Viên chức hành chính, văn thư và lưu trữ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD&ĐT sẽ được xét thăng hạng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và các em sinh viên trong một giờ học trên lớp. Ảnh: Đình Tuệ.

Ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành quyết định về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; xếp lương, nâng bậc lương; nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Theo đó, quyết định này quy định việc xét thăng hạng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hành chính, văn thư, lưu trữ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với chủ tịch hội đồng đại học, chủ tịch hội đồng trường đại học, chủ tịch hội đồng học viện, giám đốc đại học, hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện trực thuộc Bộ GD&ĐT; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng trường đại học, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2024. Nguồn ảnh: Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT quyết định xếp lương, nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Hiệu trưởng trường đại học; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác quyết định xếp lương, nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Bộ GD&ĐT quyết định nghỉ hưu đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Hiệu trưởng trường đại học, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác quyết định nghỉ hưu đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quyết định kéo dài thời gian công tác đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 50/2022 của Chính phủ về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quyết định này; vào quý IV hàng năm phải có văn bản đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD&ĐT báo cáo kết quả thực hiện quyết định này, sau đó tổng hợp và trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Hiệu trưởng trường đại học, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật và Bộ GD&ĐT về quản lý, sử dụng viên chức. Tuyệt đối không giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19