Cơ hội trình bày nghiên cứu và xuất bản tại Hội thảo Global South 2024
Cơ hội trình bày nghiên cứu và xuất bản tại Hội thảo Global South 2024
  • 14:30, 23/04/2024

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính: Cách dạy và học truyền thống trong đối sánh với toàn cầu hóa; giáo dục & sư phạm trong các bối cảnh văn hóa và truyền thông; ...

Hội thảo quốc tế về Mô hình giáo dục xuyên quốc gia, chiến lược giáo dục xuyên quốc gia và hợp tác trong giáo dục xuyên quốc gia
  • 15:10, 10/04/2024

Mục đích chính của Hội thảo là để hiểu rõ hơn về các mô hình và chiến lược giáo dục xuyên quốc gia để từ đó thúc đẩy hợp tác trong giáo dục xuyên quốc gia cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Hội thảo quốc tế về Thực hiện nghiên cứu trong giáo dục quốc tế
  • 15:05, 09/04/2024

Sáng ngày 09/4/2024, tại Trường Đại học Ngoại Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Chương trình Aus4Skills (Australia) tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề “Thực hiện nghiên cứu trong giáo dục quốc tế” (Research in International Education). Mục đích của Hội thảo là để chia sẻ và trao đổi thông tin về lý thuyết và thực tiễn trong thực hiện nghiên cứu về giáo dục quốc tế.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19