Những đổi mới trong chính sách về giáo dục toán học (phổ thông) ở Singapore (Phần 2)

Tiếp nối phần trước, trong bài viết này, các tác giả tập trung mô tả chương trình giảng dạy toán ở Singapore đã thay đổi thế nào trước những đổi mới. Đồng thời, chỉ ra ba chính sách đổi mới chính được thực trong giáo dục toán học ở Singapore là: Các vấn đề trong bối cảnh thực tế (PRWC), Hỗ trợ học tập môn Toán (LSM), và Cải thiện sự tự tin và thành tích môn Toán (ICAN).

Bạn đọc tìm đọc phần 1 tại: Những đổi mới trong chính sách về giáo dục toán học (phổ thông) ở Singapore (Phần 1)

Đổi mới chính sách trong giáo dục toán học

Ba đổi mới chính sách chính được thực hiện trong giáo dục toán học ở Singapore là: Vấn đề trong bối cảnh thực tế (problems in real-world contexts, viết tắt là PRWC), Hỗ trợ học tập môn Toán (Learning Support for Mathematics, viết tắt là LSM) và Cải thiện sự tự tin và thành tích trong môn toán (Improving Confidence and Achievement in Numeracy, viết tắt là ICAN). 

Đổi mới chính sách đầu tiên là việc sử dụng các vấn đề trong bối cảnh thế giới thực (PRWC) để dạy, học và đánh giá hay nói cách khác là áp dụng toán học vào tình huống thế giới thực. Các bài toán trong bối cảnh thực tế (PRWC) còn có thêm lợi ích là giúp học sinh nắm bắt các khái niệm thông qua việc liên kết các khái niệm toán học trừu tượng, xa lạ với các tình huống thực tế đời sống. Bối cảnh thế giới thực ở đây có nghĩa là các vấn đề bao gồm các hoạt động mô hình hóa và các vấn đề từ ngữ bao gồm dữ liệu xác thực. Hơn nữa, “sử dụng toán học để giải quyết các vấn đề của thế giới thực… thường được gọi là toán học ứng dụng, và một vấn đề trong thế giới thực được giải quyết bằng toán học được gọi là ứng dụng của toán học”. Đương nhiên, sau khi áp dụng toán học cần thiết để giải quyết vấn đề trong một số bối cảnh nhất định, bối cảnh đó có thể không còn “bắt buộc” nữa. Và dù quan điểm và sự khác biệt trong định nghĩa là gì, chúng ta cần lưu ý rằng các vấn đề trong bối cảnh thực tế phải có mối liên hệ nào đó với tình huống thực tế.

Những đổi mới chính sách thứ hai và thứ ba là Hỗ trợ học tập môn Toán (LSM) và Cải thiện sự tự tin và thành tích môn toán (ICAN). Cả hai đổi mới chính sách này đều có chung động lực thúc đẩy sự thay đổi, tức là nâng cao thành tích giáo dục. Hai đổi mới chính sách này cũng phản ánh mục tiêu chung của Bộ Giáo dục như hỗ trợ học sinh “khám phá tài năng của bản thân, phát huy tốt nhất những tài năng này, … nhận ra tiềm năng của mình và phát triển niềm đam mê học tập.”

Bộ trưởng Bộ Giáo dục lúc bấy giờ, ông Ong Ye Kung, cũng nhấn mạnh một cách khéo léo về sự cần thiết phải tạo ra một con đường thay thế để nuôi dưỡng nhân tài. Việc tạo ra những con đường như vậy sẽ làm cho việc di chuyển xã hội trở nên dễ tiếp cận hơn và khả thi hơn trong tương lai. Thật vậy, một niềm tin quan trọng của hệ thống giáo dục Singapore là tạo ra các lộ trình đa dạng cho các loại học sinh khác nhau, ngụ ý cho những chương trình hỗ trợ các tài năng toán học. Do đó, chương trình môn Toán sẽ nhằm hai mục đích là: (a) cung cấp cho tất cả học sinh một nền tảng vững chắc về các khái niệm và kỹ năng toán học làm nền tảng cho nhiều hoạt động và ứng dụng hàng ngày, và (b) cung cấp cho những học sinh có năng khiếu và yêu thích toán học cơ hội để đào sâu kiến thức và kỹ năng, đồng thời theo đuổi niềm đam mê toán học để từ đó các em sẽ đóng góp vào sự tiến bộ của đất nước. Đương nhiên, có nhiều tranh cãi khác nhau về sự công bằng trong giáo dục cho các mục tiêu và cách tiếp cận trên.

Tại Singapore, học sinh lớp 1 (Tiểu học) có kỹ năng tính toán hạn chế trong môn toán có thể phải đối mặt với những thách thức lớn trong học tập và có nguy cơ trượt kỳ thi quốc gia diễn ra vào năm thứ sáu bậc tiểu học. Là một phần trong nỗ lực của Bộ Giáo dục Singapore (MOE) nhằm nâng cao cơ hội cho trẻ em ngay từ khi vào Tiểu học 1, trẻ em cần được hỗ trợ thêm về kỹ năng tính toán sẽ tham gia Hỗ trợ Học tập môn Toán. Khoảng 5,5% học sinh Lớp 1 được xác định và hỗ trợ thông qua LSM. Học sinh được xác định để can thiệp thông qua bài kiểm tra sàng lọc được thực hiện cho tất cả học sinh Tiểu học 1 vào tháng 1 hàng năm. Chương trình LSM cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn cho một số học sinh Tiểu học 1 và Tiểu học 2 được chọn, những học sinh cần củng cố thêm trong việc học các phép tính cơ bản trong toán học. Họ được giáo viên LSM hỗ trợ 4–8 tiết một tuần. Trên thực tế, “học sinh được dạy trong các lớp học nhỏ hơn trong giờ học toán thông thường hoặc các bài học bổ sung bởi các giáo viên được đào tạo đặc biệt”. Mục tiêu 4-PIA hỗ trợ bốn lĩnh vực: nhận thức, siêu nhận thức, động lực và môi trường học tập.

Để giải quyết nhu cầu học tập của học sinh có thành tích thấp (hoặc học sinh có tiến bộ thấp) môn toán, dự án Cải thiện sự tự tin và thành tích trong môn toán (ICAN) đã được triển khai vào năm 2013. Dự án ICAN trang bị cho giáo viên các chiến lược để hỗ trợ tốt hơn cho học sinh có tiến bộ thấp trong việc dạy và học toán tiểu học và trung học. Để thực hiện việc này, tám nguyên tắc sư phạm đã được xác định để xây dựng năng lực cho giáo viên của ICAN “nhằm giúp những học sinh có trình độ thấp có được những kiến thức cơ bản đúng đắn, đồng thời nhằm giải quyết năm khía cạnh của việc giải quyết vấn đề toán học trong nhà trường học Singapore:

(1) Thiết lập các thói quen và chuẩn mực.

(2) Kiểm tra và chẩn đoán.

(3) Tạo môi trường động viên.

(4) Tập trung vào các nguyên tắc cơ bản.

(5) Sử dụng hướng dẫn rõ ràng và trực tiếp.

(6) Đơn giản hóa và dàn dựng.

(7) Giao tiếp và lý luận.

(8) Thực hành và ôn tập.

Nguyên tắc 1 mong đợi giáo viên tạo ra một môi trường sẵn sàng cho những học sinh có tiến bộ thấp. Nguyên tắc 2, 4 và 5 đề cập đến tầm quan trọng của việc phát triển các khái niệm và kỹ năng của người học. Nguyên tắc 3 thúc đẩy thái độ tích cực trong việc học toán. Nguyên tắc 6 đề cập đến nhận thức và siêu nhận thức trong việc học toán. Nguyên tắc 7 và 8 tạo cơ hội cho người học thể hiện khả năng toán học của mình. Các khóa đào tạo giáo viên cho dự án ICAN bao gồm các hội thảo và mở rộng sang “cố vấn, họp mạng, nguồn lực sư phạm và hội nghị chuyên đề hàng năm”. Ngoài ra, để đảm bảo tính bền vững của dự án ICAN về lâu dài, sự hỗ trợ liên tục dành cho giáo viên ICAN đã được tạo ra trong đó “một nhóm cố vấn toán học theo cụm từ các trường tiểu học và trung học đang hỗ trợ nỗ lực đào tạo và cố vấn của giáo viên và cố vấn toán học tại cụm mức độ".

Bạn đọc muốn tìm hiểu sâu sắc hơn có thể tìm đọc tài liệu tham khảo dưới đây.

Lương Ngọc lược dịch

Tài liệu tham khảo

Yeo, K.K.J., Cheng, L.P. (2021). Policy Innovations in Singapore Mathematics. In: Tan, O.S., Low, E.L., Tay, E.G., Yan, Y.K. (eds) Singapore Math and Science Education Innovation. Empowering Teaching and Learning through Policies and Practice: Singapore and International Perspectives, vol 1. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1357-9_5

Bạn đang đọc bài viết Những đổi mới trong chính sách về giáo dục toán học (phổ thông) ở Singapore (Phần 2) tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19