Sức mạnh của sự gắn kết: Sự tương tác và giá trị trong hoạt động vui chơi nhóm của trẻ em trong các chương trình mầm non

Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung vào việc trẻ em tham gia vào các phòng mẫu giáo và các nhóm vui chơi tương ứng. Nhóm tác giả đã nghiên cứu quá trình thuộc về mặt quyền lực (power) được sử dụng bởi các cá nhân. Nhận thức được cách thức hoạt động của quyền lực ở trẻ em là điều quan trọng để hiểu và đảm bảo sự thuộc về của mọi trẻ trong nhóm.

Môi trường mầm non bao gồm các cộng đồng nhỏ được cấu thành theo cơ cấu luật pháp quốc gia và các quy định tài chính. Trong những cộng đồng như vậy, trẻ em và nhân viên giáo dục hình thành các mối quan hệ vì mục đích thực tế và cá nhân. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu điều tra sự gắn bó của trẻ em trong môi trường giáo dục và chăm sóc mầm non (ECEC) và cách nhân viên giáo dục sử dụng quyền lực cơ cấu (structural power) của họ trong các cộng đồng này để nâng cao sự gắn bó của trẻ em. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu quá trình thuộc về mặt quyền lực được sử dụng bởi các cá nhân. Quyền lực vừa là động lực vừa là yếu tố hạn chế trong sự tương tác của trẻ em.

Sử dụng phương pháp thông diễn (hermeneutical method), nhóm nghiên cứu tìm cách giải thích những trải nghiệm của trẻ em và nhân viên giáo dục được thể hiện qua những hoạt động hàng ngày ở trường mẫu giáo. Nghiên cứu thực địa được tiến hành ở ba trường mẫu giáo, trong đó một trường mẫu giáo tư thục và hai trường công lập với khoảng 100 trẻ em, từ 3 đến 6 tuổi, đăng ký ở ba trường mẫu giáo đã tham gia quan sát video.

Nguồn: Sưu tầm

Nghiên cứu cho thấy rằng các nhân viên giáo dục đã cố gắng tạo cơ hội cho học sinh mẫu giáo đảm nhận vai trò lãnh đạo trong trò chơi. Việc trẻ sử dụng quyền lực có thể được thể hiện bằng các hành động công khai hoặc bí mật, và đôi khi, những kiểu quyền lực này có thể khó phát hiện. Điều đặc biệt quan trọng là phải nhận ra những tình huống như vậy bởi vì khi cơ cấu quyền lực được coi là đương nhiên thì chúng có thể được coi là tự nhiên hoặc bình thường. Cấu trúc quyền lực chỉ định cách chúng ta thuộc về và sự thuộc về là một phần quan trọng trong bản sắc của chúng ta. Nếu trẻ nhận ra rằng cuối cùng các em luôn đóng vai trò thứ yếu và đi theo sự dẫn dắt của người khác, chúng có thể coi vị trí này là một phần không thể thiếu trong bản sắc của mình.

Các nhân viên đã sử dụng quyền lực cấu trúc của mình để sắp xếp lại các nhóm trẻ em. Đôi khi, họ xếp những đứa trẻ thích bầu bạn với nhau vào cùng một nhóm, và trong những trường hợp khác, họ đảm bảo rằng những đứa trẻ thường bị bỏ rơi hoặc bị xếp ở vị trí thứ yếu sẽ được xếp vào một nhóm mà chúng có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo hoặc ngang bằng. đang chơi. Vì vậy, trẻ có cơ hội hình thành những mối quan hệ mới với những vai trò mới và thay đổi cán cân quyền lực trong các nhóm bạn bè cùng trang lứa.

Việc trẻ em sử dụng quyền lực có nhiều khía cạnh. Một số trẻ sử dụng quyền lực quan hệ để đảm bảo ảnh hưởng và vị trí của mình, trong khi những trẻ khác sử dụng quyền lực để tạo ra các tình huống vui chơi. Trẻ em nhận thức được một số khía cạnh quyền lực của mình, trong khi những khía cạnh khác dường như không được chúng nắm bắt. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng các biện pháp can thiệp phản ánh của nhân viên giáo dục có thể mang lại cho tất cả trẻ em cơ hội đảm nhận vị trí dẫn đầu hoặc ngang bằng trong các nhóm vui chơi. Sự thành công của những biện pháp can thiệp này phụ thuộc vào kiến ​​thức của nhân viên về trẻ cũng như sự hỗ trợ và hướng dẫn của họ trong các tình huống vui chơi mới.

Các nhân viên đã sử dụng quyền lực quan hệ và cơ cấu để đảm bảo sự tham gia và thuộc về của các trẻ em khác nhau. Có một số ví dụ về việc sử dụng sức mạnh cơ cấu như vậy. Khi các nhân viên sắp xếp lại các nhóm, động lực mới của nhóm bắt đầu có hiệu lực. Khi những đứa trẻ khác nhau được giao những vai trò mới, những cuộc đàm phán mới về các vai trò đã diễn ra. Trong một nhóm mới, một đứa trẻ có thể thể hiện một phiên bản khác của chính mình so với trước đây. Ý tưởng của trẻ có thể được hỗ trợ nhiều hơn hoặc trẻ có thể nhận ra rằng việc chơi theo sáng kiến ​​của trẻ khác cũng có thể rất thú vị.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Eidsvåg, G. M., & Rosell, Y. (2021). The power of belonging: Interactions and values in children’s group play in early childhood programs. International Journal of Early Childhood, 53, 83-99. https://doi.org/10.1007/s13158-021-00284-w

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19