Trường Đại học Mỏ - Địa chất phấn đấu trở thành đại học định hướng nghiên cứu, có uy tín trong nước và quốc tế

Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập năm 1966. Sau chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển với nỗ lực vượt bậc, vượt qua bao thử thách, đến nay Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước trong các lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ, Tài nguyên và môi trường và nhiều lĩnh vực khoa học khác.

Nhắc đến Trường Đại học Mỏ - Địa chất là nhắc đến một thương hiệu lớn của giáo dục đại học Việt Nam. Hiện nay, Nhà trường có 12 khoa (trong đó có 9 khoa chuyên môn) với 58 bộ môn, 21 đơn vị chức năng (phòng, ban, trung tâm, trạm, văn phòng). Đội ngũ nhân lực có chất lượng với tổng số cán bộ viên chức là 694 người, trong đó cán bộ giảng dạy là 487 cán bộ, 164 cán bộ hành chính, 43 kỹ sư. Trong số cán bộ giảng dạy có 281 tiến sĩ (04 giáo sư và 54 phó giáo sư), 199 thạc sĩ, 7 đại học (đang học tiến sĩ).

Thời điểm hiện tại, Trường có tổng diện tích lớp học là 7.754m2, tổng diện tích phòng thí nghiệm và xưởng thực hành là 21.535m2, đảm bảo đủ số phòng học, giảng đường, PTN, KTX, xưởng thực hành, trang thiết bị và sân bãi để phục vụ công tác đào tạo và NCKH. Nhà trường đã thúc đẩy việc triển khai dự án khu đô thị đại học và hiện đang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị đại học với diện tích sử dụng đất 23,6 ha; bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giảng đường, PTN, khu vực giáo dục thể chất, KTX sinh viên.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẳng định phương hướng phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất là trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn vào năm 2030; có bước đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học; có lộ trình cụ thể và thực hiện những bước đi đầu tiên để phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất thành Đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2030 theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hội nhập quốc tế. Chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nhằm quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát đường hướng đó, năm học 2022 - 2023, Trường đã hành động mạnh mẽ để từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển đề ra.

TS Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Nhà trường trao giải NCKH Sinh Viên lần thứ 36

Năm học 2022 - 2023, Trường tuyển sinh được 4.434 sinh viên, trong đó có 3.984 sinh viên đại học chính quy, 124 sinh viên liên thông, 326 sinh viên đại học vừa làm vừa học; 367 học viên cao học và 24 NCS. Quy mô đào tạo gồm 15.021 sinh viên, trong đó có 14.745 sinh viên đại học, 276 SV liên thông, 1.159 SV hệ vừa học vừa làm; đào tạo 917 thạc sĩ, 97 tiến sĩ. Ngành nghề, chương trình đào tạo tiếp tục được phát triển, Trường đã hoàn thành Đề án và được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường và ngành Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý, nâng tổng số ngành đào tạo tiến sĩ lên 16 ngành và đào tạo thạc sĩ 20 ngành; hoàn thiện các quy định, quy chế đào tạo trong công tác quản lý; tăng cường triển khai và ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo.

Hoạt động khoa học công nghệ đã có những thay đổi tích cực, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Trong năm học 2022 - 2023, nhà trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2021 - 2025; ban hành Quy định liêm chính trong hoạt động khoa học và công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Năm học vừa qua, Nhà trường được phê duyệt thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình khai khoáng cấp Nhà nước do Bộ Công Thương quản lý; có 97 đề tài cấp cơ sở được thực hiện, 46 đề tài được nghiệm thu.  Giảng viên Nhà trường có số bài đăng trên tạp chí khoa học trong chỉ mục trích dẫn của Web of Science (WoS), Scopus tăng so với năm học trước với 90 bài báo trong danh mục tạp chí WoS và 48 bài báo trong danh mục Scopus, ngoài ra đã xuất bản 03 sách chuyên khảo. 01 Công trình sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhì Tài năng Khoa học trẻ do Bộ GD&ĐT tổ chức; 02 nhóm sinh viên đạt giải Khuyến khích “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka” lần thứ 24 năm 2022.

Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường. Năm học 2022 - 2023, ngoài các thỏa thuận hợp tác đã ký trong giai đoạn trước còn hiệu lực, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ký mới và ký gia hạn hợp tác với các Trường Đại học và viện nghiên cứu khác trên thế giới nhằm triển khai các chương trình mới, có 10 MOU và thỏa thuận đã được ký mới trong năm 2023. Nhà trường tiếp tục duy trì việc mời giảng viên nước ngoài đến làm việc, nghiên cứu, giảng dạy ngắn hạn và giảng dạy cho chương trình tiên tiến. Trong năm học đã có 16 giảng viên đến làm việc và giảng dạy tại trường. Hằng năm, Trường đều tiếp nhận đào tạo lưu học sinh nước ngoài đến học chính quy dài hạn. Năm học 2022-2023, Trường Đại học Mỏ - Địa chất có 57 lưu học sinh nước ngoài theo học chính quy, bao gồm sinh viên các nước Lào, Campuchia, Mông Cổ, Trung Quốc. Sinh viên nước ngoài tiếp tục chọn Trường Đại học Mỏ - Địa chất là điểm đến cho các chương trình trao đổi, thực tập ngắn hạn. Trường đã đón 7 sinh viên quốc tế đến thực tập trao đổi trong thời gian 1,5 - 3 tháng.

TS. Trần Thanh Hải điều hành phiên họp sáng của Hội nghị Going Global với các đại diện Đông Nam Á

Có thể khẳng định với khát vọng phát triển, vươn cao, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đang ngày càng khẳng định uy tín, vị thế, tiến những bước  vững chắc trên lộ trình phát triển trở thành Đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2030 theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần đưa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hội nhập quốc tế.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: 18 P. Viên, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Web: https://humg.edu.vn

Tạp chí Giáo dục

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19