Cách mạng hóa giáo dục: Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ việc học trong giáo dục đại học

Nghiên cứu của Rahiman và Kodikal (2023) đã chỉ ra những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ AI đã giúp việc triển khai các giải pháp AI trong các ngành khác nhau trở nên dễ dàng hơn, bao gồm cả giáo dục đại học. Dựa trên việc kiểm tra giả thuyết, nghiên cứu nhận thấy vai trò của AI trong việc cải thiện trải nghiệm học tập được cá nhân hóa, xác định những học sinh có nguy cơ gặp rủi ro và tự động hóa các nhiệm vụ hành chính.

Giáo dục đại học trong thế kỷ 21 đang phát triển nhanh chóng, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ, toàn cầu hóa và sự thay đổi về nhân khẩu học của sinh viên.Trong xu hướng tuyển dụng gần đây, các nhà tuyển dụng sẵn sàng lựa chọn những sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng và năng lực cụ thể, thay vì chỉ có trình độ học vấn trên diện rộng. Do đó, các tổ chức đáng chú ý đang chuyển đổi theo hướng mô hình học tập dựa trên kỹ năng nhiều hơn nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực tế, tập trung vào nghề nghiệp (Kocak và cộng sự, 2021). Ngành giáo dục đang xác định nhiều cách để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học (Khan và cộng sự, 2022). Một trong những giải pháp được đánh giá cao nhất là giáo dục thông qua triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) (Chedrawi & Howayeck, 2019). Tương lai của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục rất hứa hẹn khi công nghệ đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ và cải thiện cách chúng ta học và dạy (Mishra, 2019). Vì vai trò của AI là tất yếu trong giáo dục trong tương lai, nên nghiên cứu hiện tại nhằm xác định mức độ nhận thức của giảng viên về khả năng ứng dụng và áp dụng trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo đang đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo nhiều cách (Choi, 2020). Các phương pháp học tập được hỗ trợ bởi AI đã được sử dụng để đánh giá thành tích học tập của học sinh, xác định điểm mạnh và điểm yếu của họ, đồng thời cung cấp cho họ trải nghiệm học tập tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ. Cách tiếp cận này cung cấp cho học sinh một mô hình bộ công cụ để tiếp thu kiến ​​thức hiệu quả hơn (Aldosari, 2020). Nghiên cứu cũng nhằm khám phá cách AI nâng cao trải nghiệm học tập của họ và tác động đến mức độ tham gia công việc của giáo viên trong giáo dục đại học. 

Phương pháp lấy mẫu theo cụm và nhiều giai đoạn đã được sử dụng để chọn 250 giảng viên từ các tổ chức được xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) hoạt động theo mô hình giáo dục kết hợp. Các phát hiện cho thấy rằng việc triển khai AI đã dẫn đến sự phát triển của các phương pháp đánh giá và đánh giá mạnh mẽ, dẫn đến mức độ tham gia của giảng viên được nâng cao. Đồng thời, nghiên cứu đã xác định mối quan hệ của các yếu tố đáng chú ý trong việc ứng dụng AI trong giáo dục đại học. Nghiên cứu nhận thấy rằng các yếu tố như rủi ro nhận thức, kỳ vọng về hiệu suất và nhận thức góp phần đáng kể vào sự gắn kết công việc và ứng dụng AI trong hệ thống giáo dục đại học thông qua các biến trung gian là thái độ và hành vi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ AI đã giúp việc triển khai các giải pháp AI trong các ngành khác nhau trở nên dễ dàng hơn, bao gồm cả giáo dục đại học. Dựa trên việc kiểm tra giả thuyết, nghiên cứu nhận thấy vai trò của AI trong việc cải thiện trải nghiệm học tập được cá nhân hóa, xác định những học sinh có nguy cơ gặp rủi ro và tự động hóa các nhiệm vụ hành chính là điều hiển nhiên. Cuối cùng, kết quả của nghiên cứu nhấn mạnh các ứng dụng AI trong giáo dục đại học có tiềm năng cải thiện sự tham gia của giảng viên và thái độ của họ đối với việc áp dụng công nghệ mới trong hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá thường xuyên.

Nguồn:

Rahiman, H. U., & Kodikal, R. (2023). Revolutionizing education: Artificial intelligence empowered learning in higher education. Cogent Education, 11(1). https://doi.org/10.1080/2331186x.2023.2293431

Vân An lược dịch

Bạn đang đọc bài viết Cách mạng hóa giáo dục: Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ việc học trong giáo dục đại học tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19