Cơ hội trình bày nghiên cứu và xuất bản tại Hội thảo Global South 2024

  • 14:30, 23/04/2024
Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính: Cách dạy và học truyền thống trong đối sánh với toàn cầu hóa; giáo dục & sư phạm trong các bối cảnh văn hóa và truyền thông; ...

Hội thảo được tổ chức tại Trường Đại học Thái Bình Dương, về chủ đề "Centralizing the South in the Global Context: Troubling What’s Known & Re-imagining What’s Unknown"

⏰Thời gian: Từ ngày 19/08/2024 - 22/08/2024

⚡ Địa điểm: Trực tuyến và trực tiếp tại Trường Đại học Thái Bình Dương (TP. Nha Trang, Khánh Hòa)

Cụm từ “Nam Bán Cầu” (Global South) thường dùng để chỉ các khu vực Châu Mỹ La-tinh, Châu Á, Châu Phi, và Châu Đại Dương. Thuật ngữ này, trong lý thuyết xã hội học, thường phân ra ngoài lề về mặt tri thức và văn hóa các khu vực bên ngoài Châu Âu và Bắc Mỹ, bao gồm trong nghiên cứu học thuật. Do đó, việc tổ chức hội thảo Global South 2024 này nhằm tái định nghĩa quan niệm về Nam Bán Cầu như một khu vực ngoại vi của giới học thuật, nơi tiếng nói của các học giả không được đánh giá cao. Hội thảo hướng tới việc trung tâm hóa và làm nổi bật những tri thức và nghiên cứu của học giả từ các nước thuộc Nam Bán Cầu. Từ đó, tạo ra môi trường học thuật đa ngành và liên ngành. 

Hội thảo Global South 2024 mang cam kết hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam trong việc phát triển nghiên cứu, sáng tạo, và đổi mới; đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong lĩnh vực học thuật quốc tế. 

* Các chủ đề chính, và chủ đề nghiên cứu đề xuất (nhưng không giới hạn) cho học giả nghiên cứu Sư phạm và Giáo dục:

1. Những Lịch sử, Lý thuyết và Triết học (Histories, Theories and Philosophies)

- Cách dạy và học truyền thống trong đối sánh với toàn cầu hóa và tân tự do hóa giáo dục (Traditional ways of teaching and learning v.s. globalization and neo-liberalization of education)

2. Truyền thông, Con người và Văn hóa (Media, Peoples and Cultures)

- Giáo dục & sư phạm trong các bối cảnh văn hóa và truyền thông (Education & pedagogy in porous contexts of culture and media)

3. Xu hướng Mới nổi và Đổi mới (Emerging Trends and Innovations)

- Nam bán cầu từ góc độ liên ngành và xuyên ngành (The Global South from interdisciplinary and transdisciplinary perspectives)

4. Các Phong trào Xã hội (Social Movements)

- Các vấn đề và phong trào xã hội tại Nam bán cầu trong môi trường giáo dục và sư phạm (Social issues and social movements in the Global South in education and pedagogy settings)

* Hình thức trình bày:

1. Bài nghiên cứu thông thường (Regular Paper): 30 phút/mỗi bài trình bày

2. Hội nghị bàn tròn (Roundtable): 20 phút/mỗi bài trình bày

3. Thực hành (Workshop): 45 phút/buổi thực hành

Lợi ích khi tham dự hội thảo:

⭐️Xuất bản tại kỷ yếu hội thảo (có ISBN)

⭐️Các bài tốt nhất sẽ có cơ hội xuất bản trong ấn phẩm đặc biệt của: Vietnam Journal of Education, hoặc tạp chí Policy Futures in Education (Scopus Q2)

Hạn nộp Tóm tắt: 20/05/2024

Thông tin chi tiết tại https://globalsouth.tbd.edu.vn hoặc liên hệ email globalsouth@tbd.edu.vn

Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Cơ hội trình bày nghiên cứu và xuất bản tại Hội thảo Global South 2024 tại chuyên mục của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19