Các yếu tố kích thích tạo động lực cho trẻ mẫu giáo trong bối cảnh học tập vui tươi về đa ngôn ngữ và kĩ năng số

Nghiên cứu này tập trung vào việc khám phá nền tảng tạo động lực cho giáo viên và các tác nhân tạo động lực cho trẻ mẫu giáo trong một dự án học tập vui tươi được thực hiện tại một trường mầm non ở Phần Lan. Mục đích của dự án này là thúc đẩy khả năng đa văn hóa và kĩ năng kĩ thuật số của trẻ mẫu giáo.

Bài viết này tập trung vào các chiến lược được giáo viên sử dụng để thúc đẩy trẻ em trong hoạt động học tập. Trong nghiên cứu hiện tại, các chiến lược tạo động lực của giáo viên đã được khám phá trong dự án học tập vui tươi (preschoolers’ playful learning - PL) của trẻ mẫu giáo. PL được nhiều người coi là một phương pháp sư phạm quan trọng trong giáo dục mầm non nhằm hỗ trợ động lực, khả năng tự chủ và khám phá sự sáng tạo của trẻ nhỏ.

Nghiên cứu được thực hiện tại một trường mầm non Phần Lan vào năm 2020–2021. Những người tham gia là 17 trẻ mẫu giáo và giáo viên của các em. Thí nghiệm diễn ra theo ba giai đoạn: định hướng, chơi và xây dựng. Trong giai đoạn định hướng, trẻ mẫu giáo được làm quen với chủ đề bằng cách thảo luận tin tức, đọc 'Helsingin Sanomat' (HS), tin tức dành cho trẻ em, xem HS trên YouTube, lập kế hoạch tin tức của riêng mình và chơi GraphoGame, kết hợp các kĩ năng đa dạng với kĩ thuật số, các thành phần vui chơi và đọc viết. Trong giai đoạn vui chơi, trẻ mẫu giáo làm việc theo nhóm nhỏ và tạo ra nhiều thông tin và câu chuyện khác nhau bằng cách tạo, chơi và quay phim tin tức của riêng mình. Trong giai đoạn xây dựng, trẻ mẫu giáo trình bày tin tức của mình cho người khác và toàn bộ quá trình được xây dựng và thảo luận trong lớp học.

Nguồn: Sưu tầm

Các phát hiện chỉ ra rằng các chiến lược tạo dựng động lực của giáo viên trong phương pháp sư phạm học tập vui tươi bao gồm việc kết nối với kinh nghiệm và sở thích trước đây của trẻ mẫu giáo, thúc đẩy kĩ năng khám phá, hỗ trợ các cấp độ phát triển khác nhau của trẻ mẫu giáo và khuyến khích chúng tham gia vào hoạt động học tập vui tươi. Những phát hiện của nghiên cứu này cũng nêu bật một số điểm chính liên quan đến nền tảng tạo động lực của giáo viên và các tác nhân tạo động lực cho trẻ mẫu giáo trong việc thúc đẩy khả năng đọc viết đa dạng và các kĩ năng kĩ thuật số thông qua quá trình tạo tin tức vui nhộn. 

Vai trò của giáo viên với tư cách là người hỗ trợ và động viên là một trong những yếu tố kích thích tạo động lực cho trẻ mẫu giáo. Đầu tiên, việc giáo viên sử dụng các chiến lược tạo động lực, chẳng hạn như lắng nghe tiếng nói của trẻ, hỏi mong muốn và nhu cầu của trẻ, cho phép trẻ làm việc độc lập, trợ giúp khi cần, phản ứng nhanh và đồng cảm với quan điểm của trẻ, đã góp phần đáng kể vào động lực và sự tham gia của học sinh. Ngoài ra, nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng lợi ích và quan điểm của trẻ em để duy trì động lực của chúng. Tham gia vào các cuộc thảo luận về tin tức, khám phá tin tức thông qua các phương tiện truyền thông truyền thống và kĩ thuật số, sử dụng các công cụ kĩ thuật số và tạo ra các hoạt động liên quan đến tin tức đều có hiệu quả trong việc kích thích sự quan tâm của trẻ mẫu giáo và thúc đẩy sự tham gia của các em.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn

Ollonen, B., Kangas, M. Teacher Motivational Scaffolding and Preschoolers’ Motivational Triggers in the Context of Playful Learning of Multiliteracy and Digital Skills. Early Childhood Educ J (2024). https://doi.org/10.1007/s10643-024-01664-2 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19