THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong khoa học giáo dục và đảm bảo chất lượng” năm 2023

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế

Chủ đề: Đổi mới sáng tạo trong khoa học giáo dục và đảm bảo chất lượng (Innovative Education Science and Quality Assurance)

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu

Ngày 08/5/2023, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong khoa học giáo dục và đảm bảo chất lượng” đã ra Thông báo số 1. Hiện nay, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều báo cáo gửi về, đang tiến hành những hoạt động tiếp theo và xin thông báo tới qu ý đơn vị, cá nhân quan tâm đến Hội thảo một số thông tin về công tác tổ chức, đón tiếp, đăng kí tham dự, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu hội thảo

Hội thảo khoa học quốc tế STID2023 – iES “Đổi mới sáng tạo trong khoa học giáo dục và đảm bảo chất lượng” (Innovative Education Science and Quality Assurance) nằm trong chuỗi Hội thảo khoa học quốc tế về Khoa học, Kỹ thuật và Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững (International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development (STISD 2023) tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp đổi mới, sáng tạo trong khoa học giáo dục và đảm bảo chất lượng, nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh quốc gia chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng kỳ vọng tạo lập diễn đàn giúp các bộ phận tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Đặc biệt, Hội nghị cũng là cơ hội kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng nền giáo dục 4.0 và mục tiêu phát triển bền vững.

2. Thời gian, Địa điểm

Thời gian tổ chức: Ngày 25, 26 tháng 8 năm 2023

Địa điểm: Sảnh Lotus, Khách sạn Kim đô, 133 Nguyễn Huệ Quận 1, TP. HCM

(Chương trình chi tiết kèm theo)

3. Nội dung chính của Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau

Những vấn đề lý luận về Đổi mới sáng tạo trong khoa học giáo dục và Đổi mới sáng tạo trong Đảm bảo chất lượng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Những rào cản, tác động ảnh hưởng đến Đổi mới sáng tạo Khoa học giáo dục và Đảm bảo chất lượng ở Việt Nam hiện nay.

Cơ hội và thách thức trong Đổi mới sáng tạo Khoa học giáo dục và trong Đảm bảo chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đề xuất các giải pháp, mô hình quản lý, quản trị nhằm thúc đẩy Đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong Khoa học giáo dục và Đảm bảo chất lượng (ĐMST trong tổ chức quá trình đào tạo, cải tiến chương trình đào tạo, hệ sinh thái giáo dục số, ứng dụng công nghệ đào tạo trong quản trị nhà trường, ĐMST trong phương pháp giảng dạy, ĐMST trong đảm bảo chất lượng, ĐMST trong môi trường học tập, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp, khởi nghiệp ...)

4. Chi phí đăng bài và tham dự

- Chi phí đăng bài tiếng Việt: 1.000.000 đồng/bài (Nhà trường hỗ trợ một phần kinh phí đăng bài cho tác giả có bài viết được Tạp chí Giáo dục chọn đăng)

- Chi phí đăng bài tiếng Anh: 4.100.000 đồng/bài

Để được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ Tạp chí Giáo dục,

Email: tapchigiaoduc@moet.gov.vn,

Số điện thoại 84.243 734 5363.

- Chi phí tham dự: bao gồm vé vào cửa tất cả các phiên hội thảo, tài liệu hội thảo, giải lao uống cà phê, ăn trưa và các sự kiện kết nối. Hình thức đăng ký: Tiền mặt ngày 25/8/2023 hoặc chuyển khoản: 

Để đăng ký, xin vui lòng điền vào mẫu này https://forms.gle/5szEqMrcNrtmXjaG và thực hiện thanh toán cho mức phí phù hợp. Nhà trường (phòng kế toán) sẽ cung cấp giấy xác nhận đóng lệ phí tham dự.

Thông tin liên hệ nhận tài liệu, chứng từ đóng tiền 

Võ Thị Mỹ - Số điện thoại: 0918 537 559 - Email: my.vo@ntt.edu.vn

Tham gia thực hiện poster

Thông tin liên hệ đăng ký và hướng dẫn dự thi poster.   

ThS. Trương Thị Lệ Hằng - Số điện thoại: 0908839440 - Email: ttlhang@ntt.edu.vn

Link đăng ký poster: https://forms.gle/1F8zzy6YV3WQ1sbz5

Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/08/2023

Trang web International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development (STISD 2023) https://stisd.ntt.edu.vn - Email: stisd_ies@ntt.edu.vn

Trưởng ban Tổ chức hội thảo. GS. TS. Trần Trung. 

Thư ký khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Trang (ĐT: 0908456241).

Kính mong nhận được sự hợp tác và tham dự của Quý vị và Quý cơ quan./.