28/10/2022-Hội thảo Quốc gia “Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo”

Nhằm góp phần đánh giá thực trạng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo - phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo”.

Ban tổ chức mong muốn tăng cường sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan nghiên cứu giáo dục với cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phổ thông trong việc thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hội thảo cũng nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 55 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Một số thông tin về Hội thảo:

Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cơ bản sau

(1) Nghiên cứu lí luận về chương trình và phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

(2) Thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong thời gian vừa qua - thuận lợi và thách thức.

(3) Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

(4)  Chuyển đổi số trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình  giáo dục phổ thông 2018 nói riêng và đổi mới giáo dục nói chung.

 (5) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngoài ra, các báo cáo có thể đề cập tới các chủ đề khác như:

+ Mô hình và phương thức phối hợp giữa trường sư phạm và trường phổ thông trong việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

+ Lựa chọn và sử dụng SGK trong nhà trường phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

+ Vấn đề đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thời gian, thể lệ gửi bài Hội thảo

+ Thời gian gửi bài: Tác giả gửi toàn văn bài viết trước ngày 15/7/2022 tới địa chỉ Email: tapchigiaoduc@moet.edu.vn.

- Trình bày bài viết: Bài viết bằng tiếng Việt, có dung lượng từ 6 đến 12 trang trên khổ giấy A4, với phông chữ Times New Roman, cỡ 12, dòng single.

- Cấu trúc bài viết: Tác giả cần tuân theo cấu trúc như sau:

+) Tên bài viết (tiếng Việt, tiếng Anh);

+) Họ tên tác giả, học hàm học vị, tên đơn vị. Lưu ý: Tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.

+) Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) gồm 3 phần: bối cảnh, kết quả, bàn luận;

+) Từ khóa (tiếng Việt, tiếng Anh) gồm 04 đến 06 từ khóa;

+) Nội dung bài viết gồm 03 phần: phần Mở đầu (trình bày về bối cảnh, mục đích, phương pháp nghiên cứu); phần Kết quả nghiên cứu; và phần Kết luận (trình bày về các kết luận của nghiên cứu, một số bình luận từ kết quả nghiên cứu);

+) Tài liệu tham khảo (theo chuẩn APA 7th). Lưu ý: Tối thiểu 07 tài liệu tham khảo, không hạn chế số lượng tài liệu tham khảo, tất cả tài liệu cần phải được trích dẫn, sử dụng trong nội dung bài báo; nên tham khảo các tài liệu tham khảo là bài báo khoa học, xuất bản trong khoảng 5 năm gần đây; nên có những tài liệu tham khảo quốc tế.

Mẫu bài viết có thể download hoặc quy định tại địa chỉ: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/submission-guidelines

Về công bố khoa học và báo cáo tại Hội thảo

+ Các tóm tắt bài viết sẽ được biên tập và in trong Kỉ yếu tóm tắt của Hội thảo.

+ Các bài báo sẽ được thẩm định để công bố để công bố trên Tạp chí Giáo dục (ISSN: 2354-0753) hoặc Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ISSN: 1859-2325). Việc công bố trên các tạp chí này được thực hiện theo các quy định về xuất bản khoa học của các tạp chí.

+ Các bài báo có chất lượng tốt nhất, đề cập tới những vấn đề được quan tâm nhất sẽ được chọn lựa để báo cáo toàn thể hoặc báo cáo tại các tiểu ban của Hội thảo. Khi đó, các nhóm tác giả sẽ được yêu cầu gửi file báo cáo tới Ban tổ chức Hội thảo.

Kinh phí và lệ phí đăng bài

+ Kinh phí tham dự: Miễn phí.

+ Lệ phí đăng bài trên Tạp chí Giáo dục và Tạp chí Khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội 2: Theo quy định của các tạp chí.

Đón tiếp đại biểu và đăng kí tham dự

+ Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu tại địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Hội nghị phục vụ tiệc trà và ăn trưa. Các chi phí đi lại và lưu trú do đại biểu tự túc.

Đại biểu gửi đăng ký tham dự Hội thảo chậm nhất ngày 15/7/2022 tại địa chỉ: https://forms.gle/LuRHmxacMo4qH7t98

 Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Về chuyên môn: TS. Hà Văn Dũng, Trưởng Ban Biên tập, Tạp chí Giáo dục, điện thoại: 0986269114; Email: tapchigiaoduc@moet.gov.vn hoặc PGS.TS Bùi Minh Đức, Trưởng Khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội 2, Email:buiminhduc@hpu2.edu.vn, điện thoại:  0912005941.

Về các công tác tổ chức (Tại Trường ĐHSP Hà Nội 2): TS. Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng phòng KHCN&HTQT, Trường ĐHSP Hà Nội 2, điện thoại: 0984936479.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính đề nghị quý cơ quan, các nhà khoa học, quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên viết bài và đăng kí tham gia Hội thảo.

Tạp chí Giáo dục