THÔNG BÁO| Về việc xét tuyển viên chức (đợt 2) năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Công văn số 4044/BGDĐT-TCCB ngày 08/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng người làm việc năm 2023 cho Tạp chí Giáo dục,

Tạp chí Giáo dục thông báo xét tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tiếp nhận:

2. Điều kiện và hồ sơ dự xét tuyển

a. Điều kiện dự xét tuyển

Ứng viên dự xét tuyển cần đảm bảo các điều kiện sau:

- Là người có quốc tịch Việt Nam;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Lý lịch rõ ràng;

- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí xét tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có bằng đại học, loại khá trở lên, và có ít nhất 02 năm ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

+ Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

+ Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

+ Với ứng viên vào vị trí kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh phát hành lĩnh vực báo chí.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc đúng lĩnh vực cần tuyển dụng, năng động, sáng tạo, chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc.

b. Hồ sơ dự xét tuyển

Người đăng ký dự xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và có kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định có thời hạn trong 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Các chứng minh về quá trình công tác, kinh nghiệm làm việc;

- 02 phong bì có dán tem ghi đầy đủ thông tin người nhận và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

3. Nội dung xét tuyển

Xét tiếp nhận vào viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí tại Phiếu đăng kí dự tuyển và các hồ sơ kèm theo, theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ theo yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

b) Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, kỹ năng giao tiếp, xử lí tình huống, hiểu biết về hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn là 60 phút.

- Làm bài thi kiểm tra kiến thức chuyên môn và kiến thức chung đối với viên chức (có thể làm bài trên giấy in, viết hoặc làm bài trên máy, tùy điều kiện và lĩnh vực cụ thể). Điểm bài viết tính theo thang điểm 100. Thời gian làm bài kiểm tra là 60 phút - 120 phút, tùy thuộc vào lĩnh vực cụ thể.

4. Kinh phí

Lệ phí Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: 500.000đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/01 người).

5. Thời hạn, địa điểm và địa chỉ tiếp nhận

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 04/11/2023.

b) Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Địa chỉ: Ban Trị sự Tạp chí Giáo dục, Tầng 2 số 4 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02462598109

- Sau khi sơ tuyển hồ sơ, những ứng viên đủ điều kiện xét tuyển, Tạp chí Giáo dục sẽ thông báo trên website: http://tapchigiaoduc.edu.vn

                                                                             TẠP CHÍ GIÁO DỤC

Bạn đang đọc bài viết THÔNG BÁO| Về việc xét tuyển viên chức (đợt 2) năm 2023 tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19