm non. Các nguyên tắc chung làm nền tảng cho giáo dục mầm non và giáo dục nghệ thuật bao gồm việc thừa nhận vai trò quan trọng của những trải nghiệm và mối quan hệ ban đầu cũng như các cơ hội học tập có chất lượng là nền tảng cho sự phát triển tích cực của trẻ.

Sức mạnh của sự gắn kết: Sự tương tác và giá trị trong hoạt động vui chơi nhóm của trẻ em trong các chương trình mầm non

Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung vào việc trẻ em tham gia vào các phòng mẫu giáo và các nhóm vui chơi tương ứng. Nhóm tác giả đã nghiên cứu quá trình thuộc về mặt quyền lực (power) được sử dụng bởi các cá nhân. Nhận thức được cách thức hoạt động của quyền lực ở trẻ em là điều quan trọng để hiểu và đảm bảo sự thuộc về của mọi trẻ trong nhóm.

Giới thiệu môi trường học tập linh hoạt với công nghệ hỗ trợ quyền tự chủ và ưu tiên học tập của sinh viên

Nghiên cứu này khám phá việc hỗ trợ quyền tự chủ (learner autonomy) và ưu tiên học tập (learning preference) trong giáo dục đại học, giới thiệu một môi trường học tập linh hoạt và cá nhân hóa với công nghệ hậu đại dịch. Từ đó, hỗ trợ thúc đẩy tính tự chủ của người học trong giáo dục đại học

Phát triển gia sư kỹ thuật số làm trung gian giữa sinh viên, trợ giảng và giảng viên

Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu thiết kế một gia sư kỹ thuật số dựa trên ngôn ngữ tự nhiên đóng vai trò trung gian giữa sinh viên, trợ giảng và giảng viên. Mục đích của gia sư kỹ thuật số là hỗ trợ người học tự động hóa trong suốt thời gian giảng bài bằng các cuộc trò chuyện dựa trên ngôn ngữ tự nhiên.

Kích thích sự phát triển khả năng nhịp điệu của học sinh với các hoạt động âm nhạc ở trường mẫu giáo Montessori

Nghiên cứu được trình bày nhằm mục đích tìm hiểu về ảnh hưởng của các hoạt động âm nhạc và vận động tích hợp, được tổ chức theo phương pháp sư phạm Montessori, đối với sự phát triển khả năng âm nhạc của trẻ mẫu giáo ở trường mẫu giáo Montessori.

Thành công trong học tập của sinh viên đại học năm thứ nhất: Tầm quan trọng của việc điều chỉnh học tập

Nghiên cứu thực nghiệm này điều tra xem động lực nội tại, năng lực học tập, hành vi tự điều chỉnh trong học tập và sự hài lòng với chương trình cấp bằng đã chọn ảnh hưởng như thế nào đến việc điều chỉnh học tập ở trường đại học cũng như cách các biến số và sự điều chỉnh này ảnh hưởng đến ba chỉ số quan trọng về thành công của sinh viên.

Mức độ hiểu biết về logistics kỹ thuật số của sinh viên đại học Thổ Nhĩ Kỳ

Trong ngành Logistics, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số có thể mang lại những lợi ích đáng kể về mặt xã hội. Việc áp dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật số trong ngành hậu cần là rất quan trọng trong lĩnh vực này. Nghiên cứu này giúp các tổ chức học thuật xác định các yếu tố cần thiết để tạo ra cơ sở hạ tầng chương trình giảng dạy hậu cần thân thiện với công nghệ.

Nghiên cứu động lực và thái độ của học sinh Nhật Bản đối với việc học tiếng Anh: Trường hợp học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích đánh giá động lực học tập và thái độ của sinh viên Nhật Bản đối với việc học tiếng Anh. Nghiên cứu này cũng dự đoán thái độ cá nhân của sinh viên Nhật Bản đối với động lực học tập của họ. Những phát hiện này sẽ hỗ trợ mở rộng kiến ​​thức của học sinh về các yếu tố dự đoán động lực học tập trong môi trường giáo dục ngôn ngữ.

Ảnh hưởng của lo âu và mức độ hiểu biết về lo âu của giáo viên trong giáo dục trẻ có biểu hiện lo âu

Rối loạn lo âu là một trong những dạng rối loạn sức khỏe tâm thần phổ biến nhất ở thời thơ ấu. Nghiên cứu này điều tra mối quan hệ giữa khả năng hiểu biết về lo âu của các giáo viên tiểu học, các triệu chứng lo âu của trẻ em mà các giáo viên gặp phải và cách giáo viên điều chỉnh sự lo âu của các em.

Nhận thức về sự phức tạp của nhiệm vụ học tập ảnh hưởng đến tương tác của sinh viên trong thực tế ảo

Công nghệ thực tế ảo nhập vai đã trở nên phổ biến trong ngành giáo dục rộng rãi trong những năm gần đây. Mặc dù iVR có thể bắt chước các tương tác hợp tác trực tiếp, nhưng việc triển khai các tương tác xã hội trong iVR cho việc học vẫn còn chậm. Nghiên cứu này tìm hiểu các nhiệm vụ học tập khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến tương tác hợp tác của sinh viên trong thực tế ảo sống động.

Khảo sát về việc sử dụng AI của sinh viên tại một trường đại học kĩ thuật

Các trường đại học kỹ thuật thường đi đầu trong phát triển công nghệ đang phải đối mặt với những thách thức và cơ hội đặc biệt trong việc tích hợp tính sẵn có rộng rãi và cải tiến nhanh chóng của AI vào chương trình giảng dạy và đánh giá của họ. Nghiên cứu này trình bày một khảo sát nằm tìm hiểu về niềm tin của sinh viên về phương hướng và mức độ của những thay đổi này.

Phản hồi thông qua khả năng ứng dụng kỹ thuật số và thực hành của giáo viên

Phản hồi đánh giá là một cách thiết yếu để thúc đẩy việc học tập của học sinh. Học sinh và giáo viên có thể được hưởng lợi từ công nghệ giáo dục trong quá trình phản hồi. Mục đích của nghiên cứu này là xác định các khía cạnh phản hồi được các ứng dụng trong thiết bị iPad đáp ứng và so sánh hoạt động thực hành của giáo viên với khả năng chi trả của ứng dụng.

Triển khai chương trình học tập dựa trên trò chơi kỹ thuật số để cải thiện kỹ năng tìm hiểu môn Sinh học của học sinh lớp 8 ở Hungary

BioScientist, một chương trình học tập dựa trên trò chơi kỹ thuật số, dựa trên yêu cầu được đưa vào chương trình giảng dạy sinh học nhằm phát triển kỹ năng tìm hiểu ở học sinh lớp 8. Mục đích của bài viết này là chứng minh sự kết hợp các yếu tố của học tập dựa trên trò chơi kỹ thuật số (DGBL) với học tập dựa trên yêu cầu (IBL) thông qua BioScientist và báo cáo về việc triển khai chương trình này.

Ứng dụng công cụ mới tích hợp yếu tố sư phạm và chuyên môn cho giáo dục số

Năng lực số của giáo viên là điều kiện quan trọng để ứng dụng hiệu quả công nghệ trong giáo dục. Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển một công cụ mới để đánh giá năng lực số của giáo viên liên quan đến hoạt động sư phạm và nghề nghiệp của họ trong bối cảnh trường học số và giáo dục số.

Chính sách giáo dục khoa học và sự thiếu hụt nhân lực STEM chất lượng cao ở Vương quốc Anh

Trong bối cảnh chính sách ưu tiên sinh viên nghiên cứu khoa học nhiều hơn, trong thời gian dài hơn, bài viết này xem xét các mô hình tham gia dài hạn vào giáo dục STEM - từ khoa học phổ thông cho đến việc sinh viên sau đại học tham gia vào thị trường lao động STEM có tay nghề cao.

Triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo cho giáo dục công nghệ bậc trung học cơ sở tại Hàn Quốc

Nghiên cứu này đã phát triển một chương trình đưa AI vào học kỳ giáo dục công nghệ miễn phí ở các trường trung học cơ sở Hàn Quốc. Đồng thời, đo lường hiệu quả của các chương trình giáo dục AI trong giáo dục công nghệ, thái độ đối với công nghệ và năng lực liên quan đến AI của học sinh.

Hội nhập quốc tế giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong tình hình mới

Xu thế hội nhập quốc tế đối với giáo dục đại học ở Việt Nam cần có những phương pháp tiếp cận và quy trình hành động phù hợp với bối cảnh, điều kiện và mục tiêu phát triển của đất nước và mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại học, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Tổng quan tài liệu có hệ thống về nghiên cứu thực nghiệm giáo dục công nghệ trong giáo dục mầm non

Nghiên cứu này trình bày tổng quan về giáo dục công nghệ trong ECE trong các nghiên cứu thực nghiệm gần đây. Các kết quả phù hợp sẽ được thảo luận liên quan đến các khía cạnh khái niệm của công nghệ, cùng với các khả năng, thách thức và ý nghĩa đối với lĩnh vực nghiên cứu hiện tại về giáo dục công nghệ trong ECE.

Kết quả đánh giá của giáo viên về hiệu quả dạy học STEM tại một số trường trung học phổ thông ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong bài viết này, Trần Thị Cẩm Ly và cộng sự thực hiện khảo sát thông qua sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn sâu giáo viên tham gia thực hiện giảng dạy theo mô hình giáo dục STEM tại trường trung học phổ thông để thu thập thông tin về việc đánh giá của giáo viên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong việc áp dụng mô hình giáo dục STEM tại trường nhằm mang lại cái nhìn tổng thể về vấn đề này.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19