THÔNG BÁO|Hội thảo khoa học Quốc tế “Quản trị nhà trường và đổi mới giảng dạy trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam và quốc tế”

Giáo dục có vai trò hết sức quan trọng trong đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục của Việt Nam và tác động mạnh mẽ của sự phát triển kỹ thuật số, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi hoạt động giáo dục, năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường phải thay đổi và thích ứng tốt với sự thay đổi này.

Hội thảo này, với chủ đề “Quản trị nhà trường và đổi mới giảng dạy trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam và quốc tế”, được thiết kế như một diễn đàn quan trọng nhằm tạo không gian mở cho các nhà quản lí, các nhà khoa học, các giảng viên, học viên sau đại học và các bên liên quan đến giáo dục ở các cơ sở giáo dục của Việt Nam và quốc tế chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, tầm nhìn, lí luận, thực tiễn và chính sách liên quan đến lãnh đạo, quản trị nhà trường và đổi mới hoạt động giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm cả chiều sâu và chiều rộng về những thách thức và cơ hội trong lãnh đạo và quản lí nhà trường, cùng với các phương pháp giáo dục mới phù hợp với nhu cầu của kỷ nguyên toàn cầu hoá, kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và bối cảnh đổi mới giáo dục của Việt Nam và thế giới.

Đơn vị đồng chủ trì: Đại học Huế, Tạp chí Giáo dục

Đơn vị phối hợp tổ chức: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO NHƯ SAU:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 12 năm 2024

- Địa điểm: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

2. Tên và chủ đề của Hội thảo

a) Tên Hội thảo

Tiếng Việt: “Quản trị nhà trường và đổi mới giảng dạy trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam và quốc tế”.

Tiếng Anh: “School administration and innovation in teaching practices in the context of educational reform in Vietnam and global landscape”.

b) Chủ để Hội thảo

1) Quản trị trường học (School administration);

2) Quản lí dựa vào nhà trường (School-based management).

3) Cộng đồng học tập chuyên môn (Professional learning community).

4) Đổi mới hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá lớp học (Innovative Teaching Methods and Assessment).

5) Nâng cao năng lực dạy học trên môi trường số (Enhancing teaching competence in the digital environment).

Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ bàn tới các vấn đề về thực tiễn triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo: lí luận, thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và giải pháp và bài học kinh nghiệm.

3. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo và bài báo

- Buổi sáng: Song ngữ Anh - Việt (trình bày tiếng Anh và dịch tiếng Việt đối với các trình bày của diễn gỉa chính là học giả nước ngoài)

- Buổi chiều: tiếng Việt

- Ngôn ngữ bài báo: tiếng Việt và tiếng Anh

4. Thành phần tham dự

a) Diễn giả chính (Keynote speakers)

- GS. Allan Walker: Trường Đại học Giáo dục, Hồng Kông.

- GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc: Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

- GS. Philip Hallinger: Trường Đại học Mahidol, Thái Lan.

- GS. Trần Thị Lý: Trường Đại học Deakin, Úc.

b) Đại biểu khách mời và các thành viên tham dự

Đại biểu khách mời ở địa phương, các đơn vị chủ trì và phối hợp; các nhà khoa học; giảng viên của các đơn vị chủ trì và phối hợp; lãnh đạo của các trường phổ thông ở địa phương.

5. Chương trình Hội thảo

Chương trình Hội thảo xem tại:

https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#programme

Chương trình chi tiết sẽ được công bố trước Hội thảo, trên các kênh truyền thông của Hội thảo.

6. Báo cáo Hội thảo và công bố khoa học

a) Báo cáo toàn thể hoặc báo cáo tại các tiểu ban của Hội thảo

Các bài báo có chất lượng tốt, đề cập tới những vấn đề được quan tâm nhất sẽ được chọn lựa để báo cáo toàn thể hoặc báo cáo tại các tiểu ban của Hội thảo. Đại biểu gửi bài cần hiểu rõ về trách nhiệm và sự sẵn sàng báo cáo tại Hội thảo.

b) Công bố khoa học

- Một số đặc biệt xuất bản bằng tiếng Việt trên Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục & Đào tạo) sẽ được dành cho Hội thảo (tháng 12 năm 2024). Các bài báo toàn văn sẽ được bình duyệt và biên tập theo quy định của Tạp chí Giáo dục. Tham khảo hướng dẫn viết bài tại:

https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/submission-guidelines

- Một số đặc biệt (gồm tối đa 8 bài báo) của Vietnam Journal of Education (ISSN: 2358-1477), dành cho các bài báo có chất lượng tốt, viết bằng tiếng Anh, xuất bản vào tháng 6 năm 2025, sẽ được dành cho Hội thảo. Các bài báo toàn văn sẽ được bình duyệt và biên tập theo quy định của Vietnam Journal of Education. Tham khảo hướng dẫn viết bài tại:

https://vje.vn/index.php/journal/submission-guidelines

- Công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Scopus (dự kiến): Số đặc biệt của European Journal of Education (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14653435), Q1 Scopus, SSCI (WoS). Thông tin chi tiết hơn sẽ được cập nhật sau.

7. Thời gian, thể lệ gửi bài Hội thảo

Tác giả gửi toàn văn bài viết (bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh) trước ngày 15/8/2024 tới địa chỉ Email: tcgd.hoithao@moet.edu.vn. Khi gửi bài, tác giả cần nêu rõ trong thư về các nội dung:

- Gửi tới Hội thảo quốc tế về Quản trị nhà trường và đổi mới giảng dạy trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam và quốc tế”.

- Nhu cầu đăng bài tại một trong các tạp chí: Tạp chí Giáo dục (tiếng Việt), Tạp chí Giáo dục (tiếng Anh), Tạp chí quốc tế (thuộc danh mục Scopus Q2).

Chú ý: Các bài viết gửi về phải ở dạng toàn văn và có thể bị từ chối, không xem xét nếu không đáp ứng các quy định của các tạp chí đã hướng dẫn.

8. Thời gian đăng ký và lệ phí tham dự

- Link đăng ký tham dự Hội thảo:

https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#registration

- Thời gian và lệ phí đăng ký sớm (Early bird registration): trước ngày 01/9/2024, lệ phí 600.000đ.

- Thời gian và lệ phí đăng ký muộn: từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 30/9/2024, lệ phí 1.000.000đ.

- Lệ phí đăng bài: Theo quy định của Tạp chí Giáo dục, Vietnam Journal of Education hoặc Tạp chí quốc tế (Q2, SCOPUS).

9. Đón tiếp đại biểu và thông tin liên hệ

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu tại địa điểm: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Tại Hội thảo sẽ có tiệc trà và ăn trưa, tổ chức tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Trị (Có chương trình tham quan riêng, xem tại https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#tours). Các chi phí đi lại khác và lưu trú do đại biểu tự túc.

Để biết thêm chi tiết Hội thảo, xin truy cập đường link sau:

https://qtb.hueuni.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc/saitp-2024-02/vi#introductions

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Bài dự Hội thảo, đăng Tạp chí Giáo dục và Tạp chí quốc tế:

Hà Văn Dũng, Phó tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục

Điện thoại: 0986269114, Email: hvdung.tcgd@moet.edu.vn

Công tác tổ chức:

Phạm Thế Kiên, Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Điện thoại: 0905050135, E-mail: ptkien@hueuni.edu.vn

Trương Đình Thăng, Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị

Điện thoại: 0912299456, Email: thang_td@qtttc.edu.vn

Tạp chí Giáo dục

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19