Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành nghề, lĩnh vực
Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số trong mọi ngành nghề, lĩnh vực

(Mic.gov.vn) - Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đã biến những khó khăn trở thành cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Thủ tướng phê duyệt Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện

(Mic.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình chuyển đổi số (CĐS) ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

(Mic.gov.vn) - Ngày 19/2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 212/QĐ-BTTT về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTG ngày 6/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" (Đề án).

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19