Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Ngày 30/6/2020, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định 18/QĐ-HĐGSNN Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Theo đó, danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học đã công nhận Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt điểm số là 1,0.

Tạp chí Giáo dục trân trọng đăng tải nguyên văn Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN và nội dung tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học để bạn đọc được biết. Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể tham khảo danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư các ngành khác được công nhận tại đây.

Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020