Kích thích sự phát triển khả năng nhịp điệu của học sinh với các hoạt động âm nhạc ở trường mẫu giáo Montessori

Nghiên cứu được trình bày nhằm mục đích tìm hiểu về ảnh hưởng của các hoạt động âm nhạc và vận động tích hợp, được tổ chức theo phương pháp sư phạm Montessori, đối với sự phát triển khả năng âm nhạc của trẻ mẫu giáo ở trường mẫu giáo Montessori.

Nhịp điệu là một yếu tố thiết yếu trong sự phát triển của trẻ. Trẻ em phản ứng với nhịp điệu ngay từ khi còn nhỏ và nhịp điệu được công nhận rộng rãi trong các nghiên cứu khoa học như một khía cạnh quan trọng của sự phát triển. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chương trình âm nhạc và vận động tích hợp có thể cải thiện khả năng nhịp điệu của trẻ.

Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn phát triển khả năng nhịp nhàng của trẻ từ các trường mầm non Montessori. Những người tham gia bao gồm 59 trẻ từ ba đơn vị trường mẫu giáo Slovenia Montessori với độ tuổi từ 3 đến 6. Nhóm nghiên cứu đã thiết kế một mô hình can thiệp bao gồm việc giới thiệu 15 đến 20 phút thời gian chuyển động không có cấu trúc, kèm theo đàn piano hoặc ghi âm, ba lần một tuần trong bốn tháng. Nhóm thực nghiệm 1 tham gia chương trình Montessori thông thường, trong khi các nhóm thử nghiệm 2 thực hiện các hoạt động chuyển động âm nhạc đã đề cập trước đó kèm theo piano hoặc ghi âm. Can thiệp ở nhóm thực nghiệm 1 được thực hiện bởi một giáo viên chơi piano và sử dụng Montessori & Âm nhạc: Hoạt động nhịp điệu cho trẻ nhỏ. Sự can thiệp vào nhóm thử nghiệm 2 được thực hiện bằng cách sử dụng bản ghi âm nhạc Klaviermusik zum Gehen und Bewegen auf der Linie (Sulovsky, nd). Các can thiệp được thực hiện bởi các giáo viên Montessori làm việc trong các nhóm này.

Nguồn: Sưu tầm

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các bài kiểm tra có tác động tích cực đến sự phát triển khả năng nhịp nhàng của trẻ em tham gia nghiên cứu. Cả hai nhóm thử nghiệm đều đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển khả năng nhịp điệu so với nhóm đối chứng. Tuy nhiên, trẻ em ở nhóm thử nghiệm 1 đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển khả năng nhịp điệu so với trẻ ở nhóm thử nghiệm 2. 

Nhóm nghiên cứu đi đến kết luận rằng các chương trình chuyển động âm nhạc có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển khả năng nhịp điệu của trẻ mẫu giáo. Khi giải thích các kết quả, tác động tích cực cũng có thể là do thiết kế theo định hướng hoạt động của các chương trình thử nghiệm, cho phép trẻ em tích cực trải nghiệm âm nhạc thông qua cơ thể. Vì vậy, việc lựa chọn âm nhạc trong các hoạt động như vậy là rất quan trọng nên những đoạn trích có nhịp điệu nhấn mạnh duy nhất là sự lựa chọn tốt cho các hoạt động đó.

Các chuyên gia làm việc với trẻ em ở độ tuổi này cần nhận thức được tầm quan trọng của việc vận động trong giáo dục âm nhạc và những tác động tích cực của các hoạt động vận động âm nhạc. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nếu các chuyên gia không được đào tạo để chơi piano thì việc sử dụng bản ghi âm trong các hoạt động chuyển động âm nhạc như vậy cũng có thể có lợi cho sự phát triển kỹ năng nhịp điệu của trẻ. Để xem xét lí do dẫn đến tác động tích cực của các biện pháp can thiệp của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu tác động chính xác hơn của từng bản nhạc trong số những bản nhạc chúng tôi đã sử dụng đối với khả năng âm nhạc của trẻ mẫu giáo. Chúng tôi cũng cho rằng việc tiến hành nghiên cứu chi tiết hơn về tác động của các hoạt động âm nhạc khác nhau được thực hiện theo khái niệm Montessori đối với sự phát triển khả năng âm nhạc của trẻ mầm non và đi học là điều hợp lí.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Laure, M., & Habe, K. (2024). Stimulating the development of rhythmic abilities in preschool children in Montessori kindergartens with music-movement activities: A quasi-experimental study. Early childhood education journal, 52(3), 563-574. https://doi.org/10.1007/s10643-023-01459-x 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19