Mẫu trình bày bài viết

Tác giả và bạn đọc có thể tham khảo mẫu trình bày bài viết tại đây:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UnE8QbKr5aYHVQjvTWa9ikBwSiG-xEtB   

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19