Thăm dò dư luận xã hội “Chung quanh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch Covid-19”

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Dư luận xã hội triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội “Chung quanh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch Covid-19”.
Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng thăm dò dư luận xã hội là các tầng lớp Nhân dân (ưu tiên những người có con trong độ tuổi từ 5-11 tuổi). Thời gian tổ chức thăm dò dư luận xã hội: từ ngày 11/02/2022 đến ngày 15/02/2022.

Việc thăm dò dư luận xã hội được triển khai bằng hình thức trực tuyến (điện thoại, internet, tin nhắn, Email, Zalo,…), với địa bàn thăm dò dư luận xã hội: 63 tỉnh/thành phố.

Việc tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến thực hiện theo đường dẫn:http://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=116

Giao Tuyến

Nguồn tin: tuyengiao.vn

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

NAFOSTED

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19