Đánh giá có hệ thống về việc giáo viên sử dụng dữ liệu từ các nền tảng học tập kĩ thuật số để thiết kế bài giảng

Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về việc sử dụng dữ liệu từ các nền tảng học tập kĩ thuật số để thiết kế bài giảng của giáo viên. Nghiên cứu đã tìm ra được việc giáo viên sử dụng nền tảng học tập kĩ thuật số nào để sử dụng dữ liệu, dữ liệu nào họ trích xuất từ ​​các nền tảng này cũng như lí do và cách thức họ sử dụng những dữ liệu này cho các hoạt động.

Phương tiện truyền thông kĩ thuật số (Digital media) ngày càng trở nên quan trọng đối với việc sử dụng dữ liệu học tập. Học sinh có thể sử dụng nền tảng học tập kĩ thuật số để làm bài tập và nhận phản hồi trực tiếp, trong khi giáo viên thu thập dữ liệu về quá trình học tập của học sinh. Mặc dù cả việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và việc sử dụng phương tiện kĩ thuật số trong trường học đều đã được nghiên cứu rộng rãi nhưng có rất ít bằng chứng về sự kết hợp của hai vấn đề này. 

Nghiên cứu đánh giá có hệ thống này được thực hiện nhằm mục đích trả lời mức độ kết nối giữa việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và việc sử dụng các nền tảng học tập kĩ thuật số đã được nghiên cứu về mặt sử dụng dữ liệu học tập kĩ thuật số để thiết kế giảng dạy sâu hơn. Bên cạnh đó, cung cấp cái nhìn tổng quan về các nghiên cứu hiện có về việc giáo viên sử dụng dữ liệu từ các nền tảng học tập kĩ thuật số cho thiết kế giảng dạy. Cơ sở dữ liệu FIS Bildung, Psyndex, PsycInfo, Scopus và Web of Science được sử dụng là công cụ tìm kiếm để xác định các bài viết có khả năng liên quan. 

Nguồn: Sưu tầm

Kết quả thu được từ đánh giá cho thấy nhiều dữ liệu học tập khác nhau có liên quan đến việc giáo viên sử dụng nền tảng học tập kĩ thuật số bao gồm dữ liệu được giới hạn ở cấp độ học sinh và lớp học trong các nghiên cứu, ví dụ: giáo viên xem xét học sinh của họ dành bao nhiêu thời gian trên nền tảng học tập kĩ thuật số, cách họ giải bài tập và lỗi nào xảy ra thường xuyên nhất khi họ hoàn thành bài tập. Theo đó, dữ liệu quá trình và đầu ra được giáo viên sử dụng giúp hiểu rõ hơn về tiến độ và quy trình học tập của học sinh thông qua dữ liệu học tập do nền tảng học tập kĩ thuật số cung cấp.

Về lí do sử dụng dữ liệu từ các nền tảng học tập kĩ thuật số, giáo viên cho biết rằng họ muốn thu hút học sinh và phụ huynh tham gia chặt chẽ hơn vào quá trình học tập. Điều này bao gồm cải thiện phản hồi cho học sinh của họ. Việc sử dụng dữ liệu để cải thiện phản hồi cũng được coi là một lợi ích trong nghiên cứu trước đây về phân tích học tập và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Phụ huynh cũng hiểu rõ hơn về thành tích của con mình thông qua dữ liệu được giáo viên sử dụng. Ngoài ra, giáo viên muốn sử dụng dữ liệu để có cái nhìn tổng quan hơn về kết quả học tập của học sinh và chất lượng giảng dạy của họ. Giáo viên muốn hiểu rõ hơn bài tập nào học sinh có thể giải tốt và bài tập nào học sinh không giải được. Giáo viên thực hiện các hành động nhằm phân biệt và cá nhân hóa nhằm làm cho việc học của học sinh thích ứng hơn. Vì vậy, họ khai thác tiềm năng của việc sử dụng dữ liệu học tập để giải quyết những yêu cầu này.

Dựa trên tổng quan hệ thống này, nhu cầu nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn có thể được rút ra. Cần có những nghiên cứu định lượng quy mô lớn để xác minh một cách có hệ thống những phát hiện ban đầu. Mức độ sử dụng dữ liệu từ các nền tảng học tập kĩ thuật số cho các hoạt động giảng dạy tiếp theo phụ thuộc vào các chức năng của nền tảng học tập kĩ thuật số cũng cần được xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo. Các nghiên cứu định lượng cũng như định tính về việc sử dụng dữ liệu từ các nền tảng học tập kĩ thuật số nên được tiến hành ở các quốc gia mà cho đến nay vẫn chưa đạt được nhiều đóng góp về kiến ​​thức. Tương tự, việc sử dụng dữ liệu từ các nền tảng học tập kĩ thuật số vẫn còn khan hiếm và sẽ trở nên phổ biến hơn trong trường học. Để đạt được mục tiêu này, giáo viên phải được trang bị công nghệ cần thiết nhưng cũng phải được đào tạo các kĩ năng cần thiết. Nếu điều này có thể thực hiện được thì việc sử dụng dữ liệu từ các nền tảng học tập kĩ thuật số có thể góp phần to lớn vào việc thiết kế giảng dạy thích ứng có tính đến nhu cầu và đặc điểm cá nhân của người học.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Hase, A., & Kuhl, P. (2024). Teachers’ use of data from digital learning platforms for instructional design: a systematic review. Educational technology research and development, 1-21. https://doi.org/10.1007/s11423-024-10356-y 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19