THÔNG BÁO SỐ 1| Hội thảo khoa học Quốc gia “Đổi mới sáng tạo trên hệ sinh thái giáo dục số lần thứ 3”

Thông báo số 1 hội thảo khoa học quốc gia

Chủ đề Đổi mới sáng tạo trên hệ sinh thái giáo dục số lần thứ 3 (The 3rd Conference on Innovation in the Digital Education Ecosystem - CIDEE 2024)
tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

I. Mục tiêu

Hội thảo khoa học quốc gia về “Đổi mới sáng tạo trên hệ sinh thái giáo dục số lần thứ 3” (The 3rd Conference on Innovation in the Digital Education Ecosystem - CIDEE 2024) tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực Khoa học Giáo dục trên hệ sinh thái giáo dục số, nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh quốc gia chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng kỳ vọng tạo lập diễn đàn giúp các bộ phận tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Đặc biệt, Hội nghị cũng là cơ hội kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng nền giáo dục 4.0 và mục tiêu giáo dục vì phát triển bền vững.

II. Thời gian, Địa điểm

Thời gian tổ chức: 16 tháng 8 năm 2024

Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Nội dung chính của Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau

1. Những vấn đề lý luận, phương pháp và công nghệ giáo dục quốc tế theo tiếp cận phát triển năng lực người học và cá thể hóa trong hệ sinh thái giáo dục số.

2. Những trường phái, khuynh hướng, rào cản và tác động ảnh hưởng đến Đổi mới sáng tạo trong giáo dục trước bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay.

3. Cơ hội và thách thức trong chính sách quản lý, quản trị theo hướng hội nhập quốc tế nhằm kết nối chuỗi giá trị trong hệ sinh thái giáo dục số.

4. Đề xuất lý thuyết đo lường, trắc lượng và tích hợp các chỉ số sếp hạng quốc tế với hiệu suất giáo dục Việt Nam trong đối sánh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

5. Mô hình cấu trúc hệ sinh thái giáo dục số thích ứng với các công nghệ số của Cách mạng công nghiệp 4.0 hướng tới trường học số, kinh tế số, xã hội số, công dân số (như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, thực tế ảo …).

6. Các chủ đề khác thuộc phạm vi đổi mới sáng tạo trên hệ sinh thái giáo dục số.

IV. Thời gian nhận bài

- Tác giả gửi toàn văn bài viết trước ngày 15/6/2024. Email: vkhxhln@ntt.edu.vn 

- Các bài viết được Ban biên tập Tạp chí Giáo dục, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn đăng số đặc biệt.

V. Đơn vị tổ chức

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

- Các trường Đại học, đối tác chiến lược của Trường.

VI. Ban chỉ đạo, cố vấn hội thảo khoa học và đại diện thành phần Ban tổ chức và thư ký hội thảo

1. Ban chỉ đạo, cố vấn hội thảo khoa học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Cô Nguyễn Mai Lan

Chủ tịch Hội đồng Trường

Trưởng ban

2

TS. Trần Ái Cầm

Hiệu trưởng

Phó trưởng ban


3

GS. TS. Nguyễn T Mỹ Lộc

Ủy viên HĐ Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học.

Cố vấn nội dung Ban Tổ chức Hội thảo

4

PGS.TS Trần Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

5

TS. Nguyễn Lan Phương

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

2. Đại diện Ban Tổ chức hội thảo khoa học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị

Nhiệm vụ

1

GS. TS. Trần Trung

Giám đốc Học Viện dân tộc Việt Nam, Ủy viên hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học

Trưởng ban Tổ chức.

Chủ trì Hội thảo

2

PGS. TS. Bạch Long Giang

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, NTTU

Phó trưởng ban thường trực

3

PGS. TS. Đinh Văn Phúc

Phó Viện trưởng thường trực, Viện Khoa học Xã hội Liên ngành, NTTU

Phó trưởng ban

4

PGS. TS. Phạm Văn Thuần

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội

Thành viên

5

TS. Nguyễn Hữu Thuần Anh

Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, NTTU

Thành viên

3. Đại diện Ban Thư ký Hội thảo khoa học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Ngọc Trang

Q. Phó Viện trưởng, Viện Khoa học XHLN, NTTU

Trưởng ban

2

NCS. ThS. Hoàng Khánh Linh

Tạp chí Giáo dục

Thành viên

3

NCS. KS. Dương Bích Ngọc

Viện Khoa học Xã hội Liên ngành, NTTU

Thành viên

VII. Danh sách nhà khoa học tham gia bình duyệt

Danh sách nhà khoa học tham gia bình duyệt cho Tạp chí Giáo dục: tham khảo trên link: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/for-reviewers

VIII: Thể lệ gửi bài

Cách thức trình bày: Bài gửi đăng tối thiểu 4000 từ và không quá 6000 từ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 10.5, khổ A4 và không quá 8 trang (có thể gửi bản mềm dạng file Word và kèm bản in)

Cấu trúc bài viết: Tác giả cần tuân theo cấu trúc quy định của Tạp chí Giáo dục:

Tên bài viết (tiếng Việt, tiếng Anh); Họ tên tác giả, học hàm học vị, tên đơn vị.

Lưu ý: Tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.

Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh, từ 200 đến 250 chữ) gồm 3 phần: bối cảnh, kết quả, bàn luận.Từ khóa (tiếng Việt, tiếng Anh) gồm 04 đến 06 từ khóa.

Nội dung bài viết gồm 03 phần:

Phần 1. Mở đầu (trình bày về bối cảnh, mục đích, phương pháp nghiên cứu);

Phần 2. Kết quả nghiên cứu;

và phần 3. Kết luận  trình bày về các kết luận của nghiên cứu, một số bình luận từ kết quả nghiên cứu).

Tài liệu tham khảo: theo chuẩn APA 7th.

Lưu ý: Tối thiểu 07 tài liệu tham khảo, không hạn chế số lượng tài liệu tham khảo; tất cả tài liệu cần phải được trích dẫn; nên tham khảo các tài liệu tham khảo là bài báo khoa học, xuất bản trong khoảng 5 năm gần đây; nên có những tài liệu tham khảo quốc tế. Chú ý: Các bài viết gửi về phải ở dạng toàn văn và có thể bị từ chối, không xem xét nếu không đảm bảo một trong các yêu cầu kể trên.

Mẫu bài viết download tại địa chỉ: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn.

Thông tin liên hệ

Chủ trì tổ chức hội thảo. GS. TS. Trần Trung. Email nhận bài: vkhxhln@ntt.edu.vn 

Thắc mắc vui lòng liên hệ: Trưởng ban Thư ký hội thảo: TS. Nguyễn Ngọc Trang. Số đi động 0908 456 241. Email: trangnn@ntt.edu.vn

NCS.KS. Dương Bích Ngọc. Số di động: 0353 811 222 - Email: ngocdb@ntt.edu.vn

Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết THÔNG BÁO SỐ 1| Hội thảo khoa học Quốc gia “Đổi mới sáng tạo trên hệ sinh thái giáo dục số lần thứ 3” tại chuyên mục Hội thảo khoa học của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19