[20/5/2021] Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo về việc bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg

Theo đó, có một số nội dung đã được điều chỉnh, cập nhật trong các hồ sơ, văn bản, để chuẩn bị cho quá trình nộp và xét công nhận chức danh phó giáo sư, giáo sư từ năm 2021.
Tạp chí Giáo dục đăng tải nguyên văn công văn số số 32/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Hội đồng Giáo sư Nhà nước như dưới đây:

 

 

Tải công văn số 32 tại đây

Tải mẫu số 1 tại đây

Tải mẫu số 2 tại đây

Tải mẫu số 3 tại đây

Tải mẫu số 4 tại đây

Tải mẫu số 5A tại đây

Tải mẫu số 5B tại đây

Tải mẫu số 6A tại đây

Tải mẫu số 6B tại đây

Tải mẫu số 7 tại đây

Tải mẫu số 8A tại đây

Tải mẫu số 8B tại đây

Tải mẫu số 9A tại đây

Tải mẫu số 9B tại đây

Tải mẫu số 10 tại đây

Tải mẫu số 11 tại đây

Tải mẫu số 12 tại đây

Tải mẫu số 13 tại đây

Tải mẫu số 14 tại đây

Tải mẫu số 15 tại đây

Tải mẫu số 16 tại đây

Nguồn: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cv-so-32-hdgsnn-v-v-thong-bao-bo-sung-cap-nhat-phu-luc-ii-quyet-dinh-so-37-2018-qd-ttg_587/

Bạn đang đọc bài viết [20/5/2021] Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo về việc bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg tại chuyên mục Văn bản, chỉ thị của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2437345363 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn