Giới thiệu môi trường học tập linh hoạt với công nghệ hỗ trợ quyền tự chủ và ưu tiên học tập của sinh viên

Nghiên cứu này khám phá việc hỗ trợ quyền tự chủ (learner autonomy) và ưu tiên học tập (learning preference) trong giáo dục đại học, giới thiệu một môi trường học tập linh hoạt và cá nhân hóa với công nghệ hậu đại dịch. Từ đó, hỗ trợ thúc đẩy tính tự chủ của người học trong giáo dục đại học

Tỷ lệ sinh viên đại học ở Nhật Bản ngày càng tăng dẫn đến sự đa dạng về người học về quyền tự chủ và sở thích học tập của họ ngày càng tăng. Mô hình giáo dục thống nhất truyền thống có thể gây khó khăn cho việc đáp ứng những khác biệt cá nhân rộng lớn như vậy. Một chiến lược khả thi cho thách thức giáo dục này là giới thiệu một môi trường học tập linh hoạt và cá nhân hóa, đáp ứng sở thích và yêu cầu học tập của sinh viên bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích hiểu sâu hơn về mức độ nhận thức của sinh viên về sự hỗ trợ tự chủ từ giáo viên, sở thích học tập của các em (trực tiếp hoặc từ xa), việc sử dụng các chiến lược học tập và kết quả học tập của các em, đồng thời giới thiệu một môi trường học tập linh hoạt và cá nhân hóa trong thời kỳ hậu đại dịch.

Trong số các hình thức giảng dạy kết hợp, các khóa học kết hợp linh hoạt (HyFlex) nhận được sự chú ý đặc biệt; Các khóa học HyFlex là “các buổi học cho phép sinh viên lựa chọn tham gia các lớp học trực tiếp hay trực tuyến, đồng bộ hoặc không đồng bộ”. Một cuộc khảo sát đã được thực hiện với 849 sinh viên đại học Nhật Bản để thu thập nhận thức của họ về hỗ trợ tự chủ, sở thích học tập (trực tiếp hoặc từ xa), việc sử dụng các chiến lược học tập và kết quả học tập (điểm trung bình).  

Nguồn: Sưu tầm

Kết quả nghiên cứu này cho thấy nhận thức về sự ủng hộ quyền tự chủ đã tăng lên ở những năm học cao hơn. Ngược lại, những sinh viên có điểm trung bình thấp hơn nhận được sự hỗ trợ về quyền tự chủ thấp hơn. Những sinh viên có điểm thấp có thể không tiếp xúc được với giảng viên và không tham gia vì họ không đến lớp. Các trường đại học Nhật Bản nhìn chung chủ động trong việc thiết kế phương pháp giảng dạy bằng cách giải thích mục đích, ý nghĩa của các khóa học và soạn thảo bài học. Mặt khác, khả năng lựa chọn phương pháp học, tài liệu dạy học, nội dung nhiệm vụ và tìm hiểu nhu cầu học tập của sinh viên còn kém. 

Tuy nhiên, những sinh viên thích học trực tiếp thể hiện kết quả học tập tốt ở bất kể hình thức giảng dạy nào và có kết quả học tập tốt, đặc biệt là trong giảng dạy trực tuyến. Những sinh viên cực kỳ yêu thích các lớp học trực tuyến có nhận thức thấp hơn đáng kể về việc hỗ trợ quyền tự chủ và sử dụng các chiến lược học tập so với những sinh viên thích các lớp học trực tiếp. Phát hiện này cho thấy rằng những sinh viên không sử dụng các chiến lược học tập vì họ có ít kiến ​​thức hoặc kỹ năng về các chiến lược này hoặc vì những rào cản mà họ có thể gặp phải có nhiều khả năng thích học trực tuyến hơn. Tuy nhiên, kết quả học tập của những sinh viên này không bị ảnh hưởng đáng kể.  

Học tập trực tuyến và kết hợp thành công đòi hỏi sự tự điều chỉnh, kỷ luật tự giác nhất định và các kỹ năng siêu nhận thức liên quan. Vì vậy, để nâng cao quyền tự chủ học thuật và hiệu quả học tập ở định dạng HyFlex, điều quan trọng là phải cung cấp hướng dẫn về các chiến lược học tập khác nhau và phản hồi về việc sử dụng chúng. Bên cạnh đó, cần phải tiến hành đánh giá quá trình thông qua các câu hỏi hoặc các phương pháp khác trong một khóa học. Sinh viên có thể có cơ hội suy ngẫm về tính hiệu quả của các chiến lược học tập khác nhau trong việc đạt được mục tiêu học tập của mình và được khuyến khích thay đổi lựa chọn chiến lược tùy thuộc vào mức độ hiệu quả của chiến lược đó. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng sinh viên và người hướng dẫn bắt tay vào hành trình trở thành người học thành thạo. Họ cần được dành thời gian và không gian để thực hiện phương pháp hiệu quả nhất cho mục tiêu cá nhân của mình.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Fujii, A. (2024). Exploring autonomy support and learning preference in higher education: introducing a flexible and personalized learning environment with technology. Discover Education, 3(1), 26. https://doi.org/10.1007/s44217-024-00111-z 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19