Chương trình chuẩn bị cho giáo viên toán tương lai để thiết kế giáo án dựa trên STEM: nâng cao kỹ năng và thách thức

Sự phát triển của giáo dục STEM đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo giáo viên trước khi giảng dạy. Với mục đích hướng dẫn và thu thập ý kiến ​​về các kỹ năng soạn giáo án nâng cao, nghiên cứu này có sự tham gia của 25 giáo viên tiểu học ở Kuwait và tìm ra những thách thức mà giáo viên gặp phải khi xây dựng giáo án STEM.

Theo các nhà nghiên cứu, giáo dục STEM nên được thực hiện ngay từ những lớp học đầu tiên - ngay từ bậc tiểu học. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là trang bị cho giáo viên tương lai (Pre-service teachers) những kỹ năng để thu hút nhiều học sinh vào hoạt động giảng dạy STEM một cách phù hợp và có ý nghĩa. Nghiên cứu này nhấn mạnh việc tích hợp các kỹ năng của thế kỷ 21 thông qua các bài học dựa trên STEM, phản ánh xu hướng giáo dục toàn cầu. Giáo viên cần có hiểu biết sâu sắc về phương pháp dạy học, sự tự tin khi dạy các môn STEM và khả năng soạn giáo án thành thạo. 

Nghiên cứu diễn ra tại Trường Cao đẳng Sư phạm thuộc Đại học Kuwait. Đối tượng tham gia là 25 giáo viên tiểu học ở Kuwait. Nghiên cứu đã đánh giá các kỹ năng và thách thức khi soạn giáo án dựa trên STEM của họ. Chương trình này bao gồm 3 chuyên đề: Xây dựng giáo án STEM yêu cầu kỹ năng giải quyết vấn đề, nâng cao kỹ năng hợp tác trong xây dựng giáo án và giáo án STEM phát triển kỹ năng liên môn cho học viên.

Nghiên cứu cho thấy các giáo viên gặp khó khăn khi cố gắng áp dụng STEM trong việc giảng dạy. Họ cần tập trung nhiều hơn vào công nghệ và cách suy nghĩ tính toán nhưng vẫn còn nhầm lẫn về cấu trúc bài giảng STEM. Những thách thức cũng nảy sinh khi soạn giáo án nhưng không có đủ thời gian hay kiến thức. Các giáo viên cho biết họ cần có đủ tài liệu về STEM, quản lý thời gian tốt và được hướng dẫn rõ ràng về dạy học STEM. Vì vậy, họ cần được đào tạo nhiều hơn để áp dụng STEM một cách hiệu quả trong việc giảng dạy của họ.

Những người tham gia nhận thấy rằng việc soạn bài theo STEM đã thay đổi các phương pháp truyền thống của họ và nâng cao tư duy phản biện. Họ có thể hợp tác nhiều hơn và cải thiện khả năng giao tiếp. Ngoài ra, việc xây dựng giáo án STEM đã mở rộng thêm kiến thức về việc tích hợp các môn học, cải thiện khả năng kết hợp các môn học khác nhau trong giáo án. Nhìn chung, khóa đào tạo đã nâng cao sự tự tin của họ trong việc kết hợp các môn học khác nhau và sử dụng công nghệ. Các giáo viên đã thừa nhận tầm quan trọng của việc tích hợp các môn học STEM để giảng dạy hiệu quả, nhận ra tiềm năng của nó trong việc thu hút  và nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Noha Alrwaished (2023). Mathematics pre-service teachers’ preparation program for designing STEM based lesson plan: enhanced skills and challengeshttps://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2320467