Phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

(Mic.gov.vn) - Ngày 19/2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 212/QĐ-BTTT về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTG ngày 6/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" (Đề án).

20210223-m06.jpg

Sinh viên trong giờ học công nghệ thông tin. (Ảnh minh họa: Thanh Hà/TTXVN)

Quyết định 212 được ban hành nhằm tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng, góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số-xã hội số và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin trên trường quốc tế; xác định cụ thể các nhiệm vụ tại Quyết định số 21/QĐ-TTG ngày 6/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; triển khai các nhiệm vụ tại Đề án đã được phê duyệt; thực hiện tốt vai trò chủ trì, điều phối triển khai Đề án nhằm tăng số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực an toàn thông tin để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin.

Theo kế hoạch triển khai Quyết định số 21/QĐ-TTG, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản được giao. Các nhiệm vụ này liên quan đến nhiều nội dung như đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin theo nhiều hình thức cho các cơ quan, tổ chức nhà nước, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức này; đào tạo về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý; cập nhật, nâng cao kỹ thuật làm về an toàn thông tin và công nghệ thông tin theo chuẩn, khung chương trình và yêu cầu kỹ năng an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, hướng dẫn… đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước; xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin, tiêu chuẩn, tiêu chí, yêu cầu chuyên môn và nghiệp vụ an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách…

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành, địa phương như đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên về an toàn thông tin ở nước ngoài, đào tạo thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin trong nước; đào tạo kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân; triển khai đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin trong các cơ sở giáo dục và các nhiệm vụ khác nếu có...

Cục An toàn thông tin (Bộ thông tin và Truyền thông) là đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan triển khai kế hoạch này. Đồng thời, Cục An toàn thông tin chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm, trình lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung tại Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTG do Ngân sách nhà nước đảm bảo.

Quyết định số 212/QĐ-BTTT có hiệu lực từ ngày 19/2/2021./.

 

Ngọc Bích (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn tin: https://www.mic.gov.vn/

Bạn đang đọc bài viết Phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 tại chuyên mục Thông tin doanh nghiệp của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19