Phòng chống tác hại của thuốc lá trong học đường

Thuốc lá gây ra các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống và sự phát triển của học sinh. Phòng chống tác hại của thuốc lá trong học đường đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm giáo viên, học sinh, phụ huynh và cả cộng đồng

Luật Phòng chống tác hại của thuốc là có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, trải qua 10 năm thi hành Luật, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới, tỷ lệ hút thuốc trong giới trẻ đang gia tăng và tuổi bắt đầu hút thuốc đang ngày càng trẻ hóa. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe của các thế hệ tương lai của đất nước, giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng, giảm các gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Để phòng chống tác hại của thuốc lá trong học đường, các trường học có thể phối hợp với ngành Y tế để thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên về tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử tại các trường học và chỉ đạo xây dựng mô hình trường học không khói thuốc.

Các nhà trường phối hợp ngành Y tế, các tổ chức chính trị đoàn thể ở địa phương lắp đặt pano, áp phích, bảng mica, tờ rơi về phòng chống tác hại của thuốc lá tại các nhà trường. Đồng thời tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi tọa đàm, nói chuyện, tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá... thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội...

Bên cạnh đó, cần đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy ngoại khóa, đưa các tiêu chí phòng chống tác hại của thuốc lá vào nội dung xét thi đua hàng năm và kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.

Trường học có biện pháp mạnh mẽ, nghiêm khắc trong việc ngăn ngừa học sinh tiếp cận và sử dụng thuốc lá; cho học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá. Treo các biển báo cấm hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, môi trường làm việc không khói thuốc lá...

Như vậy, để đẩy mạnh xây dựng trường học không khói thuốc, nhà trường cần chú trọng công tác tuyên truyền, và quyết liệt hơn trong việc xử phạt hành vi hút thuốc lá trong môi trường học đường. Ngoài ra, các trường cần nâng cao ý thức và nhận thức về tác hại của thuốc lá ở mỗi học sinh, để các em không hút thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai, giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng.

Trương Thạo

Bạn đang đọc bài viết Phòng chống tác hại của thuốc lá trong học đường tại chuyên mục Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giáo dục của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19