Nông thôn mới nâng cao là bản lề cho phát triển giáo dục

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Bình đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện tốt Tiêu chí 5 - Giáo dục (Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao), góp phần không nhỏ vào hiệu quả của chương trình.

Để làm tốt việc này, ngành  Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Bình đã triển khai Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Nông thôn mới các cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 của  Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

Tính đến 31/12/2022, trên địa bàn huyện Yên Bình có 02 xã đủ điều kiện kiện xã nông thôn mới nâng cao đối với các Tiêu chí, chỉ tiêu về giáo dục (Đại Đồng, Thịnh Hưng).

Trong năm 2023 các xã đã đạt điều kiện nông thôn mới nâng cao tiếp tục duy trì tốt các tiêu chí, chỉ tiêu; 04 xã (Mỹ Gia, Bạch Hà, Hán Đà, Đại Minh) được đầu tư, xây dựng phấn đấu đủ điều kiện nông thôn mới nâng cao đối với các tiêu chí, chỉ số về giáo dục, cụ thể: - 06 trường thuộc 04 xã đã được đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đánh giá ngoài, các tiêu chí, tiêu chuẩn đủ điều kiện trường chuẩn quốc gia mức độ 2;-  06 trường: Mầm non Đại Minh, TH&THCS Đại Minh (xã Đại Minh); Mầm non Hán Đà, TH&THCS Hán Đà (Yên Bình); Mầm non Bạch Hà (xã Bạch Hà); TH&THCS Mỹ Gia (xã Mỹ Gia) sẽ tỉnh công nhận trường chuẩn mức độ 2 trong tháng 11, 12.

Các xã đều duy trì tốt tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; duy trì tốt phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Hiện tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đang tiến hành kiểm tra, rà soát để đánh giá mức độ phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xếp loại trung tâm học tập cộng đồng năm 2023.

Cụ thể các chỉ tiêu như sau:

* Chỉ tiêu 5.1. Tỉ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đạt 100% và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

* Các Chỉ tiêu: 5.2- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 5.3- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; 5.4- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 5.5- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại Khá trở lên.

* Tiêu chí 5.6 - Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền:  Các Trường Mầm non trên địa bàn 06 xã đều có phòng giáo dục thể chất với các trang thiết bị, đồ dùng - đồ chơi theo quy định; có khu vực dành riêng để vận động cho trẻ; các trường đều thực hiện tổ chức được 02 môn thể thao phù hợp với lứa tuổi; các hoạt động đã được lồng ghép vào các giờ học phù hợp với độ tuổi góp phần nâng cao thể lực và phát triển năng khiếu cho trẻ; hàng năm, thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non”, được Phòng Giáo dục và Đào tạo công nhận;  Các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn 06 xã đều được đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị; có sân chơi, bãi tập và trang thiết bị dạy học môn giáo dục thể chất theo quy định; mỗi trường đều đã thành lập 02 câu lạc đảm bảo mỗi câu lạc bộ ít nhất 30 người; có quy chế hoạt động rõ ràng; có cán bộ quản lí phụ trách, có giáo viên chuyên trách huấn luyện, hướng dẫn phát triển phong trào của câu lạc bộ thuộc phạm vi quản lí; sinh hoạt ít nhất 2 buổi/tuần; lồng ghép hoạt động câu lạc bộ thể thao với môn học Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục các cấp học, trình độ đào tạo bảo đảm tính liên thông, góp phần phát triển toàn diện thể chất và thể thao trường học.

Tính đến 31/12/2022, huyện Yên Bình có 02 xã đạt Tiêu chí 5 về Giáo dục theo quy định và  dự kiến đến tháng 12/2023 huyện Yên Bình có 06 xã đạt Tiêu chí 5 về Giáo dục theo quy định.

Tài liệu tham khảo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái (2023). Báo cáo Đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới huyện Yên Bình đối với chỉ tiêu/tiêu chí thuộc lĩnh vực Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách.

2. UBND huyện Yên Bình (2023). Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Nguyễn Huy Hồng - Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Nông thôn mới nâng cao là bản lề cho phát triển giáo dục tại chuyên mục CT MTQG xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn