Tác động của ChatGPT đối với kỹ năng viết học thuật của sinh viên ESL

Bài viết này nghiên cứu cách ChatGPT gây ảnh hưởng đến kỹ năng viết của sinh viên ESL (English as a second language). Trong khi các công cụ đánh giá bài viết dựa trên AI đã cho thấy những tác động tích cực thì bằng chứng thực nghiệm về tác động của ChatGPT vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu đã củng cố ChatGPT như một công cụ viết đáng tin cậy và có ý nghĩa thực tiễn.

Về mặt lý thuyết, việc sử dụng công cụ ChatGPT có thể được đặt trong một khuôn khổ bao gồm hai lý thuyết. Thứ nhất, khi phản hồi liên quan đến sự tương tác, ChatGPT tạo điều kiện đối thoại bằng cách trả lời các câu hỏi của người dùng giúp sinh viên làm rõ những mong muốn của mình, thu thập thông tin và làm tăng sự tiến bộ trong học tập. Ngoài ra, nó thừa nhận sai lầm và tự sửa chữa, từ đó làm cho cuộc đối thoại trở nên có ý nghĩa. Thứ hai, ChatGPT là một công cụ viết đáng tin cậy có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức, dựa trên nhu cầu và phù hợp cho sinh viên khi họ chuyển qua các giai đoạn viết khác nhau. Nghiên cứu hiện tại được xây dựng dựa trên hai lý thuyết này vì mục đích của nó là sử dụng ChatGPT như một công cụ phản hồi, đồng thời đánh giá tác động của nó đối với kỹ năng viết học thuật của sinh viên.

How ChatGPT and similar AI will disrupt education

Nguồn: Sưu tầm

Đối tượng nghiên cứu bao gồm 35 sinh viên nhóm thử nghiệm (experimental group) và 37 sinh viên nhóm so sánh (comparison group). Đây là những sinh viên ngành khoa học và kỹ thuật tại một trường Đại học tư thục ở Ấn Độ, họ đã có kinh nghiệm sử dụng các công cụ AI như Grammarly. Các nhà nghiên cứu thu thập thông tin chủ yếu thông qua ba bài kiểm tra viết, mỗi bài bao gồm các nhiệm vụ về quy trình, so sánh và nguyên nhân. Thang đánh giá chấm điểm được tạo cho từng loại bài tập và xác nhận bởi hai chuyên gia ngôn ngữ. Phiếu tự đánh giá gồm các tiêu chí: nội dung, cấu trúc, ngữ pháp và từ vựng. 

Đầu tiên, các sinh viên ở cả hai nhóm được làm bài kiểm tra trước. Tiếp theo, nhóm thử nghiệm được đào tạo riêng về cách viết bài theo quy trình, so sánh và nguyên nhân trong 6 giờ. Sau một tháng kiểm tra, hai nhóm thảo luận đã đưa ra quan điểm về việc sử dụng ChatGPT dựa trên những câu hỏi sau:

- Chúng ta đang sử dụng ChatGPT để đánh giá bài viết của chính chúng ta và của những người khác. Bạn sẽ mô tả trải nghiệm của mình với nó như thế nào?

- Chúng ta đang nhận được phản hồi về câu chủ đề, chi tiết hỗ trợ, câu kết luận, cách sử dụng những chỉ dẫn, tính phù hợp của nội dung và ngữ pháp. Bạn nghĩ tính năng này có lợi ích như thế nào?

- Bạn có đề xuất nào để làm cho việc sử dụng ChatGPT trở nên hiệu quả hơn không?

Mặc dù các sinh viên nhóm so sánh và nhóm thử nghiệm đã thể hiện kỹ năng viết được cải thiện trong giai đoạn được xem xét, nhưng thành tích của nhóm thử nghiệm tốt hơn đáng kể so với các nhóm so sánh qua các bài kiểm tra. Kết quả đem lại tác động tích cực tới kỹ năng viết bài của sinh viên. Điều này được thể hiện rõ ở thành tích của các sinh viên trong việc tạo ra các ý tưởng có hệ thống hơn, mạch lạc hơn và cải thiện độ chính xác về mặt ngữ pháp.

Trong nhận xét của các sinh viên về tác động của ChatGPT, họ khẳng định rằng ChatGPT giúp họ dễ dàng tập trung vào chủ đề hơn khi viết. Sinh viên cũng đề cập rằng thông qua sự hỗ trợ của ChatGPT, họ có thể bổ sung các chi tiết phù hợp liên quan đến ý chính, sử dụng các chủ đề phù hợp và đưa ra những kết luận rõ ràng hơn. Tuy nhiên, dù chỉ là công cụ hỗ trợ, ChatGPT được phát hiện là có tính năng áp đặt một khuôn mẫu cho cách viết và cản trở sự sáng tạo trong cách tổ chức nội dung. Khi nói về tác động của ChatGPT đối với ngữ pháp, sinh viên nhấn mạnh ChatGPT là một nguồn ngữ pháp đáng tin cậy, một công cụ giúp cải thiện độ chính xác trong cấu trúc câu và đưa ra lời giải thích cho các lỗi ngôn ngữ.

Khả năng đa dạng của ChatGPT và tiềm năng tương tác của công cụ này đã chứng minh cho nền tảng lý thuyết. Ngay cả những sinh viên không thông thạo tiếng Anh cũng có thể hỏi và nhận được trợ giúp bằng chính ngôn ngữ của họ trên ChatGPT. Nghiên cứu cũng xác định tiềm năng của ChatGPT như một công cụ dạy học. Nó có thể dễ dàng được tích hợp vào việc giảng dạy thường xuyên các kỹ năng viết học thuật trong các cơ sở giáo dục đại học. 

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Mahapatra, S. Impact of ChatGPT on ESL students’ academic writing skills: a mixed methods intervention study. Smart Learn. Environ. 11, 9 (2024). https://doi.org/10.1186/s40561-024-00295-9 

Bạn đang đọc bài viết Tác động của ChatGPT đối với kỹ năng viết học thuật của sinh viên ESL tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19