Giới thiệu

1. Thông tin chung
TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Website: https://tapchigiaoduc.edu.vn - Email: tapchigiaoduc@moet.edu.vn
Hình thức xuất bản: Bản in và bản điện tử
Tài khoản: 0021000378986 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội
 
Các xuất bản phẩm khoa học:
1. Tạp chí Giáo dục (xuất bản bằng tiếng Việt, ISSN 2354-0753, https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn)
2. Vietnam Journal of Education (xuất bản bằng tiếng Anh, ISSN 2588-1477, https://vje.vn)

Địa chỉ: Số 04, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
     +) Ban Trị Sự:     (+84) 2462598109
     +) Ban Biên tập: (+84) 2462597855
     +) Ban Thư kí tòa soạn: (+84) 2462598022

Giấy phép hoạt động báo chí số 294/GP-BTTTT ngày 17/5/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông. Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 20/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/01/2021.
Năm 2001, Tạp chí Giáo dục được sáp nhập từ Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục với chỉ số ISSN là 0866 7476. Từ năm 2014, Tạp chí Giáo dục có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2354-0753 cho xuất bản phẩm nhiều kỳ số tiếng Việt và từ năm 2017 có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2588-1477 cho xuất bản phẩm nhiều kỳ số tiếng Anh. Theo đó, đây là 2 phiên bản được xuất bản độc lập với các chỉ số ISSN khác nhau và đều được tính điểm công trình nghiên cứu khoa học.
Tạp chí Giáo dục (ISSN: 2354-0753, xuất bản bằng tiếng Việt) và Vietnam Journal of Education (ISSN: 2588-1477, xuất bản bằng tiếng Anh) được chỉ mục và tính điểm đối với 03 ngành: Giáo dục học; Tâm lý học; Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học. Cụ thể, như sau:

     +) Ngành Giáo dục học (1 điểm, cho cả hai phiên bản, tiếng Việt và tiếng Anh, từ năm 2020)
     +) Ngành Tâm lý học (1 điểm, cho cả hai phiên bản, tiếng Việt và tiếng Anh, từ năm 2021)
     +) Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học (0,5 điểm, cho cả hai phiên bản, tiếng Việt và tiếng Anh, từ năm 2021)


2. Cơ cấu tổ chức
Tổng Biên tập: PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung
Điện thoại: (+84)2462598125; Email: tongbientap.vje@moet.edu.vn
 
Phó Tổng Biên tập: TS. Hà Văn Dũng
Điện thoại: 0986269114; Email: hvdung.tcgd@moet.edu.vn
 
Các ban chức năng:
 
Ban Biên tập -  (+84)2462597855
STT Họ tên Chức danh Di động
1     Nguyễn Sơn Minh Trưởng ban 0913249431
2     Nguyễn Minh Khôi Phó trưởng ban  0904626112
3     Nguyễn Việt Hà Biên tập viên 0989355615
4     Hoàng Khánh Linh Biên tập viên 0333045173
5     Nguyễn Lê Vân An Biên tập viên 0968695569

Ban Thư kí tòa soạn - (+84)2462598022
STT Họ tên Chức danh Di động
1     Đặng Thị Điều Trưởng ban 0912189699
2     Nguyễn Huy Hùng Phó trưởng ban  0904222694
3     Bùi Thị Hoàng Mai Họa sĩ 0948898198
4     Trương Văn Thạo Biên tập viên 0945945455
5     Hoàng Diệu Huyền Biên tập viên 0912957762
6     Nguyễn Huyền Đức Biên tập viên 0399342304

Ban Trị sự - (+84)2462598109
STT Họ tên Chức danh Di động
1     Nguyễn Huy Hồng Trưởng ban 0936467636
2     Trương Mỹ Linh Phụ trách Kế toán  0982196626
3     Trần Phương Chi Thủ quỹ 0984616960
4     Nguyễn Chí Trung Cán sự 0902086515
5     Nguyễn Bảo Duy Chuyên viên 0975634213


3. Chức năng
- Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Giấy phép xuất bản số 294/GP-BTTTT ngày 17/5/2016; Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 72/GP-TTĐT ngày 30/06/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; công bố kết quả nghiên cứu giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam.
- Cung cấp thông tin lên mạng: Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí giáo dục bản in; tổng hợp tin liên quan đến lĩnh vực khoa học giáo dục, trên cơ sở dẫn lại thông tin chính thức của các cơ quan báo chí trong nước hoặc các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Định hướng hoạt động
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục nói chung, khoa học giáo dục nói riêng của Đảng và Nhà nước và Chiến lược phát triển đường lối giáo dục giai đoạn 2011-2020.
- Giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học giáo dục như Quản lí giáo dục; Lí luận giáo dục - dạy học; Tâm lí học; ... của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành trên cả nước; các thành tựu và kinh nghiệm giáo dục của các nước phát triển và khu vực; kinh nghiệm giáo dục, dạy học, quản lí giáo dục,...
- Tăng cường trao đổi ý kiến tranh luận khoa học về các vấn đề lí luận và thực tiễn giáo dục, thực hiện chủ chương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện liên tục nâng cao chất lượng công tác biên tập, duyệt và thẩm định bài báo, công tác trị sự; mở rộng đội ngũ cộng tác viên viết bài và phát hành tạp chí, phấn đấu tăng chất lượng khoa học và số lượng xuất bản của từng kì tạp chí và chuyên đề.
- Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, tổ chức, thực hiện mọi hoạt động của tạp chí.

5. Hội đồng biên tập

LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS.VS. PHẠM MINH HẠC  |  Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG  |  Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS. NGUYỄN VINH HIỂN  |  Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS.TS. ĐINH QUANG BÁO  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS.TS. NGUYỄN ĐỨC CHÍNH  |  Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. NGUYỄN THỊ CÔI  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS. CHOKCHAI YUENYONG  |  Trường Đại học KhonKaen, Thái Lan

GS.TS. PHẠM TẤT DONG  |  Hội Khuyến học Việt Nam

GS. DOROTHY I-RU CHEN  |  National Chi Nan University, Taiwan

PGS.TS. ĐẶNG VĂN ĐỨC  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS CAO CỰ GIÁC  |  Trường Đại học Vinh

GS. HAMID CHAACHOUA  |  Université Grenoble Alpes, France

GS. HANS-GEORG WEIGAND  |  Universität Würzburg, Germany

PGS.TS. LÊ HUY HOÀNG  |  Ban Tuyên Giáo Trung ương

GS.TS. NGUYỄN THANH HÙNG  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC  |  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

GS. MASARU TAKIGUCHI  |  Shiraume Gakuen Junior College, Japan

GS.TS. BÙI VĂN NGHỊ  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. NGUYỄN QUANG NINH  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS.TS. THÁI VĂN THÀNH  |  Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

GS.TS. ĐỖ HƯƠNG TRÀ  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ TRINH  |  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

LĨNH VỰC TÂM LÍ HỌC

GS.TS. VŨ DŨNG  |  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

GS.TS. NGUYỄN CÔNG KHANH  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS.TS. TRẦN QUỐC THÀNH  |  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS.TS. NGUYỄN QUÝ THANH  |  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. HUỲNH VĂN SƠN  |  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

LĨNH VỰC TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC

GS.TS. PHẠM VĂN ĐỨC  |  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

GS.TS. LÊ NGỌC HÙNG  |  Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. TRẦN VĂN PHÒNG  |  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS. TRẦN MINH TRƯỞNG  |  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS. PHẠM QUỐC THÀNH  |  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Thể lệ đăng bài

- Tạp chí Giáo dục là tạp chí của Ngành Giáo dục - Ðào tạo, trực tiếp chịu sự quản lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ðối tượng phục vụ chủ yếu của Tạp chí là các nhà trường, cơ quan, viện nghiên cứu,... các nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo, quản lí giáo dục - đào tạo, đội ngũ giáo viên, giảng viên, sinh viên... cả nước.
​- Tạp chí đăng tải những bài viết, bài báo khoa học có nội dung về: Những chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về giáo dục; những kết quả nghiên cứu về giáo dục; kinh nghiệm thực tiễn phát triển giáo dục; các ý kiến trao đổi về những vấn đề thời sự của giáo dục; những thông tin về giáo dục nước ngoài. Bài đăng trên Tạp chí được tính điểm công trình khoa học (tối đa ​1 điểm). Tham khảo Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 tại đây.
- Các chuyên mục trên Tạp chí Giáo dục: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục; Diễn đàn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quản lí giáo dục; Tâm lí học - Sinh lí học lứa tuổi; Lí luận giáo dục - dạy học; Thực tiễn giáo dục; Giáo dục nước ngoài; Ý kiến trao đổi.
​- ​Tạp chí Giáo dục được xuất bản ​02 số​/1 tháng​, khổ 19x27cm, 64 trang, giá bán​ 40.000 đồng và​ các​ số​ đặ​c biệ​t​ (không bán).

Tạp chí ​Giá​o dục chỉ nhận và thực hiện quy trình công bố theo đúng thể lệ sau:
- Bài gửi đăng trên Tạp chí Giáo dục chưa và không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tạp chí không nhận đăng các bài đã đăng trên những ấn phẩm khác và không trả lại các bài không được đăng.
- Bài viết được trình bày theo trình tự như sau: tít bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); tóm tắt (ý tưởng và nội dung bài báo, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm cả tên bài báo, không quá 200 từ); từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu,...); nội dung nghiên cứu (trình bày về phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận,...); kết luận và thảo luận; tài liệu tham khảo.
- Bài gửi đăng tối thiểu 4.000 từ và không quá 6.000 từ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 10.5, khổ A4 và không quá 8 trang (có thể gửi bản mềm dạng file Word và kèm bản in); công thức toán có thể dùng phần mềm MathType, công thức hóa học có thể dùng phần mềm ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word; hình vẽ rõ ràng, đánh số thứ tự và tên hình vẽ phía dưới hình vẽ; bảng, biểu rõ ràng, đánh số thứ tự và tên bảng, biểu phía trên; tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt; các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, in nghiêng.

Quy định về tài liệu tham khảo
- Viết tài liệu và trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA 6th (tham khảo tại https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6).
- Tất cả các tài liệu đều phải được trích dẫn trong bài báo.
- Tối thiểu 07 tài liệu, trong đó ít nhất 02 bài báo khoa học xuất bản trong 5 năm gần đây.
- Nên tham khảo các bài báo quốc tế, có chỉ số DOI.

Lưu ý

- Bài báo gửi tới cần ghi rõ: Họ, tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác, địa chỉ email và số điện thoại của tác giả ở đầu bài viết, sau tên bài báo.

- Bài viết xin gửi về Tòa soạn theo địa chỉ: tapchigiaoduc@moet.edu.vn hoặc vào địa chỉ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn và đăng kí, đăng nhập để gửi bài trên hệ thống xuất bản online của Tạp chí.

Tác giả, phản biện (nhà bình duyệt) có thể tải một số file mẫu (mẫu trình bày bài báo; mẫu phiếu phản biện; mẫu phiếu trả lời phản biện,...) theo link dưới đâyhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UnE8QbKr5aYHVQjvTWa9ikBwSiG-xEtB

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19