Những thách thức trong số hoá giáo dục thời Covid-19

Nghiên cứu của tác giả Wang Sing Yun tổng quan một cách hệ thống các thách thức mà ngành giáo dục phải đối mặt trong thời kì khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra, áp dụng chiến lược PRISMA.

Việc thúc đẩy cuộc cách mạng kĩ thuật số đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh mới hậu đại dịch. Nhiều trường học đã tập trung giải quyết hậu quả do Covid-19 gây ra, chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy học trực tuyến, khắc phục những khó khăn do tiến trình chuyển đổi quá nhanh này mang lại. Bên cạnh đó, những tác động kéo dài của các lệnh giãn cách xã hội cũng tạo ra sự gián đoạn trong việc tiếp cận với các chương trình dạy học qua mạng (e-learning) của học sinh tại những vùng thông thôn. Điều này đã cho thấy sự gia tăng về chênh lệch trong giáo dục dưới tác động của khủng hoảng. Nhiều học sinh nông thôn không thể theo kịp với việc học tập trong bối cảnh mới do thiếu cơ sở hạ tầng và các vấn đề kinh tế xã hội khác.

Nghiên cứu của tác giả Wang Sing Yun tiến hành tổng quan tài liệu nghiên cứu một cách có hệ thống nhằm tìm hiểu các thách thức mà tiến trình số hoá nhanh chóng trong lĩnh vực giáo dục gặp phải giữa khủng hoảng đại dịch. Nghiên cứu ứng dụng cách tiếp cận PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews) để tìm kiếm và hệ thống hoá các bài viết nghiên cứu. Phương pháp PRISMA sẽ quét toàn bộ các nghiên cứu đã xuất bản về chủ đề này để tìm câu trả lời cho những câu hỏi nghiên cứu đã được xác định rõ ràng từ trước; và để đạt được mục đích đó, nhóm nghiên cứu sử dụng các tiêu chí “bao gồm” và “loại trừ” khác nhau để xác định các nghiên cứu nào sẽ được đưa vào đánh giá, sau đó tổng hợp kết quả. Việc tìm kiếm các tài liệu liên quan được thực hiện trên cơ sở dữ liệu Scopus, một trong những cơ sở dữ liệu tài liệu học thuật lớn nhất.

Kết quả, tác giả đã tìm thấy 82 bài viết thoả mãn các tiêu chí theo từ khóa tìm kiếm. Thông qua phương pháp đánh giá có hệ thống, tác giả đã tổng hợp được bốn chủ đề nghiên cứu chính đã được phát triển với 19 bài báo được đưa vào phần tổng hợp tìm kiếm. Phần tổng hợp được thực hiện trong bài báo này sẽ cung cấp các đánh giá toàn diện về các nghiên cứu đi trước trong việc khám phá và xem xét các thách thức đối với số hóa trong giáo dục trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đại dịch.

Vân An lược dịch

Nguồn:

Yun, W. S. (2023). Digitalization challenges in education during COVID-19: A systematic review. Cogent Education, 10(1). https://doi.org/10.1080/2331186x.2023.2198981

Ghi chú: Các quan điểm của Tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm
của Tạp chí Giáo dục.

Bạn đang đọc bài viết Những thách thức trong số hoá giáo dục thời Covid-19 tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19