Bắt nạt trong giáo dục đại học: Một vấn đề đặc hữu?

Bài viết này đưa ra đánh giá những nghiên cứu về bắt nạt trong giáo dục đại học, xem xét điều này cho thấy ý nghĩa, mức độ và bản chất của nó, đồng thời xem xét các vấn đề đã được xác định và các giải pháp khả thi cho chúng.

Những bằng chứng nghiên cứu hiện nay cho thấy rằng mọi hình thức bắt nạt vẫn tràn lan trong giáo dục đại học. Quả thực, có vẻ như bản chất đặc biệt của giáo dục đại học đã tích cực khuyến khích nhiều hình thức bắt nạt khác nhau. Mục đích của bài viết này là cung cấp bản tóm tắt về thực trạng liên quan đến bắt nạt trong giáo dục đại học nhằm cung cấp cho cả các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách trong tương lai trong việc đánh giá xem liệu đã đạt được tiến bộ gì và tiến bộ như thế nào.

Nguồn: Sưu tầm

Nhóm nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật tổng quan hệ thống để phân tích và tổng hợp tất cả các nghiên cứu đã được công bố trên cơ sở dữ liệu – Google Scholar, Scopus và Web of Science – để xác định các bài viết, sách và báo cáo đã được xuất bản về chủ đề bắt nạt trong đại học. Kết quả tìm kiếm cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng về vấn đề bắt nạt trong giáo dục đại học trong 20 năm qua. Hầu hết các nghiên cứu về bắt nạt trong giáo dục đại học đã được xác định đều liên quan đến bắt nạt trong đội ngũ giảng viên hoặc giữa các sinh viên. Có rất ít nghiên cứu liên quan đến vấn đề bắt nạt giữa các nhân viên chuyên môn, hành chính hoặc hỗ trợ trong giáo dục đại học, gần đây hơn, một tài liệu liên quan đã nghiên cứu về bắt nạt trực tuyến.

Qua các phát hiện, đầu tiên và cơ bản nhất, bắt nạt rõ ràng là một vấn đề lớn trong giáo dục đại học. Nó có phạm vi rộng, liên tục, phức tạp và được cho là đặc hữu. Nó liên quan đến cả sinh viên và nhân viên (học thuật và phi học thuật) và đáng được quan tâm nhiều hơn. Thứ hai, sự phức tạp của nó tăng lên bởi sự phức tạp về các đặc điểm đa văn hóa của nhiều trường đại học và cao đẳng. Thứ ba, vai trò của nhận thức trong bắt nạt phải được làm rõ, người bị bắt nạt phải nhận ra rằng họ đang bị bắt nạt vì hành vi bắt nạt được xác định, những kẻ bắt nạt có thể không nhận ra rằng đó là điều họ đang làm cho đến khi bị gọi ra, và ngay cả khi đó, họ vẫn có thể không chấp nhận điều đó vì bất kỳ lý do gì. Tất nhiên, điều này cũng áp dụng cho những người - cá nhân, phòng ban, ủy ban và tổ chức - được kêu gọi ra phán quyết và giải quyết các trường hợp bị cáo buộc bắt nạt. Thứ tư, giáo dục đại học có khuyến khích những kiểu bắt nạt cụ thể không? Ở đây, chúng ta cần thừa nhận rằng các trường đại học và cao đẳng là một loại tổ chức đặc biệt đóng cửa với thế giới bên ngoài, trong đó có những quy tắc riêng được áp dụng và các quyết định mang tính rủi ro cao ảnh hưởng đến tương lai của các cá nhân. 

Vấn nạn bắt nạt vẫn còn phổ biến trong giáo dục đại học trên toàn cầu, các cơ sở giáo dục cũng cần nhấn mạnh lại truyền thống văn hóa và trí tuệ của giáo dục đại học. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ mọi hình thức bắt nạt, các cơ sở giáo dục đại học có thể nhấn mạnh một cách hữu ích các chức năng mở rộng và tự do của mình. Chúng bao gồm khuyến khích và hỗ trợ học tập trong mọi lĩnh vực và mọi chủ đề; mở rộng sự chào đón nồng nhiệt đến tất cả những ai có thể hưởng lợi từ sự cung cấp và nguồn lực của họ; và gắn kết mọi người lại với nhau để hợp tác nhằm mở rộng kiến ​​thức và hiểu biết.

Trường đại học là một tổ chức tuyệt vời và là một trong những tổ chức tồn tại lâu nhất mà con người đã tạo ra. Mặc dù nó đã thay đổi và mở rộng nhiều hơn trong những năm qua, nhưng nó vẫn giữ vững những ý tưởng ấp ủ, chẳng hạn như tự do trí tuệ, sự công bằng và học thuật. Chúng ta cần củng cố những điều này nếu muốn có hy vọng vượt qua vấn nạn này.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Tight, M. (2023). Bullying in higher education: an endemic problem?. Tert Educ Manag, 29, 123-137. https://doi.org/10.1007/s11233-023-09124-z 

Bạn đang đọc bài viết Bắt nạt trong giáo dục đại học: Một vấn đề đặc hữu? tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19