Trường Đại học Điện lực: Sôi nổi Hội thi giảng viên dạy giỏi Giáo dục quốc phòng và an ninh

Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Điện lực diễn ra từ ngày 29 đến 30 tháng 7 năm 2023, tại cơ sở 2, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Dương Trung Kiên phát biểu tại khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc, TS. Dương Trung Kiên, Phó hiệu trưởng trường Đại học Điện lực, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh: “Hội thi lần này sẽ góp phần đánh giá chất lượng giảng dạy đội ngũ giảng viên của Nhà trường, làm cơ sở để bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, giảng viên. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong Nhà trường; Khuyến khích động viên, tạo cơ hội cho giảng viên trao đổi kinh nghiệm, từng bước đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên”.

Đồng chí Trưởng Ban yêu cầu: “Ban Tổ chức chủ động, điều hành Hội thi khoa học, hiệu quả theo nội dung, chương trình đề ra. Các tiểu ban coi, chấm thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấm thi công bằng, dân chủ, khách quan. Các thí sinh quán triệt, thực hiện tốt nội quy, điều lệ, nỗ lực hoàn thành tốt từng nội dung thi, đạt kết quả cao nhất. Sau hội thi rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung, phương pháp, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để nâng cao trình độ mọi mặt bảo đảm đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường”.

Các thí sinh làm thủ tục vào thi

Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Điện lực diễn ra từ ngày 29 đến 30 tháng 7 năm 2023 gồm 3 phần thi: trắc nghiệm các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, giáo dục quốc phòng và an ninh; kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng ứng xử và xử lý các tình huống sư phạm thường xảy ra khi giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; thi vấn đáp về Điều lệnh quản lý bộ đội; thi thực hành về Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; thi thực hành giảng bài lý thuyết và thực hành.

Các thí sinh thi trắc nghiệm phần hiểu biết chung

Nội dung thi đã bám sát theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội thi giảng viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Điện lực năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Thông qua hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên; thống nhất về nội dung và phương pháp giảng dạy. Kết quả của hội thi đã góp phần bồi dưỡng, phát triển, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo.

Thí sinh giảng bài điều lệnh đội ngũ đơn vị

Qua đó là dịp để các giảng viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của trường Đại học Điện lực, từng bước nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm và sự đổi mới trong công tác giảng dạy, góp phần trang bị cho sinh viên nắm vững những quan điểm, tư tưởng của Đảng về Quốc phòng - an ninh, xây dựng lòng yêu nước và ý chí bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 chụp ảnh lưu niệm

Bạn đang đọc bài viết Trường Đại học Điện lực: Sôi nổi Hội thi giảng viên dạy giỏi Giáo dục quốc phòng và an ninh tại chuyên mục Thông tin tuyên truyền của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19