Những đổi mới trong chính sách về giáo dục toán học (phổ thông) ở Singapore (Phần 1)

Thành tích của học sinh Singapore trong các nghiên cứu tiêu chuẩn như TIMMS và PISA “khẳng định rằng chương trình giảng dạy toán học ở trường rất thiết thực và song hành với các xu hướng toàn cầu. Bài viết cung cấp thông tin về chính sách liên quan tới việc phát triển chương trình môn Toán trong nhà trường phổ thông và động lực thay đổi giáo dục toán học ở Singapore.

Sự phát triển của chương trình giảng dạy toán học

Ở Singapore, chương trình giảng dạy ở trường có thể được xác định theo các thành phần: mục tiêu, nội dung và nguồn lực, chiến lược dạy và học cũng như các nguyên tắc và thực hành đánh giá. Rõ ràng từ việc xem xét những phát triển trong hệ thống giáo dục của Singapore trong sáu thập kỷ qua cho thấy mục tiêu của chương trình giảng dạy ở trường được định hình bởi các chính sách kinh tế của chính phủ cần thiết cho sự tồn tại của Singapore trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Chương trình môn Toán trong nhà trường như một phần của Chương trình môn Toán đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến bộ kinh tế của Singapore trong sáu thập kỷ qua. 

Theo đó, cấu trúc của chương trình giảng dạy môn toán đã được cập nhật để phù hợp với trọng tâm và yêu cầu đang thay đổi. Những yếu tố cần thiết đã được thêm vào “Khuôn khổ ngũ giác” khi nó được khái niệm hóa lần đầu tiên vào những năm 1980. Khung ngũ giác được tinh chỉnh lần cuối vào năm 2019 và giáo trình toán trung học mới nhất phát hành năm 2019 đã được triển khai vào năm 2020. Tư tưởng cốt lõi của hình ngũ giác này là “giải quyết vấn đề toán học” và năm yếu tố liên quan đến nhau là khái niệm, kỹ năng, quy trình, siêu nhận thức và thái độ. Giải quyết vấn đề toán học vẫn là trọng tâm trong chương trình giảng dạy toán học của Singapore mặc dù nó đã trải qua nhiều vòng xem xét sửa đổi. Chương trình giảng dạy môn toán ở trường học Singapore nhấn mạnh sự cân bằng giữa việc nắm vững các kỹ năng và khái niệm cơ bản với việc áp dụng các kỹ năng tư duy bậc cao để giải các bài toán.

Động lực thay đổi giáo dục toán học ở Singapore

Vào những năm 1990, các nhà hoạch định chính sách của hệ thống giáo dục ở Singapore nhận ra rằng cần phải đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa, sự bùng nổ về thông tin, công nghệ và nền kinh tế. Do đó, hệ thống giáo dục liên tục ở trạng thái thay đổi. Nhiều sáng kiến được đưa ra nhằm đáp lại tầm nhìn phát triển các trường học tư duy và một quốc gia học tập. Đặc biệt, từ năm 2000, mô hình giáo dục định hướng năng lực đã được áp dụng cho hệ thống giáo dục, trái ngược với mô hình giáo dục cũ. Theo mô hình này, thay vì gói giáo dục chung cho tất cả, giáo viên giờ đây phải xác định những tài năng và khả năng đa dạng của từng học sinh để phát triển và “khai thác” tối đa những tiềm năng độc đáo của họ. Trọng tâm là phát triển những người trẻ sáng tạo và đổi mới trong các lĩnh vực tương ứng của họ. Các trường học được trao quyền tự chủ để chuyển trọng tâm giáo dục từ số lượng sang chất lượng bằng cách tham gia vào chương trình giảng dạy cũng như cải cách và đổi mới phương pháp sư phạm.

Nhìn chung, mặc dù mục tiêu “giải quyết vấn đề toán học” đã được đưa vào chương trình giảng dạy toán học của Singapore vào những năm 1970, nhưng nó chỉ bắt đầu trở thành trọng tâm vào năm 1990, sau phong trào “giải quyết vấn đề” ở Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới vào những năm 1980.

Đồng thời, chương trình được sửa đổi bằng cách loại bỏ những nội dung không đáng kể nhưng giữ lại những nội dung thiết yếu để đảm bảo giáo viên có thời gian giảng dạy mà không mất đi sự chặt chẽ về logic và học sinh có thời gian tìm hiểu sâu nội dung ở từng cấp độ. Quá trình này yêu cầu thu thập phản hồi từ tất cả các nhóm liên quan: (a) Các chuyên gia về chương trình giảng dạy; (b) Cán bộ lập kế hoạch chương trình giảng dạy; (c) Giáo viên (các cấp); (d) Các nhà toán học và nhà giáo dục (từ phổ thông lên đại học); (e) Đại diện của Hội đồng Kiểm tra và Đánh giá Singapore và các nhóm đánh giá khác.

Lương Ngọc lược dịch

Tài liệu tham khảo

Yeo, K.K.J., Cheng, L.P. (2021). Policy Innovations in Singapore Mathematics. In: Tan, O.S., Low, E.L., Tay, E.G., Yan, Y.K. (eds) Singapore Math and Science Education Innovation. Empowering Teaching and Learning through Policies and Practice: Singapore and International Perspectives, vol 1. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1357-9_5 

 

Bạn đang đọc bài viết Những đổi mới trong chính sách về giáo dục toán học (phổ thông) ở Singapore (Phần 1) tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19