Nỗ lực thực hiện tiêu chí Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tại huyện Tháp Mười, được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, thực hiện thành công công tác xây dựng NTM

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, trong đó có 02 tiêu chí thuộc lĩnh vực GD-ĐT, gồm: tiêu chí số 5 Trường học và tiêu chí số 14 GD-ĐT, Phòng GD-ĐT huyện Tháp Mười đã triển khai các văn bản: Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nâng chất các tiêu chí của xã, huyện nông thôn mới theo hướng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2022; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 21/4/2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 05/5/2022 về Kế hoạch thực hiện xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2022, bên cạnh đó Phòng GD-ĐT đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và hướng dẫn các địa phương trong công tác quy hoạch và tổ chức sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường, lớp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hiện tại, hệ thống mạng lưới trường lớp của huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân với 17 trường mầm non công lập, 3 trường mầm non tư thục, 03 trường TH&THCS, 25 trường tiểu học, 12 trường THCS, 05 trường THPT, 01 Trường Trung cấp Tháp Mười, 13/13 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng. Về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, hiện nay trong toàn huyện đã có 12 trường Mầm non, 14 trường Tiểu học và 10 trường Trung học cơ sở, 03 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, huyện triển khai lồng ghép nhiều chương trình xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xã hội hóa, kêu gọi sự vào cuộc của phụ huynh học sinh để đầu tư xây mới, sửa chữa  trường, lớp học. Trong năm 2022 đã thực hiện xây dựng mới 06 phòng học với kinh phí 12.372.000.000 đồng; Thực hiện sửa chữa lớn và đưa vào sử dụng 04 trường với kinh phí là: 3.912.000.000 đồng; Kinh phí của huyện xây dựng cho Mầm non Phú Điền 03 phòng học (điểm Mỹ Phú), Mầm non Thạnh Lợi 02 phòng học (điểm chính); Khởi công xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng cho các trường THCS thị trấn Mỹ An, THCS Tân Kiều, tiểu học Mỹ Quý 3, xây mới trường tiểu học Phú Điền, Mầm non Mỹ Hoà (điểm kênh nhì).

Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt kết quả cao, ngành GD-ĐT huyện Tháp Mười cần được sự tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp, chia sẻ của các đơn vị liên quan, từ đó sẽ đào tạo một nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện.

Tài liệu tham khảo

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười (2022). Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nguyễn Huy Hồng - Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Nỗ lực thực hiện tiêu chí Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng nông thôn mới tại chuyên mục CT MTQG xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn