THÔNG BÁO | Về việc xét tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Công văn số 4044/BGDĐT-TCCB ngày 08/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng người làm việc năm 2023 cho Tạp chí Giáo dục,

Tạp chí Giáo dục thông báo xét tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024 (lâu dài sẽ tuyển thành viên chức nhà nước), cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tiếp nhận:

STT

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu

01

Phóng viên báo chí

02

02

Kế toán viên

01

2. Điều kiện và hồ sơ dự xét tuyển

a. Điều kiện dự xét tuyển

Ứng viên dự xét tuyển cần đảm bảo các điều kiện sau:

- Là người có quốc tịch Việt Nam;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Lý lịch rõ ràng;

- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí xét tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có bằng đại học loại khá trở lên và có ít nhất 02 năm ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

+ Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

+ Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc đúng lĩnh vực cần tuyển dụng, năng động, sáng tạo, chăm chỉ và trách nhiệm trong công việc.

b. Hồ sơ dự xét tuyển

Người đăng ký dự xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và có kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định có thời hạn trong 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Các minh chứng về quá trình công tác, kinh nghiệm làm việc;

- 02 phong bì có dán tem ghi đầy đủ thông tin người nhận và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

3. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển vào làm hợp đồng lao động được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí tại Phiếu đăng kí dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn, thi viết và thực hành để kiểm tra về năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn là 60 phút.

4. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển được thu theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/01 người).

5. Thời hạn, địa điểm và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/4/2024 đến hết ngày 10/5/2024.

b) Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Địa chỉ: Ban Trị sự Tạp chí Giáo dục, tầng 2 số 4 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02462598109

- Sau khi sơ tuyển hồ sơ, những ứng viên đủ điều kiện xét tuyển sẽ được thông báo trên website của Tạp chí Giáo dục tại địa chỉ: https://tapchigiaoduc.edu.vn.

TẠP CHÍ GIÁO DỤC

Bạn đang đọc bài viết THÔNG BÁO | Về việc xét tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024 tại chuyên mục Hoạt động của Tạp chí Giáo dục của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19