Mô hình robot mang tính xây dựng tích hợp trong giáo dục: một mô hình học tập mang tính chuyển đổi trong hệ sinh thái giáo dục

Việc tích hợp công nghệ Robot giáo dục (Educational Robot) vào các mô hình giảng dạy đã thúc đẩy sự thay đổi năng động trong phương pháp dạy học hiện nay. Nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu các chức năng của công nghệ này, làm sáng tỏ vai trò của nó trong việc phát triển kỹ năng của người học trong các lĩnh vực giáo dục STEM.

Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này tập trung vào thiết kế, phát triển và phân tích mô hình Robot xây dựng tích hợp trong giáo dục (Integrated Constructive Robotics in Education - ICRE). Mô hình này đã được trình bày trước một nhóm chuyên gia bao gồm các nhà giáo dục, nhà chế tạo robot và nhà phát triển chương trình giảng dạy. Việc triển khai thí điểm mô hình ICRE đã được thực hiện tại một số cơ sở giáo dục chọn lọc. Các quan sát, phản hồi từ các nhà giáo dục và sinh viên được thu thập để đánh giá tính khả thi, hiệu quả cùng những thách thức tiềm ẩn khi triển khai mô hình ICRE trong môi trường giáo dục thực tế. Nhóm nghiên cứu lựa chọn các nhà giáo dục, sinh viên và chuyên gia tham gia hoặc quen thuộc với việc triển khai ICRE là đối tượng tham gia

Các nhà nghiên cứu đã phát triển mô hình Robot mang tính xây dựng tích hợp trong giáo dục, đây là một mô hình kết hợp các nguyên tắc xây dựng bài giảng với công nghệ robot tạo ra môi trường thuận lợi cho trải nghiệm học tập. Bên cạnh đó, mô hình này còn mang lại trải nghiệm thực tế, sống động trong đó học sinh được tham gia thiết kế, lập trình và điều khiển robot. Hơn nữa, nó giải quyết sự chênh lệch giới tính trong giáo dục STEM, nỗ lực giảm thiểu khoảng cách về sở thích và kỹ năng. Hơn nữa, mô hình ICRE nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo giáo viên, sự công bằng trong khả năng tiếp cận và sự hợp tác giữa các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong ngành. 

Kết quả từ nghiên cứu đã đưa ra khuyến nghị như sau: Các trường học cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ, đảm bảo truy cập vào thiết bị và internet tốc độ cao, cũng như đào tạo cho giáo viên về các kỹ năng sử dụng công nghệ. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trực tuyến, giải quyết khoảng cách số và ủng hộ các phương pháp giảng dạy đa văn hóa. Cuối cùng là khuyến khích các nhà giáo dục tham gia vào nghiên cứu, đóng góp tích cực vào việc cải tiến và nâng cao phương pháp giảng dạy.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Ashraf Alam & Atasi Mohanty, Integrated constructive robotics in education (ICRE) model: a paradigmatic framework for transformative learning in educational ecosystem (2024). https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2324487