TCGD - Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch năm học 2023-2024 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 23/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Kế hoạch năm học 2023-2024, tập trung vào thực hiện 12 nhiệm vụ quan trọng. Nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo toàn ngành, các nhiệm vụ trọng tâm sẽ định hướng cho sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học tới.

Chi tiết trong file đính kèm

Bạn đang đọc bài viết TCGD - Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch năm học 2023-2024 với 12 nhiệm vụ trọng tâm tại chuyên mục Văn bản, chỉ thị của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19