Vụ Cơ sở vật chất: Hội thảo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025
Vụ Cơ sở vật chất: Hội thảo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025

Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025.