Ứng dụng công cụ mới tích hợp yếu tố sư phạm và chuyên môn cho giáo dục số

Năng lực số của giáo viên là điều kiện quan trọng để ứng dụng hiệu quả công nghệ trong giáo dục. Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển một công cụ mới để đánh giá năng lực số của giáo viên liên quan đến hoạt động sư phạm và nghề nghiệp của họ trong bối cảnh trường học số và giáo dục số.

Năng lực kỹ thuật số (digital competence - DC) đã trở thành một vấn đề lớn trong giáo dục, không chỉ vì quá trình số hóa xã hội và nền kinh tế mà còn vì bối cảnh giáo dục kỹ thuật số mới nổi. Giáo dục kỹ thuật số bao gồm một số thách thức bao gồm cả thái độ và kỹ năng kỹ thuật số của cả học sinh và giáo viên.

Nghiên cứu này thử nghiệm một công cụ đo lường đồng thời tích hợp các yếu tố sư phạm và chuyên môn liên quan đến trường học kỹ thuật số và giáo dục từ xa để tìm hiểu về năng lực số của giáo viên. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến tự nguyện thực hiện với 845 giáo viên tại các trường tiểu học và trung học ở Hy Lạp. Hơn nữa, ảnh hưởng của hồ sơ giáo viên, các yếu tố cá nhân và bối cảnh đến năng lực kỹ thuật số cũng được đưa vào tìm hiểu.

Thang đo DC được thiết lập để đánh giá cả khía cạnh chuyên môn và sư phạm trong bối cảnh trường học kỹ thuật số và giáo dục kỹ thuật số. Thang đo gợi ý bao gồm 20 mục và sáu thành phần: 1) Chuẩn bị giảng dạy; 2) Giảng dạy và hỗ trợ học sinh; 3) Đánh giá và ôn tập giảng dạy; 4) Phát triển chuyên môn; 5) Sự phát triển của trường; và 6) Đổi mới giáo dục. 

Nguồn: Sưu tầm

Kết quả thống kê mô tả cho thấy mức độ DC không thỏa đáng của giáo viên Hy Lạp ở cấp tiểu học và trung học, xác nhận các nghiên cứu trước đây cho thấy giáo viên không đủ DC. Việc kiểm tra các thuộc tính cá nhân và bối cảnh về giới tính, môn học giảng dạy và trình độ học vấn cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các cấu trúc DC. Kết quả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn liên tục và hỗ trợ giáo viên ở cấp tiểu học và trung học, nhằm đảm bảo rằng họ có năng lực kỹ thuật số cần thiết để giảng dạy hiệu quả trong thời đại kỹ thuật số. Dựa trên kết quả về tổng điểm DC của giáo viên, nghiên cứu này đề xuất rằng cần tổ chức các hành động và chương trình đào tạo giáo viên tiếp theo để nâng cao DC của giáo viên ở Hy Lạp, xác nhận những đề xuất gần đây rằng giáo viên cần được đào tạo phù hợp.

Ngoài ra, thang đo được đề xuất cung cấp một khuôn khổ toàn diện có thể được áp dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các công cụ khác để đánh giá DC của giáo viên qua các phương pháp phát triển sư phạm, thể chế và chuyên môn trong bối cảnh DE. Việc áp dụng mô hình DC được đề xuất bởi giáo viên, nhà hoạch định chính sách và tổ chức có thể hữu ích ở một số khía cạnh:

Chương trình đào tạo giáo viên: Việc áp dụng các khung năng lực cập nhật sẽ góp phần xác định các điểm yếu của DC và nhu cầu về các chương trình đào tạo giáo viên CNTT chuyên ngành. Mô hình DC được đề xuất phù hợp để tận dụng các kỹ năng và điểm yếu trong cả thực tiễn giảng dạy chuyên môn và sư phạm, cung cấp một bức tranh toàn diện và rõ ràng về nhu cầu đào tạo DC của giáo viên trong bối cảnh giáo dục kỹ thuật số.

Phát triển DC của giáo viên: Bằng cách áp dụng mô hình cho từng cá nhân, giáo viên có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình trong cả hoạt động CNTT chuyên môn và sư phạm của mình. Điều này sẽ hỗ trợ họ thiết kế lộ trình học tập một cách hiệu quả để phát triển năng lực kỹ thuật số. Công cụ này có thể được sử dụng để điều chỉnh hoặc kết hợp với công cụ DigCompEdu để đánh giá các khía cạnh rộng hơn về hoạt động chuyên môn của giáo viên và hoạt động giảng dạy từ xa.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Tzafilkou, K., Perifanou, M., & Economides, A. A. (2023). Assessing teachers’ digital competence in primary and secondary education: Applying a new instrument to integrate pedagogical and professional elements for digital education. Education and Information Technologies, 28(12), 16017-16040. https://doi.org/10.1007/s10639-023-11848-9 

Bạn đang đọc bài viết Ứng dụng công cụ mới tích hợp yếu tố sư phạm và chuyên môn cho giáo dục số tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19