THÔNG BÁO | Về việc xét tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024 (đợt 2)

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Công văn số 2608/BGDĐT-TCCB ngày 31/5/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng người làm việc năm 2024, Tạp chí Giáo dục thông báo xét tuyển dụng cán bộ với các thông tin cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tiếp nhận:

STT

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu

1

Phóng viên báo chí

02

2

Biên tập viên

01

3

Kế toán viên

01

4

Kĩ thuật viên

01

2. Điều kiện và hồ sơ dự xét tuyển

2.1. Điều kiện dự xét tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức Tạp chí Giáo dục:

a) Là công dân Việt Nam; đối với thí sinh là Biên tập viên, Phóng viên, Kế toán viên, phải có kinh nghiệm làm việc và phải cam kết công tác tại Tạp chí ít nhất 05 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

d) Đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

e) Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Hồ sơ dự xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (tải file tại đây).

b) Bản phôtô các bằng tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

c) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao).

Các giấy tờ minh chứng như sau:

- Đối với đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

- Đối với đối tượng là con thương binh, bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh: Thẻ thương binh hoặc bệnh binh, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

- Đối với đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về được hưởng chính sách chất độc hóa học; giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

- Đối với đối tượng là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị: Quyết định phục viên, quyết định chuyển ngành, các giấy tờ minh chứng liên quan.

- Đối tượng là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Giấy phục viên, hoàn thành nghĩa vụ; giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong hoặc giấy tờ minh chứng khác có liên quan.

d) Các văn bằng, chứng nhận thành tích đạt được (đối với thí sinh thuộc đối tượng tuyển thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ).

đ) Bản sao giấy khai sinh.

e) Bản phôtô sổ hộ khẩu thường trú. Trường hợp không có hộ khẩu thường trú có thẻ căn cước công dân thì phải có Giấy xác nhận thông tin về cư trú (trong đó nội dung xác nhận công dân có hộ khẩu địa phương từ thời gian nào).

g) Văn bản chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ việc đối với người dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức.

Lưu ý:

a) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm.

b) Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

c) Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ, dán bìa ngoài theo mẫu.

3. Nội dung, hình thức và cách tính điểm xét tuyển

Xét tiếp nhận vào viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí tại Phiếu đăng kí dự tuyển và các hồ sơ kèm theo, theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ theo yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, kỹ năng giao tiếp, xử lí tình huống, hiểu biết về hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn là 60 phút.

- Làm bài thi kiểm tra kiến thức chuyên môn và kiến thức chung đối với viên chức (có thể làm bài trên giấy in, viết hoặc làm bài trên máy, tùy điều kiện và lĩnh vực cụ thể). Điểm bài viết tính theo thang điểm 100. Thời gian làm bài kiểm tra là 60 phút - 120 phút, tùy thuộc vào lĩnh vực cụ thể.

- Điểm Vòng 2 được tính bằng trung bình của điểm phỏng vấn và điểm làm bài thi.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm Vòng 2 đạt từ 70 điểm trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 50 điểm.

b) Trường hợp số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn a) nhiều hơn chỉ tiêu, nguyên tắc lựa chọn là lấy người điểm cao hơn trước. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm Vòng 2 bằng nhau thì thực hiện xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

- Người có trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng cao hơn (trình độ tiến sỹ, thạc sỹ) chuyên ngành đúng với ngành/chuyên ngành của trình độ đại học; đại học đào tạo đúng ngành, chuyên ngành của trình độ cao đẳng.

- Trường hợp có cùng trình độ đào tạo thì tuyển người xếp loại tốt nghiệp cao hơn (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá, Trung bình).

- Nếu cùng một loại tốt nghiệp thì tuyển người có điểm trung bình chung học tập toàn khóa cao hơn:

+ Trường hợp đào tạo theo tín chỉ điểm trung bình chung học tập toàn khóa tính theo thang điểm 4.

+ Trường hợp có thí sinh đào tạo theo tín chỉ, có thí sinh đào tạo theo niên chế thì điểm trung bình chung học tập toàn khóa thí sinh đào tạo theo tín chỉ, tính theo thang điểm 4 (quy đổi sang thang điểm 10 bằng việc lấy kết quả điểm tín chỉ thang điểm 4 nhân với 2,5) để về cùng thang điểm 10. Nếu vẫn không xác định được thì Tổng Biên tập quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển được thu theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/01 người).

5. Thời hạn, địa điểm và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 20/7/2024.

b) Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Địa chỉ: Ban Trị sự Tạp chí Giáo dục, tầng 2 số 4 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02462598109

- Sau khi sơ tuyển hồ sơ, những ứng viên đủ điều kiện xét tuyển sẽ được thông báo trên website của Tạp chí Giáo dục tại địa chỉ: https://tapchigiaoduc.edu.vn.

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

 
Bạn đang đọc bài viết THÔNG BÁO | Về việc xét tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024 (đợt 2) tại chuyên mục Hoạt động của Tạp chí Giáo dục của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19