Thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XV
Thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XV

Kỳ họp thứ nhất đã rất thành công, hoàn thành các nội dung đã đề ra, tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tái bản bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa hoàn thành tái bản bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập) xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa.

Vai trò của văn hóa trong phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Với những khả năng và chức năng như nhận thức và dự báo, giáo dục, thẩm mỹ, giải trí, kế tục và phát triển lịch sử... văn hóa đóng vai trò quyết định trong việc hình thành các phẩm chất, nhân cách ở con người; nuôi dưỡng và phát triển các khả năng của con người; góp phần ổn định và thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Lá thư về phương trình nổi tiếng của Albert Einstein

Lá thư của nhà vật lý vĩ đại người Đức Albert Einstein đã thu về hơn 1,2 triệu USD trong cuộc đấu giá nhờ vào dòng chữ ghi phương trình nổi tiếng E= mc2. Theo Phó chủ tịch điều hành hãng đấu giá RR Auction, Bobby Livingston, mức giá này vượt xa ước tính ban đầu (400.000 đô la), gấp khoảng ba lần so với dự kiến

Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2021)

Ngày 18/5/1963, tại diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam). Từ năm 2013, Quốc hội đã chọn ngày 18/5 hằng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đưa đất nước phát triển đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

VIASM: Ngày hội Toán học mở 2021 (MOD 2021) với chủ đề “Toán học cho một thế giới tốt đẹp hơn” tại Đà Nẵng

Ngày hội Toán học mở 2021 với chủ đề “Toán học cho một thế giới tốt đẹp hơn” lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng với sự phối hợp của Tổ chức Giáo dục FPT, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng.

Trải nghiệm phòng học thông minh SmartROOM hỗ trợ chuyển đổi số việc dạy học đầu tiên tại Nam Định

Tại trường THCS xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, công ty The Smart Light phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng (TOTA R&D) tổ chức trao tặng 01 bộ thiết bị SmartROOM để triển khai giải pháp phòng học thông minh tại trường THCS Hải Thanh và trao tặng 20 chiếc đèn học thông minh cho các học sinh tiêu biểu của xã.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) – Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, những ngày này, trên các tuyến đường Thủ đô đã trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, áp phích, khẩu hiệu, nhiều công trình trọng điểm được khánh thành; các cấp, ngành tích cực thi đua chào mừng ngày hội lớn của non sông, đất nước.

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

(TG) - Văn hóa là những giá trị sống do sự sáng tạo của con người, được kết tinh, hội tụ, lan tỏa trong đời sống xã hội, là nhựa sống cho quốc gia, dân tộc và nhân loại.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

(TG) - Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước”.

Triết lý giáo dục nhân văn được vận dụng trong đường lối giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam đã tiếp thu tinh hoa của triết lý giáo dục quốc tế trong phát triển hệ thống giáo dục với những tư tưởng giáo dục tiến bộ, hiện đại và đã có những thành tựu đáng kể góp phần phát triển đất nước.

Ảnh hưởng của Nho giáo trong công tác lãnh đạo, quản lí nhà trường ở Việt Nam

“Tư tưởng Nho giáo và công tác lãnh đạo nhà trường ở Việt Nam” – một công bố quốc tế (Confucian Values and Vietnamese School Leadership).

Tìm câu trả lời cho triết lý giáo dục Việt Nam

“Triết lý giáo dục Việt Nam” là gì?” là câu hỏi rất “nóng” thời gian gần đây. Việc đặt ra đề tài “TLGD Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại” trong khuôn khổ Chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 là một cố gắng quan trọng nhằm đi tìm câu trả lời một cách căn cơ cho vấn đề lý luận quan trọng này.