Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia tại Trường Đại học Đà Lạt

Hội thảo khoa học Quốc gia về chủ đề “Nghiên cứu về dạy và học, quản lí giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số: Chủ đề và phương pháp” do Tạp chí Giáo dục và Trường Đại học Đà Lạt đồng tổ chức vào ngày 26-27/7/2024 tại Trường Đại học Đà Lạt đã thu hút sự quan tâm, đăng kí tham dự của gần 100 đại biểu và hơn 100 bài báo khoa học, tham luận gửi về.

Ngày 03/4/2024, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu về dạy và học, quản lí giáo dục ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số: Chủ đề và phương pháp” đã ra Thông báo số 1.
(https://tapchigiaoduc.edu.vn/article/88409/226/thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-nghien-cuu-ve-day-va-hoc-quan-li-giao-duc-o-viet-nam-trong-boi-canh-chuyen-doi-so-chu-de-va-phuong-phap/).

Hiện nay, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều báo cáo gửi về và đang tiến hành những hoạt động tiếp theo. Ban Tổ chức xin thông báo tới quý đơn vị, cá nhân quan tâm đến Hội thảo một số thông tin về công tác tổ chức, đón tiếp, đăng kí tham dự, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 26-27 tháng 7 năm 2024.

- Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt, Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cơ bản trong bối cảnh đổi mới Chương trình và Sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chuyển đổi số và đổi mới chính sách về giáo dục:

- Các chủ đề và phương pháp, kĩ thuật nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục;

- Đổi mới hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục; hoạt động quản lí trong nhà trường phổ thông, đại học; giáo dục nghề nghiệp;

- Phân tích, bình luận, tham vấn chính sách trong quản lí giáo dục; chính sách về khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

- Chính sách và thực tiễn giáo dục cho các đối tượng khác nhau như: miền núi, vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số,…

Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ bàn tới các vấn đề về thực tiễn triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; kinh nghiệm quốc tế về chính sách và thực tiễn giáo dục.

3. Chương trình Hội thảo (tóm lược) 

- Ngày 26/7/2024

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

7h00’-7h30’

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

7h30’-7h45’

Phát biểu khai mạc; Báo cáo đề dẫn

Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt;

Lãnh đạo Tạp chí Giáo dục

7h45’-9h15’

Báo cáo tại phiên toàn thể 1 và thảo luận

 

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc; GS.TS. Trần Trung; PGS.TS. Phạm Văn Thuần; PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ; PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung

Quản lí đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Trường hợp các trường phổ thông dân tộc nội trú

PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp

Chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam: Phân tích từ kết quả kiểm định quốc tế

TS. Nguyễn Hữu Cương - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Trường Đại học Văn Lang

Tác động của chính sách tự chủ đại học tới kết quả công bố quốc tế ở Việt Nam

TS. Phạm Hùng Hiệp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục và Chuyển giao tri thức, Trường Đại học Thành Đô

9h15’-9h30’

Chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu tham dự

9h30’-9h40’

Tea break

Đại biểu tham dự

9h40’-10h30’

Báo cáo tại phiên toàn thể 2 và thảo luận

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc; GS.TS. Trần Trung; PGS.TS. Phạm Văn Thuần; PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ; PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung

Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Kinh nghiệm và bình luận

PGS.TS. Trịnh Thị Phương Thảo, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 Sử dụng công nghệ trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Bối cảnh và khuyến nghị

GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc

Thảo luận

10h30’-11h30’

Báo cáo tại phiên tiểu ban (song song)

Chủ trì: GS.TS. Trần Trung; PGS.TS. Nguyễn Danh Nam; PGS.TS. Trịnh Thị Phương Thảo

Đổi mới hoạt động dạy học đại học trong bối cảnh chuyển đổi số

PGS.TS. Lê Chi Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

Quốc tế hoá giáo dục đại học của Hàn Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

TS. Trần Văn Hưng, Trưởng bộ môn, Khoa Tin học, Trường Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Đề xuất quy trình thiết kế khóa học trực tuyến hoàn toàn trong bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

TS. Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Năng lực số của giáo viên trung học tại Hà Nội: Nghiên cứu dựa trên mô hình DigCompEdu

TS. Phạm Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Đề xuất mô hình Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá theo định hướng giáo dục thông minh

TS. Trần Thị Tâm Minh, Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sài Gòn

11h30-12h00’

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Thảo luận; Tổng kết Hội thảo

12h00’-13h00’

Ăn trưa

 

 

Ngày 27/7/2024: Thực tế tại Đà Lạt.

4. Về công bố khoa học và báo cáo tại Hội thảo

Ban tổ chức đã nhận được hơn 110 bài báo toàn văn gửi tới Hội thảo (gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh). Các bài báo được chấp nhận đăng ở Tạp chí Giáo dục (Tiếng Việt, chỉ số ISSN: 2354-0753, website: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn) sẽ được xuất bản trong Tập 24, số đặc biệt 8 năm 2024 hoặc được gửi tới tạp chí khoa học Dalat University Journal of Science (chỉ số ISSN: 0866-787X, website: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl) sẽ được xuất bản trong số gần nhất (Quý II năm 2025) nếu đáp ứng các quy định. Đối với những bài báo gửi tới Ban Tổ chức chậm so với thời gian quy định sẽ được xem xét xuất bản ở số tiếp theo trên Tạp chí Giáo dục.

Đường dẫn tài liệu Hội thảo bao gồm: Kỷ yếu tóm tắt, chương trình Hội thảo, các file trình chiếu và các hình ảnh trong và sau Hội thảo (sẽ được cập nhật thường xuyên):  https://tinyurl.com/2yqmhuuq

5. Kinh phí tham dự

+ Đại biểu mời và đại biểu tham dự: miễn phí.

+ Lệ phí đăng bài: Theo quy định của Tạp chí Giáo dục hoặc Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Đà Lạt.

- Đại biểu tự túc các kinh phí ăn ở, đi lại, lưu trú.

6. Đón tiếp đại biểu và đăng kí tham dự

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu tại địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Đại biểu gửi đăng kí tham dự Hội thảo chậm nhất ngày 15/7/2024 tại địa chỉ: https://forms.gle/7QSWQ4bDxoF3uYrh7

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Về chuyên môn: Ông Trương Văn Thạo, Phó Trưởng Ban Thư kí, Tạp chí Giáo dục
- Bộ GD&ĐT; Điện thoại: 0945.945.455; Email: tvthao@moet.edu.vn.

Về các công tác tổ chức:

(1) Ông Nguyễn Cảnh Chương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt; Điện thoại: 0919.991.829; Email: chuongnc@dlu.edu.vn

(2) Ông Nguyễn Huy Hồng, Phụ trách Ban Trị sự, Tạp chí Giáo dục - Bộ GD&ĐT;
Điện thoại: 0936.467.636; Email: nhhong@moet.edu.vn.

Trân trọng thông báo!

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Bạn đang đọc bài viết Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia tại Trường Đại học Đà Lạt tại chuyên mục Hội thảo khoa học của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19