Mô hình trao đổi sáng tạo nhằm phát triển kỹ năng nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo

Bài viết này trình bày một mô hình phát triển chuyên môn cho giáo dục nghệ thuật mầm non. Các nguyên tắc chung làm nền tảng cho giáo dục mầm non và giáo dục nghệ thuật bao gồm việc thừa nhận vai trò quan trọng của những trải nghiệm và mối quan hệ ban đầu cũng như các cơ hội học tập có chất lượng là nền tảng cho sự phát triển tích cực của trẻ.

Chất lượng của những trải nghiệm hàng ngày trong môi trường mầm non, bao gồm cả trải nghiệm về nghệ thuật, có ảnh hưởng sâu sắc đến việc học tập và phát triển sớm của trẻ. Dựa trên niềm tin cá nhân và nghề nghiệp về sự phát triển của trẻ, các nhà giáo dục mầm non lựa chọn và cung cấp những trải nghiệm mà họ cho là quan trọng cho sự phát triển và học tập tích cực của trẻ. Đầu tư ngày càng tăng vào giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non ở Ireland đã dẫn đến tăng cơ hội cho các chương trình phát triển chuyên môn cho các nhà giáo dục mầm non.

Chương trình diễn ra ở hai cơ sở giáo dục mầm non, trung bình có 50 trẻ em từ 3–5 tuổi, 12 giáo viên và 2 nghệ sĩ tham gia. Việc phân tích dữ liệu đưa ra 04 chủ đề trọng tâm liên quan đến nghiên cứu nhằm đưa ra bằng chứng về cách dự án cung cấp một chương trình trao đổi sáng tạo, đồng cố vấn giữa các nhà giáo dục mầm non và nghệ sĩ.

Nguồn: Sưu tầm

Tăng cường sự tham gia với nghệ thuật

Dữ liệu tiết lộ rằng các nhà giáo dục ở cả hai môi trường đều báo cáo những thay đổi trong cách thực hành hàng ngày của họ với trẻ em. Vai trò của khung chương trình giảng dạy Ailen Aistear trong quá trình trao đổi sáng tạo đã được cả nghệ sĩ và nhà giáo dục nhận xét và xác định là một bối cảnh mạnh mẽ để thảo luận và suy ngẫm về thực hành nghệ thuật. Nó cũng được công nhận là hữu ích trong việc giải thích và bảo vệ những thay đổi trong phương pháp sư phạm đối với đồng nghiệp và phụ huynh khi cần thiết.

Sự gắn bó lâu dài với nghệ thuật có nghĩa là sự tự tin của các nhà giáo dục về thực hành nghệ thuật đã tăng lên trong thời gian thực hiện dự án. Theo sự dẫn dắt của trẻ em, họ phát hiện ra rằng mình đang gặp phải những hình thức tham gia nghệ thuật đích thực hơn.

Những thay đổi trong phương pháp sư phạm

Vượt ra ngoài những mô tả của giáo viên và nghệ sĩ về những gì họ làm hàng ngày cũng như các báo cáo về những thách thức phải đối mặt, đánh giá cuối cùng đã khám phá quá trình trao đổi sáng tạo đã thay đổi cách làm việc của các nhà giáo dục như thế nào. Các phản hồi cho thấy một sự thay đổi thực sự, không chỉ trong thực hành và lập kế hoạch mà còn trong ngôn ngữ sư phạm mà giáo viên và nghệ sĩ sử dụng để mô tả quá trình thực hành của họ.

Xây dựng mối quan hệ giữa nghệ sĩ và nhà giáo dục

Yếu tố trung tâm trong việc kết hợp các phương pháp tiếp cận dựa trên nghệ thuật vào thực tiễn là sức mạnh và chất lượng của mối quan hệ giữa nghệ sĩ và nhà giáo dục đã phát triển khi dự án phát triển.

Dành thời gian để suy ngẫm và lập kế hoạch

Trả lời câu hỏi về những thách thức, các nhà giáo dục lưu ý rằng thời gian để suy ngẫm và lập kế hoạch là một điều đáng quan tâm. Tuy nhiên, khuôn khổ ORID được xác định là một cơ cấu tổ chức mạnh mẽ, đã trở thành thói quen trong suốt chương trình và củng cố trải nghiệm phản ánh tác động tích cực đến việc lập kế hoạch và phương pháp sư phạm.

Nghiên cứu hiện tại cho thấy rằng với sự hỗ trợ phù hợp, các nhà giáo dục và nhà quản lý có thể dễ dàng kết hợp các hoạt động nghệ thuật như việc học vào hoạt động hàng ngày của họ. Chương trình này nâng cao sự hiểu biết về vai trò và tiềm năng của nghệ thuật trong giáo dục mầm non, dẫn đến những thay đổi tích cực trong thực hành hàng ngày và củng cố sự hiểu biết của cả nhà giáo dục và nghệ sĩ về khả năng của trẻ nhỏ trong việc đóng góp cho việc học tập và phát triển của chính mình.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Hayes, N., Maguire, J., & O’Sullivan, C. (2021). Professional Development in Arts Education for Early Childhood Education: A Creative Exchange Model. International Journal of Early Childhood, 53(2), 159-174. https://doi.org/10.1007/s13158-021-00290-y 

Bạn đang đọc bài viết Mô hình trao đổi sáng tạo nhằm phát triển kỹ năng nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19