Nghiên cứu động lực và thái độ của học sinh Nhật Bản đối với việc học tiếng Anh: Trường hợp học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích đánh giá động lực học tập và thái độ của sinh viên Nhật Bản đối với việc học tiếng Anh. Nghiên cứu này cũng dự đoán thái độ cá nhân của sinh viên Nhật Bản đối với động lực học tập của họ. Những phát hiện này sẽ hỗ trợ mở rộng kiến ​​thức của học sinh về các yếu tố dự đoán động lực học tập trong môi trường giáo dục ngôn ngữ.

Động lực của học sinh là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em. Do đó, việc hướng dẫn học sinh đạt được động lực cao hơn từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của giáo viên, người thực hành và nhà quản lý giáo dục. Tuy nhiên, một số giáo viên dạy ngoại ngữ chưa có khả năng nâng cao động lực học tập của học sinh vì họ thiếu kiến thức về các yếu tố quyết định này trong môi trường học tập. Điều này khiến các yếu tố dự đoán về động lực của sinh viên trở thành một hướng nghiên cứu quan trọng trong nghiên cứu ngôn ngữ.

Nguồn: Sưu tầm

Để tìm hiểu sâu hơn về thái độ của sinh viên Nhật Bản đối với các lớp học tiếng Anh và động lực học tiếng Anh của họ, một cuộc khảo sát đã được thực hiện bao gồm 5 câu hỏi: 

(1) “Bạn có thích các lớp học tiếng Anh không?”

(2) “Bạn có hiểu được nội dung các lớp học tiếng Anh không?” 

(3) “Bạn có nghĩ việc học tiếng Anh là cần thiết không?”

(4) “Bạn thích gì trong lớp học tiếng Anh?”

(5) “Lớp học tiếng Anh có gì khó?”

Ngoài ra, một cuộc phỏng vấn bán đã được thực hiện với một nhóm giáo viên tiểu học và trung học.

Kết quả nghiên cứu cho thấy học sinh tiểu học thể hiện sự quan tâm và đam mê cao hơn đối với các lớp học tiếng Anh. Hầu hết học sinh tiểu học và trung học đều hiểu tiếng Anh rất tốt, tuy nhiên, học sinh tiểu học nắm bắt tiếng Anh tốt hơn.  Một số lượng lớn học sinh tiểu học và trung học nhận thấy việc học tiếng Anh là rất cần thiết. Nhiều em học sinh cũng xem việc học tiếng Anh là điều cần thiết. Hơn nữa, phân tích câu trả lời của người tham gia cho câu hỏi thứ tư cho thấy phần lớn học sinh tiểu học và trung học xem giao tiếp bằng tiếng Anh, viết từ và câu cũng như đọc từ và câu là những hoạt động thú vị nhất trong các lớp học tiếng Anh. Ngoài ra, hầu hết những học sinh tham gia đều cho rằng viết từ và câu, đọc từ và câu cũng như luyện phát âm là những hoạt động khó nhất trong các lớp học này. 

Đối với những phát hiện của nghiên cứu này, thái độ của người học có thể ảnh hưởng đáng kể đến động lực học tập của họ. Theo đó, giáo viên dạy tiếng Anh nên tác động tích cực đến thái độ của người học để nâng cao động lực của họ trong môi trường học thuật. Để làm như vậy, giáo viên có thể thực hành các hoạt động giao tiếp tích cực như quan tâm, xác nhận, đồng cảm và đúng thời điểm trong khi tương tác với học sinh của mình. Hơn nữa, việc tạo ra một bầu không khí học tập tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho giáo viên trong việc tăng động lực học tập cho người học tiếng Anh. Vì vậy, giáo viên tiếng Anh nên xây dựng mối quan hệ bền chặt với học sinh của mình và tạo ra một môi trường học tập lành mạnh, gắn bó. Ngoài ra, kết quả của cuộc khảo sát này cũng có thể giúp ích cho các nhà quản lý trường học. Với vai trò quan trọng của thái độ và nhận thức của học sinh đối với động cơ học tập của các em, hiệu trưởng các trường cũng được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến niềm tin và thái độ của học sinh đối với việc học bằng cách chuẩn bị một bầu không khí học tập thoải mái dành cho các em.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Kirkpatrick, R., Kirkpatrick, J., & Derakhshan, A. (2024). An investigation into the motivation and attitudes of Japanese students toward learning English: A case of elementary and junior high school students. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 9(1), 23. https://doi.org/10.1186/s40862-023-00243-z 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19